Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Klingsheim Hagesenter As
Juridisk navn:  Klingsheim Hagesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51654502
Tjeltavegen 158 Tjeltavegen 158 Fax: 51652991
4054 Tjelta 4054 Tjelta
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 988191248
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 4/25/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Regnskapsfører: Hg-Regnskap Sandnes Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
80.85%
Resultat  
  
122.6%
Egenkapital  
  
179.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.842.000 8.207.000 7.396.000 7.929.000 9.740.000
Resultat: 2.295.000 1.031.000 -226.000 -443.000 266.000
Egenkapital: 2.787.000 997.000 993.000 1.195.000 1.556.000
Regnskap for  Klingsheim Hagesenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.842.000 8.207.000 7.396.000 7.929.000 9.740.000
Driftskostnader -12.441.000 -7.124.000 -7.568.000 -8.280.000 -9.414.000
Driftsresultat 2.401.000 1.083.000 -172.000 -351.000 326.000
Finansinntekter 26.000 8.000 12.000 9.000 38.000
Finanskostnader -131.000 -60.000 -67.000 -102.000 -98.000
Finans -105.000 -52.000 -55.000 -93.000 -60.000
Resultat før skatt 2.295.000 1.031.000 -226.000 -443.000 266.000
Skattekostnad -505.000 -227.000 25.000 81.000 -84.000
Årsresultat 1.790.000 803.000 -202.000 -362.000 182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 867.000 369.000 740.000 1.055.000 1.321.000
Sum omløpsmidler 4.756.000 3.099.000 1.744.000 1.947.000 2.437.000
Sum eiendeler 5.623.000 3.468.000 2.484.000 3.002.000 3.758.000
Sum opptjent egenkapital 2.687.000 897.000 893.000 1.095.000 1.456.000
Sum egenkapital 2.787.000 997.000 993.000 1.195.000 1.556.000
Sum langsiktig gjeld 334.000 604.000 860.000 1.104.000 1.337.000
Sum kortsiktig gjeld 2.503.000 1.868.000 631.000 703.000 864.000
Sum gjeld og egenkapital 5.624.000 3.469.000 2.484.000 3.002.000 3.757.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.824.000 8.207.000 7.396.000 7.929.000 9.705.000
Andre inntekter 18.000 0 0 0 35.000
Driftsinntekter 14.842.000 8.207.000 7.396.000 7.929.000 9.740.000
Varekostnad -7.636.000 -3.748.000 -3.709.000 -4.221.000 -4.946.000
Lønninger -2.863.000 -2.197.000 -2.407.000 -2.569.000 -2.902.000
Avskrivning -22.000 -144.000 -339.000 -347.000 -349.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.920.000 -1.035.000 -1.113.000 -1.143.000 -1.217.000
Driftskostnader -12.441.000 -7.124.000 -7.568.000 -8.280.000 -9.414.000
Driftsresultat 2.401.000 1.083.000 -172.000 -351.000 326.000
Finansinntekter 26.000 8.000 12.000 9.000 38.000
Finanskostnader -131.000 -60.000 -67.000 -102.000 -98.000
Finans -105.000 -52.000 -55.000 -93.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.790.000 803.000 -202.000 -362.000 182.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 211.000 349.000 577.000 552.000 471.000
Fast eiendom 0 144.000 483.000 822.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 636.000 0 0 0 8.000
Sum varige driftsmidler 636.000 0 144.000 483.000 830.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 867.000 369.000 740.000 1.055.000 1.321.000
Varebeholdning 1.413.000 1.412.000 975.000 1.101.000 1.399.000
Kundefordringer 273.000 136.000 100.000 194.000 56.000
Andre fordringer 69.000 394.000 14.000 19.000 155.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.001.000 1.157.000 654.000 634.000 828.000
Sum omløpsmidler 4.756.000 3.099.000 1.744.000 1.947.000 2.437.000
Sum eiendeler 5.623.000 3.468.000 2.484.000 3.002.000 3.758.000
Sum opptjent egenkapital 2.687.000 897.000 893.000 1.095.000 1.456.000
Sum egenkapital 2.787.000 997.000 993.000 1.195.000 1.556.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 334.000 604.000 860.000 1.104.000 1.337.000
Leverandørgjeld 1.143.000 630.000 165.000 118.000 267.000
Betalbar skatt 367.000 0 0 0 35.000
Skyldig offentlige avgifter 330.000 200.000 197.000 225.000 258.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 663.000 238.000 269.000 360.000 303.000
Sum kortsiktig gjeld 2.503.000 1.868.000 631.000 703.000 864.000
Sum gjeld og egenkapital 5.624.000 3.469.000 2.484.000 3.002.000 3.757.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.253.000 1.231.000 1.113.000 1.244.000 1.573.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 2.8 2.8 2.8
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9 1.2 1.2 1.2
Soliditet 49.6 28.7 4 39.8 41.4
Resultatgrad 16.2 13.2 -2.3 -4.4 3.3
Rentedekningsgrad 18.3 18.1 -2.6 -3.4 3.3
Gjeldsgrad 1.0 2.5 1.5 1.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 43.2 31.4 -6.4 -11.4 9.7
Signatur
05.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex