Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Knem Og Næsvik As
Juridisk navn:  Knem Og Næsvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22906050
Jerikoveien 26 Jerikoveien 26 Fax: 22906051
1067 Oslo 1067 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982409829
Aksjekapital: 195.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 8/24/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Vekst Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.99%
Resultat  
  
5.52%
Egenkapital  
  
-80.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 37.660.000 40.489.000 37.408.000 37.618.000 29.823.000
Resultat: 6.789.000 6.434.000 8.473.000 5.891.000 4.400.000
Egenkapital: 1.411.000 7.116.000 5.098.000 4.589.000 3.135.000
Regnskap for  Knem Og Næsvik As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 37.660.000 40.489.000 37.408.000 37.618.000 29.823.000
Driftskostnader -30.886.000 -34.061.000 -28.921.000 -31.709.000 -25.417.000
Driftsresultat 6.773.000 6.427.000 8.487.000 5.909.000 4.407.000
Finansinntekter 17.000 24.000 10.000 14.000 34.000
Finanskostnader -1.000 -17.000 -24.000 -33.000 -41.000
Finans 16.000 7.000 -14.000 -19.000 -7.000
Resultat før skatt 6.789.000 6.434.000 8.473.000 5.891.000 4.400.000
Skattekostnad -1.494.000 -1.416.000 -1.964.000 -1.437.000 -1.114.000
Årsresultat 5.295.000 5.018.000 6.509.000 4.454.000 3.286.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.495.000 4.250.000 4.576.000 3.815.000 4.480.000
Sum omløpsmidler 14.615.000 15.255.000 14.772.000 9.913.000 10.052.000
Sum eiendeler 19.110.000 19.505.000 19.348.000 13.728.000 14.532.000
Sum opptjent egenkapital 1.214.000 6.919.000 4.901.000 4.392.000 2.938.000
Sum egenkapital 1.411.000 7.116.000 5.098.000 4.589.000 3.135.000
Sum langsiktig gjeld 49.000 250.000 438.000 616.000
Sum kortsiktig gjeld 17.700.000 12.341.000 14.000.000 8.701.000 10.780.000
Sum gjeld og egenkapital 19.111.000 19.506.000 19.348.000 13.728.000 14.531.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.519.000 40.459.000 37.302.000 37.423.000 29.731.000
Andre inntekter 1.141.000 30.000 107.000 195.000 92.000
Driftsinntekter 37.660.000 40.489.000 37.408.000 37.618.000 29.823.000
Varekostnad -17.381.000 -20.532.000 -15.904.000 -19.943.000 -15.072.000
Lønninger -10.183.000 -10.367.000 -10.458.000 -8.901.000 -7.875.000
Avskrivning -220.000 -248.000 -187.000 -291.000 -308.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.102.000 -2.914.000 -2.372.000 -2.574.000 -2.162.000
Driftskostnader -30.886.000 -34.061.000 -28.921.000 -31.709.000 -25.417.000
Driftsresultat 6.773.000 6.427.000 8.487.000 5.909.000 4.407.000
Finansinntekter 17.000 24.000 10.000 14.000 34.000
Finanskostnader -1.000 -17.000 -24.000 -33.000 -41.000
Finans 16.000 7.000 -14.000 -19.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -11.000.000 -3.000.000 -6.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Årsresultat 5.295.000 5.018.000 6.509.000 4.454.000 3.286.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 82.000 266.000 248.000 281.000 230.000
Fast eiendom 3.573.000 3.325.000 3.325.000 3.075.000 3.075.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 821.000 628.000 958.000 403.000 1.149.000
Sum varige driftsmidler 4.394.000 3.953.000 4.283.000 3.478.000 4.224.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 32.000 44.000 56.000 25.000
Sum anleggsmidler 4.495.000 4.250.000 4.576.000 3.815.000 4.480.000
Varebeholdning 83.000 0 0 128.000 168.000
Kundefordringer 5.318.000 6.827.000 3.500.000 2.925.000 3.997.000
Andre fordringer 974.000 741.000 1.552.000 1.035.000 877.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.240.000 7.687.000 9.721.000 5.825.000 5.010.000
Sum omløpsmidler 14.615.000 15.255.000 14.772.000 9.913.000 10.052.000
Sum eiendeler 19.110.000 19.505.000 19.348.000 13.728.000 14.532.000
Sum opptjent egenkapital 1.214.000 6.919.000 4.901.000 4.392.000 2.938.000
Sum egenkapital 1.411.000 7.116.000 5.098.000 4.589.000 3.135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 49.000 250.000 438.000 616.000
Leverandørgjeld 1.506.000 1.375.000 1.216.000 1.081.000 2.508.000
Betalbar skatt 1.310.000 1.434.000 1.931.000 1.488.000 1.106.000
Skyldig offentlige avgifter 1.786.000 2.229.000 2.373.000 1.329.000 1.308.000
Utbytte -11.000.000 -3.000.000 -6.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.098.000 4.303.000 2.480.000 1.803.000 2.859.000
Sum kortsiktig gjeld 17.700.000 12.341.000 14.000.000 8.701.000 10.780.000
Sum gjeld og egenkapital 19.111.000 19.506.000 19.348.000 13.728.000 14.531.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.085.000 2.914.000 772.000 1.212.000 -728.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 1.1 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 1.2 1.1 1.1 0.9
Soliditet 7.4 36.5 26.3 33.4 21.6
Resultatgrad 18.0 15.9 22.7 15.7 14.8
Rentedekningsgrad 6.773.0 378.1 353.6 179.1 107.5
Gjeldsgrad 12.5 1.7 2.8 2 3.6
Total kapitalrentabilitet 35.5 33.1 43.9 43.1 30.6
Signatur
07.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex