Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Klepp Legesenter As
Juridisk navn:  Klepp Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51785000
Skulevegen 7 Skulevegen 7 Fax:
4350 Kleppe 4350 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 918307532
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 11/23/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aabrekk Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.08%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.340.000 4.432.000 4.185.000 4.143.000 0
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Regnskap for  Klepp Legesenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.340.000 4.432.000 4.185.000 4.143.000 0
Driftskostnader -4.339.000 -4.432.000 -4.186.000 -4.143.000 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.077.000 1.121.000 1.130.000 1.081.000 500.000
Sum eiendeler 1.077.000 1.121.000 1.130.000 1.081.000 500.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 577.000 621.000 630.000 581.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.077.000 1.121.000 1.130.000 1.081.000 500.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -1.000 -2.000 -3.000 4.000 0
Andre inntekter 4.341.000 4.434.000 4.188.000 4.140.000 0
Driftsinntekter 4.340.000 4.432.000 4.185.000 4.143.000 0
Varekostnad -490.000 -483.000 -443.000 -404.000 0
Lønninger -1.953.000 -2.115.000 -2.021.000 -1.984.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.896.000 -1.834.000 -1.722.000 -1.755.000 0
Driftskostnader -4.339.000 -4.432.000 -4.186.000 -4.143.000 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 98.000 77.000 79.000 76.000 0
Kundefordringer 337.000 305.000 373.000 106.000 0
Andre fordringer 2.000 84.000 72.000 287.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 640.000 655.000 606.000 611.000 500.000
Sum omløpsmidler 1.077.000 1.121.000 1.130.000 1.081.000 500.000
Sum eiendeler 1.077.000 1.121.000 1.130.000 1.081.000 500.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 262.000 277.000 275.000 264.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 126.000 129.000 128.000 105.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 189.000 214.000 227.000 212.000 0
Sum kortsiktig gjeld 577.000 621.000 630.000 581.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.077.000 1.121.000 1.130.000 1.081.000 500.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.8 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 1.7 1.7 0
Soliditet 46.4 44.6 44.2 46.3 1
Resultatgrad 0 0 0 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 1.2 1.3 1.2 0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0 0
Signatur
30.11.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
04.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex