Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Klepp Legesenter Eigedom AS
Juridisk navn:  Klepp Legesenter Eigedom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skulevegen 7 Skulevegen 7 Fax:
4350 Kleppe 4350 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 994077651
Aksjekapital: 800.000 NOK
Etableringsdato: 4/20/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
4.87%
Egenkapital  
  
-1.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
Resultat: 452.000 431.000 417.000 440.000 467.000
Egenkapital: 2.472.000 2.520.000 2.584.000 2.659.000 2.710.000
Regnskap for  Klepp Legesenter Eigedom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
Driftskostnader -309.000 -319.000 -320.000 -301.000 -271.000
Driftsresultat 541.000 531.000 530.000 549.000 579.000
Finansinntekter 1.000 3.000 4.000 3.000 3.000
Finanskostnader -90.000 -103.000 -117.000 -111.000 -114.000
Finans -89.000 -100.000 -113.000 -108.000 -111.000
Resultat før skatt 452.000 431.000 417.000 440.000 467.000
Skattekostnad -99.000 -95.000 -92.000 -91.000 -103.000
Årsresultat 353.000 336.000 325.000 349.000 365.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.167.000 5.373.000 5.579.000 5.785.000 5.991.000
Sum omløpsmidler 846.000 826.000 807.000 811.000 797.000
Sum eiendeler 6.013.000 6.199.000 6.386.000 6.596.000 6.788.000
Sum opptjent egenkapital 1.056.000 903.000 867.000 842.000 893.000
Sum egenkapital 2.472.000 2.520.000 2.584.000 2.659.000 2.710.000
Sum langsiktig gjeld 3.021.000 3.172.000 3.310.000 3.438.000 3.573.000
Sum kortsiktig gjeld 520.000 507.000 492.000 499.000 506.000
Sum gjeld og egenkapital 6.014.000 6.199.000 6.386.000 6.596.000 6.789.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
Driftsinntekter 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -206.000 -206.000 -206.000 -206.000 -206.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -103.000 -113.000 -114.000 -95.000 -65.000
Driftskostnader -309.000 -319.000 -320.000 -301.000 -271.000
Driftsresultat 541.000 531.000 530.000 549.000 579.000
Finansinntekter 1.000 3.000 4.000 3.000 3.000
Finanskostnader -90.000 -103.000 -117.000 -111.000 -114.000
Finans -89.000 -100.000 -113.000 -108.000 -111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Årsresultat 353.000 336.000 325.000 349.000 365.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.167.000 5.373.000 5.579.000 5.785.000 5.991.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.167.000 5.373.000 5.579.000 5.785.000 5.991.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.167.000 5.373.000 5.579.000 5.785.000 5.991.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 846.000 826.000 807.000 811.000 797.000
Sum omløpsmidler 846.000 826.000 807.000 811.000 797.000
Sum eiendeler 6.013.000 6.199.000 6.386.000 6.596.000 6.788.000
Sum opptjent egenkapital 1.056.000 903.000 867.000 842.000 893.000
Sum egenkapital 2.472.000 2.520.000 2.584.000 2.659.000 2.710.000
Sum avsetninger til forpliktelser 208.000 214.000 217.000 217.000 224.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.021.000 3.172.000 3.310.000 3.438.000 3.573.000
Leverandørgjeld 12.000 9.000 0 0 0
Betalbar skatt 105.000 98.000 92.000 98.000 106.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 520.000 507.000 492.000 499.000 506.000
Sum gjeld og egenkapital 6.014.000 6.199.000 6.386.000 6.596.000 6.789.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 326.000 319.000 315.000 312.000 291.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Soliditet 41.1 40.7 40.5 40.3 39.9
Resultatgrad 63.6 62.5 62.4 64.6 68.1
Rentedekningsgrad 6.0 5.2 4.5 4.9 5.1
Gjeldsgrad 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
Total kapitalrentabilitet 9.0 8.6 8.4 8.4 8.6
Signatur
23.05.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
23.05.2016
Prokura hver for seg
Haugedal Eva Margareta Annika
Sønnesyn Magni
Heskestad Stein Eirik
Slettbakk Rune
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex