Kleiver Eiendoms- Og Formuesforvaltningsselskap As
Juridisk navn:  Kleiver Eiendoms- Og Formuesforvaltningsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66840200
Postboks 63 Gjellebekkveien 1 Fax: 66840290
3421 Lierskogen 3420 Lierskogen
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 992110503
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/23/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.92%
Resultat  
  
-101.43%
Egenkapital  
  
-0.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 24.733.000 26.572.000 27.027.000 26.485.000 24.654.000
Resultat: -39.000 2.724.000 4.016.000 4.456.000 5.529.000
Egenkapital: 22.521.000 22.552.000 20.428.000 17.296.000 13.820.000
Regnskap for  Kleiver Eiendoms- Og Formuesforvaltningsselskap As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 24.733.000 26.572.000 27.027.000 26.485.000 24.654.000
Driftskostnader -24.083.000 -25.218.000 -23.234.000 -22.401.000 -21.006.000
Driftsresultat 649.000 1.354.000 3.793.000 4.084.000 3.648.000
Finansinntekter 561.000 1.378.000 491.000 484.000 2.101.000
Finanskostnader -1.249.000 -8.000 -269.000 -112.000 -220.000
Finans -688.000 1.370.000 222.000 372.000 1.881.000
Resultat før skatt -39.000 2.724.000 4.016.000 4.456.000 5.529.000
Skattekostnad 9.000 -600.000 -884.000 -980.000 -1.282.000
Årsresultat -31.000 2.124.000 3.132.000 3.476.000 4.247.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.730.000 18.227.000 18.772.000 20.511.000 21.809.000
Sum omløpsmidler 10.350.000 6.088.000 3.638.000 79.000 0
Sum eiendeler 26.080.000 24.315.000 22.410.000 20.590.000 21.809.000
Sum opptjent egenkapital 22.421.000 22.452.000 20.328.000 17.196.000 13.720.000
Sum egenkapital 22.521.000 22.552.000 20.428.000 17.296.000 13.820.000
Sum langsiktig gjeld 762.000 1.026.000 868.000 2.072.000 6.334.000
Sum kortsiktig gjeld 2.797.000 736.000 1.114.000 1.222.000 1.654.000
Sum gjeld og egenkapital 26.080.000 24.314.000 22.410.000 20.590.000 21.808.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 24.733.000 26.572.000 27.027.000 26.485.000 24.654.000
Driftsinntekter 24.733.000 26.572.000 27.027.000 26.485.000 24.654.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -24.083.000 -25.218.000 -23.234.000 -22.401.000 -21.006.000
Driftskostnader -24.083.000 -25.218.000 -23.234.000 -22.401.000 -21.006.000
Driftsresultat 649.000 1.354.000 3.793.000 4.084.000 3.648.000
Finansinntekter 561.000 1.378.000 491.000 484.000 2.101.000
Finanskostnader -1.249.000 -8.000 -269.000 -112.000 -220.000
Finans -688.000 1.370.000 222.000 372.000 1.881.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -31.000 2.124.000 3.132.000 3.476.000 4.247.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.730.000 18.227.000 18.772.000 20.511.000 21.809.000
Sum anleggsmidler 15.730.000 18.227.000 18.772.000 20.511.000 21.809.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 6.088.000 22.000 79.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 10.350.000 6.088.000 3.638.000 79.000 0
Sum eiendeler 26.080.000 24.315.000 22.410.000 20.590.000 21.809.000
Sum opptjent egenkapital 22.421.000 22.452.000 20.328.000 17.196.000 13.720.000
Sum egenkapital 22.521.000 22.552.000 20.428.000 17.296.000 13.820.000
Sum avsetninger til forpliktelser 762.000 1.026.000 868.000 979.000 1.045.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.435.000 152.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 762.000 1.026.000 868.000 2.072.000 6.334.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 256.000 441.000 994.000 1.047.000 973.000
Skyldig offentlige avgifter 72.000 96.000 -62.000 148.000 182.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 199.000 30.000 28.000 499.000
Sum kortsiktig gjeld 2.797.000 736.000 1.114.000 1.222.000 1.654.000
Sum gjeld og egenkapital 26.080.000 24.314.000 22.410.000 20.590.000 21.808.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.553.000 5.352.000 2.524.000 -1.143.000 -1.654.000
Likviditetsgrad 1 3.7 8.3 3.3 0.1 0
Likviditetsgrad 2 3.7 8.3 3.3 0.1 0
Soliditet 86.4 92.8 91.2 8 63.4
Resultatgrad 2.6 5.1 1 15.4 14.8
Rentedekningsgrad 0.5 169.3 14.1 36.5 16.6
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.2 0.6
Total kapitalrentabilitet 4.6 11.2 19.1 22.2 26.4
Signatur
04.08.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex