Kleppe AS
Juridisk navn:  Kleppe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62950400
Kaffegata 102 A Kaffegata 102 A Fax:
2270 Flisa 2270 Flisa
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 980406431
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Solør Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.76%
Resultat  
  
-158.24%
Egenkapital  
  
-3.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.465.000 1.760.000 1.715.000 1.576.000 1.302.000
Resultat: -350.000 601.000 415.000 -595.000 -467.000
Egenkapital: 5.988.000 6.230.000 5.763.000 5.350.000 5.815.000
Regnskap for  Kleppe AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.465.000 1.760.000 1.715.000 1.576.000 1.302.000
Driftskostnader -1.955.000 -1.113.000 -1.232.000 -2.544.000 -1.755.000
Driftsresultat -491.000 647.000 483.000 -969.000 -453.000
Finansinntekter 200.000 15.000 12.000 402.000 10.000
Finanskostnader -60.000 -61.000 -80.000 -28.000 -23.000
Finans 140.000 -46.000 -68.000 374.000 -13.000
Resultat før skatt -350.000 601.000 415.000 -595.000 -467.000
Skattekostnad 108.000 -134.000 -2.000 129.000 140.000
Årsresultat -242.000 467.000 413.000 -466.000 -327.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.673.000 10.232.000 9.840.000 9.820.000 9.206.000
Sum omløpsmidler 595.000 1.727.000 530.000 522.000 1.613.000
Sum eiendeler 12.268.000 11.959.000 10.370.000 10.342.000 10.819.000
Sum opptjent egenkapital 5.488.000 5.730.000 5.263.000 4.850.000 5.315.000
Sum egenkapital 5.988.000 6.230.000 5.763.000 5.350.000 5.815.000
Sum langsiktig gjeld 799.000 1.110.000 2.000 0 129.000
Sum kortsiktig gjeld 5.481.000 4.618.000 4.606.000 4.993.000 4.874.000
Sum gjeld og egenkapital 12.268.000 11.958.000 10.371.000 10.343.000 10.818.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 297.000 0 0 0
Andre inntekter 1.465.000 1.463.000 1.715.000 1.576.000 1.302.000
Driftsinntekter 1.465.000 1.760.000 1.715.000 1.576.000 1.302.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -259.000 -241.000 -239.000 -239.000 -223.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.696.000 -872.000 -993.000 -2.305.000 -1.532.000
Driftskostnader -1.955.000 -1.113.000 -1.232.000 -2.544.000 -1.755.000
Driftsresultat -491.000 647.000 483.000 -969.000 -453.000
Finansinntekter 200.000 15.000 12.000 402.000 10.000
Finanskostnader -60.000 -61.000 -80.000 -28.000 -23.000
Finans 140.000 -46.000 -68.000 374.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -242.000 467.000 413.000 -466.000 -327.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 9.587.000 8.522.000 8.734.000 8.633.000 7.991.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 928.000 514.000 515.000 542.000 569.000
Sum varige driftsmidler 10.514.000 9.036.000 9.249.000 9.175.000 8.560.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.159.000 1.196.000 591.000 646.000 646.000
Sum anleggsmidler 11.673.000 10.232.000 9.840.000 9.820.000 9.206.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 0 22.000 0 0
Andre fordringer 247.000 216.000 61.000 65.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 337.000 1.511.000 448.000 457.000 1.563.000
Sum omløpsmidler 595.000 1.727.000 530.000 522.000 1.613.000
Sum eiendeler 12.268.000 11.959.000 10.370.000 10.342.000 10.819.000
Sum opptjent egenkapital 5.488.000 5.730.000 5.263.000 4.850.000 5.315.000
Sum egenkapital 5.988.000 6.230.000 5.763.000 5.350.000 5.815.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000 135.000 2.000 0 129.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 799.000 1.110.000 2.000 0 129.000
Leverandørgjeld 339.000 7.000 39.000 101.000 372.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.142.000 4.611.000 4.567.000 4.891.000 4.502.000
Sum kortsiktig gjeld 5.481.000 4.618.000 4.606.000 4.993.000 4.874.000
Sum gjeld og egenkapital 12.268.000 11.958.000 10.371.000 10.343.000 10.818.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.886.000 -2.891.000 -4.076.000 -4.471.000 -3.261.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.3
Soliditet 48.8 52.1 55.6 51.7 53.8
Resultatgrad -33.5 36.8 28.2 -61.5 -34.8
Rentedekningsgrad -8.2 10.6 6 -34.6 -19.7
Gjeldsgrad 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet -2.4 5.5 4.8 -5.5 -4.1
Signatur
28.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
28.01.2020
Daglig leder og styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex