Klinikken Eiendom AS
Juridisk navn:  Klinikken Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38271140
Sandskargata 6 Sandskargata 6 Fax:
4515 Mandal 4515 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 981639111
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 1/13/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adb-Senteret AS
Utvikling:
Omsetning  
  
100.5%
Resultat  
  
5866.67%
Egenkapital  
  
66.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 401.000 200.000 200.000 401.000 401.000
Resultat: 173.000 -3.000 -73.000 147.000 172.000
Egenkapital: 410.000 246.000 249.000 322.000 224.000
Regnskap for  Klinikken Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 401.000 200.000 200.000 401.000 401.000
Driftskostnader -150.000 -118.000 -198.000 -175.000 -143.000
Driftsresultat 251.000 83.000 3.000 226.000 258.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -78.000 -85.000 -76.000 -79.000 -87.000
Finans -78.000 -85.000 -76.000 -79.000 -87.000
Resultat før skatt 173.000 -3.000 -73.000 147.000 172.000
Skattekostnad -8.000 0 0 -50.000 -45.000
Årsresultat 164.000 -3.000 -73.000 98.000 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.466.000 2.534.000 2.602.000 2.669.000 2.787.000
Sum omløpsmidler 541.000 6.000 67.000 188.000 175.000
Sum eiendeler 3.007.000 2.540.000 2.669.000 2.857.000 2.962.000
Sum opptjent egenkapital 298.000 133.000 136.000 209.000 111.000
Sum egenkapital 410.000 246.000 249.000 322.000 224.000
Sum langsiktig gjeld 2.543.000 2.235.000 2.368.000 2.516.000 2.664.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000 59.000 52.000 20.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 3.007.000 2.540.000 2.669.000 2.858.000 2.962.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 401.000 200.000 200.000 401.000 401.000
Driftsinntekter 401.000 200.000 200.000 401.000 401.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -82.000 -50.000 -130.000 -107.000 -75.000
Driftskostnader -150.000 -118.000 -198.000 -175.000 -143.000
Driftsresultat 251.000 83.000 3.000 226.000 258.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -78.000 -85.000 -76.000 -79.000 -87.000
Finans -78.000 -85.000 -76.000 -79.000 -87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 164.000 -3.000 -73.000 98.000 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 50.000
Fast eiendom 2.466.000 2.534.000 2.602.000 2.669.000 2.737.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.466.000 2.534.000 2.602.000 2.669.000 2.737.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.466.000 2.534.000 2.602.000 2.669.000 2.787.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 200.000 6.000 0 0 0
Andre fordringer 329.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 0 67.000 188.000 175.000
Sum omløpsmidler 541.000 6.000 67.000 188.000 175.000
Sum eiendeler 3.007.000 2.540.000 2.669.000 2.857.000 2.962.000
Sum opptjent egenkapital 298.000 133.000 136.000 209.000 111.000
Sum egenkapital 410.000 246.000 249.000 322.000 224.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 31.000 31.000 14.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.543.000 2.235.000 2.368.000 2.516.000 2.664.000
Leverandørgjeld 51.000 24.000 18.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 3.000 3.000 3.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000 59.000 52.000 20.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 3.007.000 2.540.000 2.669.000 2.858.000 2.962.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 488.000 -53.000 15.000 168.000 101.000
Likviditetsgrad 1 10.2 0.1 1.3 9.4 2.4
Likviditetsgrad 2 10.2 0.1 1.3 9.4 2.4
Soliditet 13.6 9.7 9.3 11.3 7.6
Resultatgrad 62.6 41.5 1.5 56.4 64.3
Rentedekningsgrad 3.2 1 0 2.9 3
Gjeldsgrad 6.3 9.3 9.7 7.9 12.2
Total kapitalrentabilitet 8.3 3.3 0.1 7.9 8.7
Signatur
06.07.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex