Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Knapper Snø & Skogsdrift As
Juridisk navn:  Knapper Snø & Skogsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95124559
Furuholsvingen 19 Furuholsvingen 19 Fax:
2130 Knapper 2130 Knapper
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Odal
Org.nr: 913539311
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/14/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Odal Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.62%
Resultat  
  
760%
Egenkapital  
  
33.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 444.000 514.000 522.000 587.000 471.000
Resultat: 66.000 -10.000 -2.000 58.000 -52.000
Egenkapital: 216.000 162.000 173.000 177.000 124.000
Regnskap for  Knapper Snø & Skogsdrift As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 444.000 514.000 522.000 587.000 471.000
Driftskostnader -382.000 -525.000 -521.000 -525.000 -519.000
Driftsresultat 62.000 -12.000 1.000 62.000 -47.000
Finansinntekter 4.000 4.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000
Finans 3.000 2.000 -3.000 -4.000 -5.000
Resultat før skatt 66.000 -10.000 -2.000 58.000 -52.000
Skattekostnad -11.000 -2.000 -2.000 -5.000 4.000
Årsresultat 55.000 -11.000 -4.000 53.000 -48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 48.000 80.000 113.000
Sum omløpsmidler 278.000 213.000 226.000 218.000 97.000
Sum eiendeler 278.000 229.000 274.000 298.000 210.000
Sum opptjent egenkapital 186.000 132.000 143.000 147.000 94.000
Sum egenkapital 216.000 162.000 173.000 177.000 124.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 37.000 58.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 55.000 64.000 64.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 278.000 229.000 274.000 299.000 210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 444.000 514.000 522.000 579.000 471.000
Andre inntekter 0 0 7.000 0
Driftsinntekter 444.000 514.000 522.000 587.000 471.000
Varekostnad -15.000 0 -3.000 -29.000 -27.000
Lønninger -202.000 -328.000 -374.000 -326.000 -290.000
Avskrivning -16.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -149.000 -165.000 -112.000 -138.000 -170.000
Driftskostnader -382.000 -525.000 -521.000 -525.000 -519.000
Driftsresultat 62.000 -12.000 1.000 62.000 -47.000
Finansinntekter 4.000 4.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000
Finans 3.000 2.000 -3.000 -4.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 55.000 -11.000 -4.000 53.000 -48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 48.000 80.000 113.000
Sum varige driftsmidler 16.000 48.000 80.000 113.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 48.000 80.000 113.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 80.000 84.000 8.000 51.000 8.000
Andre fordringer 2.000 -3.000 5.000 0 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 196.000 131.000 212.000 167.000 79.000
Sum omløpsmidler 278.000 213.000 226.000 218.000 97.000
Sum eiendeler 278.000 229.000 274.000 298.000 210.000
Sum opptjent egenkapital 186.000 132.000 143.000 147.000 94.000
Sum egenkapital 216.000 162.000 173.000 177.000 124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 5.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 37.000 58.000 78.000
Leverandørgjeld 1.000 7.000 3.000 1.000 0
Betalbar skatt 11.000 2.000 3.000 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 46.000 59.000 49.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -1.000 0 0 8.000 -2.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 55.000 64.000 64.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 278.000 229.000 274.000 299.000 210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 216.000 158.000 162.000 154.000 89.000
Likviditetsgrad 1 4.5 3.9 3.5 3.4 12.1
Likviditetsgrad 2 4.5 3.9 3.5 3.4 12.1
Soliditet 77.7 70.7 63.1 59.2 5
Resultatgrad 14.0 -2.3 0.2 10.6
Rentedekningsgrad 62.0 0.3 15.5 -9.4
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.6 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 23.7 -3.5 0.4 20.7 -22.4
Signatur
08.03.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex