Klinikk Haugesund AS
Juridisk navn:  Klinikk Haugesund AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52708510
Strandgata 54 Strandgata 54 Fax: 55295490
5528 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 980651258
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/24/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Tsrevisjon As
Regnskapsfører: Gl Skipsregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.19%
Resultat  
  
-358%
Egenkapital  
  
-11.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.982.000 3.370.000 4.867.000 5.070.000 5.746.000
Resultat: -129.000 50.000 363.000 396.000 -535.000
Egenkapital: 809.000 910.000 884.000 656.000 426.000
Regnskap for  Klinikk Haugesund AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.982.000 3.370.000 4.867.000 5.070.000 5.746.000
Driftskostnader -1.980.000 -3.171.000 -4.350.000 -4.523.000 -6.040.000
Driftsresultat 3.000 199.000 518.000 547.000 -294.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -131.000 -149.000 -156.000 -152.000 -245.000
Finans -131.000 -149.000 -155.000 -151.000 -241.000
Resultat før skatt -129.000 50.000 363.000 396.000 -535.000
Skattekostnad 28.000 -11.000 -80.000 45.000 0
Årsresultat -100.000 39.000 283.000 441.000 -535.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.923.000 2.999.000 3.110.000 3.391.000 3.689.000
Sum omløpsmidler 1.319.000 1.645.000 1.558.000 1.284.000 1.707.000
Sum eiendeler 4.242.000 4.644.000 4.668.000 4.675.000 5.396.000
Sum opptjent egenkapital 707.000 807.000 782.000 554.000 324.000
Sum egenkapital 809.000 910.000 884.000 656.000 426.000
Sum langsiktig gjeld 3.176.000 3.570.000 3.199.000 3.371.000 3.543.000
Sum kortsiktig gjeld 256.000 164.000 585.000 649.000 1.427.000
Sum gjeld og egenkapital 4.241.000 4.643.000 4.668.000 4.676.000 5.396.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.750.000 3.095.000 4.717.000 4.837.000 5.073.000
Andre inntekter 232.000 274.000 151.000 233.000 673.000
Driftsinntekter 1.982.000 3.370.000 4.867.000 5.070.000 5.746.000
Varekostnad -549.000 -1.085.000 -1.489.000 -1.799.000 -1.356.000
Lønninger -595.000 -1.072.000 -1.645.000 -1.293.000 -1.863.000
Avskrivning -105.000 -120.000 -131.000 -143.000 -156.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -731.000 -894.000 -1.085.000 -1.288.000 -2.665.000
Driftskostnader -1.980.000 -3.171.000 -4.350.000 -4.523.000 -6.040.000
Driftsresultat 3.000 199.000 518.000 547.000 -294.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -131.000 -149.000 -156.000 -152.000 -245.000
Finans -131.000 -149.000 -155.000 -151.000 -241.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -100.000 39.000 283.000 441.000 -535.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 277.000 249.000 260.000 340.000 295.000
Fast eiendom 2.500.000 2.575.000 2.650.000 2.725.000 2.800.000
Maskiner anlegg 20.000 44.000 71.000 44.000 83.000
Driftsløsøre 25.000 32.000 30.000 112.000 140.000
Sum varige driftsmidler 2.546.000 2.650.000 2.750.000 2.881.000 3.024.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 171.000 371.000
Sum anleggsmidler 2.923.000 2.999.000 3.110.000 3.391.000 3.689.000
Varebeholdning 46.000 48.000 211.000 95.000 231.000
Kundefordringer 102.000 152.000 77.000 80.000 41.000
Andre fordringer 98.000 98.000 165.000 77.000 193.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 770.000 1.047.000 895.000 1.032.000 1.242.000
Sum omløpsmidler 1.319.000 1.645.000 1.558.000 1.284.000 1.707.000
Sum eiendeler 4.242.000 4.644.000 4.668.000 4.675.000 5.396.000
Sum opptjent egenkapital 707.000 807.000 782.000 554.000 324.000
Sum egenkapital 809.000 910.000 884.000 656.000 426.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 441.000
Sum langsiktig gjeld 3.176.000 3.570.000 3.199.000 3.371.000 3.543.000
Leverandørgjeld 102.000 44.000 78.000 112.000 443.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 78.000 56.000 64.000 63.000 101.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 64.000 444.000 474.000 442.000
Sum kortsiktig gjeld 256.000 164.000 585.000 649.000 1.427.000
Sum gjeld og egenkapital 4.241.000 4.643.000 4.668.000 4.676.000 5.396.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.063.000 1.481.000 973.000 635.000 280.000
Likviditetsgrad 1 5.2 10.0 2.7 2 1
Likviditetsgrad 2 5.0 9.7 2.3 1.8 1
Soliditet 19.1 19.6 18.9 1 7.9
Resultatgrad 0.2 5.9 10.6 10.8 -5.1
Rentedekningsgrad 1.3 3.3 3.6 -1.2
Gjeldsgrad 4.2 4.1 4.3 6.1 11.7
Total kapitalrentabilitet 0.1 4.3 11.1 11.7 -5.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex