Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Klinikken For Han & Henne Moss As
Juridisk navn:  Klinikken For Han & Henne Moss As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69257876
Postbox 547 Skoggata 2 Fax:
1522 Moss 1530 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 997825764
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/3/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rt Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.35%
Resultat  
  
-69.23%
Egenkapital  
  
13.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.021.000 2.014.000 1.735.000 1.703.000 1.518.000
Resultat: 12.000 39.000 -62.000 71.000 22.000
Egenkapital: -59.000 -68.000 -97.000 -49.000 -102.000
Regnskap for  Klinikken For Han & Henne Moss As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.021.000 2.014.000 1.735.000 1.703.000 1.518.000
Driftskostnader -2.009.000 -1.974.000 -1.797.000 -1.632.000 -1.495.000
Driftsresultat 12.000 39.000 -62.000 71.000 22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 12.000 39.000 -62.000 71.000 22.000
Skattekostnad -3.000 -10.000 14.000 -18.000 -18.000
Årsresultat 9.000 29.000 -48.000 53.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 121.000 67.000 88.000 91.000 94.000
Sum omløpsmidler 200.000 300.000 219.000 184.000 182.000
Sum eiendeler 321.000 367.000 307.000 275.000 276.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -92.000 -121.000 -73.000 -126.000
Sum egenkapital -59.000 -68.000 -97.000 -49.000 -102.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 24.000
Sum kortsiktig gjeld 380.000 435.000 405.000 324.000 355.000
Sum gjeld og egenkapital 320.000 366.000 307.000 274.000 276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.021.000 2.014.000 1.735.000 1.597.000 1.421.000
Andre inntekter 0 0 0 105.000 97.000
Driftsinntekter 2.021.000 2.014.000 1.735.000 1.703.000 1.518.000
Varekostnad -633.000 -440.000 -315.000 -376.000 -547.000
Lønninger -656.000 -957.000 -986.000 -698.000 -328.000
Avskrivning -17.000 -12.000 -16.000 -74.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -703.000 -593.000 -480.000 -484.000 -594.000
Driftskostnader -2.009.000 -1.974.000 -1.797.000 -1.632.000 -1.495.000
Driftsresultat 12.000 39.000 -62.000 71.000 22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 29.000 -48.000 53.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 16.000 26.000 12.000 30.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 51.000 62.000 79.000 30.000
Sum varige driftsmidler 28.000 51.000 62.000 79.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 80.000 0 0 0 34.000
Sum anleggsmidler 121.000 67.000 88.000 91.000 94.000
Varebeholdning 152.000 152.000 124.000 124.000 110.000
Kundefordringer 0 0 0 1.000 0
Andre fordringer 5.000 21.000 2.000 40.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 126.000 93.000 18.000 53.000
Sum omløpsmidler 200.000 300.000 219.000 184.000 182.000
Sum eiendeler 321.000 367.000 307.000 275.000 276.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -92.000 -121.000 -73.000 -126.000
Sum egenkapital -59.000 -68.000 -97.000 -49.000 -102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 24.000
Leverandørgjeld 30.000 9.000 30.000 50.000 121.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 64.000 89.000 71.000 43.000 56.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 286.000 337.000 304.000 230.000 177.000
Sum kortsiktig gjeld 380.000 435.000 405.000 324.000 355.000
Sum gjeld og egenkapital 320.000 366.000 307.000 274.000 276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -180.000 -135.000 -186.000 -140.000 -173.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7 0.5 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.3
Soliditet -18.4 -18.5 -31.5 -17.8 -36.8
Resultatgrad 0.6 1.9 -3.6 4.2 1.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -6.4 -6.4 -4.2 -6.6 -3.7
Total kapitalrentabilitet 3.7 10.6 -20.1 25.8 7.9
Signatur
02.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex