Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Klse As
Juridisk navn:  Klse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 04226
Vestre Strandgate 32 Vestre Strandgate 32 Fax:
4612 Kristiansand S 4612 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 961454530
Aksjekapital: 980.000 NOK
Etableringsdato: 3/19/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.41%
Resultat  
  
109.32%
Egenkapital  
  
14.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.035.000 1.317.000 620.000 540.000 540.000
Resultat: 466.000 -4.999.000 -1.464.000 164.000 129.000
Egenkapital: -2.730.000 -3.196.000 1.803.000 3.282.000 3.154.000
Regnskap for  Klse As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.035.000 1.317.000 620.000 540.000 540.000
Driftskostnader -403.000 -6.197.000 -2.078.000 -377.000 -412.000
Driftsresultat 632.000 -4.880.000 -1.458.000 163.000 128.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -166.000 -119.000 -6.000 0 0
Finans -166.000 -119.000 -6.000 0 0
Resultat før skatt 466.000 -4.999.000 -1.464.000 164.000 129.000
Skattekostnad 0 0 72.000 -36.000 -31.000
Årsresultat 466.000 -4.999.000 -1.392.000 128.000 98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.807.000 2.867.000 2.927.000 2.987.000 3.047.000
Sum omløpsmidler 115.000 179.000 1.439.000 505.000 454.000
Sum eiendeler 2.922.000 3.046.000 4.366.000 3.492.000 3.501.000
Sum opptjent egenkapital -3.710.000 -4.176.000 823.000 2.302.000 2.174.000
Sum egenkapital -2.730.000 -3.196.000 1.803.000 3.282.000 3.154.000
Sum langsiktig gjeld 5.597.000 6.000.000 1.600.000 72.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 241.000 962.000 139.000 311.000
Sum gjeld og egenkapital 2.922.000 3.045.000 4.365.000 3.493.000 3.501.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.035.000 1.317.000 620.000 540.000 540.000
Driftsinntekter 1.035.000 1.317.000 620.000 540.000 540.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -343.000 -6.137.000 -2.018.000 -317.000 -352.000
Driftskostnader -403.000 -6.197.000 -2.078.000 -377.000 -412.000
Driftsresultat 632.000 -4.880.000 -1.458.000 163.000 128.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -166.000 -119.000 -6.000 0 0
Finans -166.000 -119.000 -6.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -86.000 0 0
Årsresultat 466.000 -4.999.000 -1.392.000 128.000 98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.800.000 2.860.000 2.920.000 2.980.000 3.040.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum varige driftsmidler 2.807.000 2.867.000 2.927.000 2.987.000 3.047.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.807.000 2.867.000 2.927.000 2.987.000 3.047.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 50.000 9.000 0 0
Andre fordringer 0 75.000 0 0 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 115.000 54.000 1.430.000 505.000 385.000
Sum omløpsmidler 115.000 179.000 1.439.000 505.000 454.000
Sum eiendeler 2.922.000 3.046.000 4.366.000 3.492.000 3.501.000
Sum opptjent egenkapital -3.710.000 -4.176.000 823.000 2.302.000 2.174.000
Sum egenkapital -2.730.000 -3.196.000 1.803.000 3.282.000 3.154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 72.000 36.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.597.000 6.000.000 1.600.000 72.000 36.000
Leverandørgjeld 24.000 144.000 961.000 2.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -86.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 98.000 1.000 137.000 283.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 241.000 962.000 139.000 311.000
Sum gjeld og egenkapital 2.922.000 3.045.000 4.365.000 3.493.000 3.501.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.000 -62.000 477.000 366.000 143.000
Likviditetsgrad 1 2.1 0.7 1.5 3.6 1.5
Likviditetsgrad 2 2.1 0.7 1.5 3.6 1.5
Soliditet -93.4 41.3 9 90.1
Resultatgrad 61.1 -370.5 -235.2 30.2 23.7
Rentedekningsgrad 3.8
Gjeldsgrad -2.1 1.4 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 21.6 -160.3 -33.4 4.7 3.7
Signatur
13.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex