Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Knettsetra AS
Juridisk navn:  Knettsetra AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62451550
Postboks 21 Storstenvegen 20 Fax: 62451762
2420 Trysil 2420 Trysil
Fylke: Kommune:
Innlandet Trysil
Org.nr: 971219807
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 49
Etableringsdato: 10/1/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-46.08%
Resultat  
  
-221.7%
Egenkapital  
  
-643.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.590.000 14.076.000 23.479.000 22.781.000 22.592.000
Resultat: -3.069.000 -954.000 1.660.000 1.805.000 1.361.000
Egenkapital: -2.021.000 372.000 1.117.000 925.000 636.000
Regnskap for  Knettsetra AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.590.000 14.076.000 23.479.000 22.781.000 22.592.000
Driftskostnader -10.545.000 -14.931.000 -21.715.000 -20.890.000 -21.170.000
Driftsresultat -2.955.000 -857.000 1.764.000 1.890.000 1.421.000
Finansinntekter 5.000 14.000 7.000 6.000
Finanskostnader -114.000 -102.000 -118.000 -93.000 -67.000
Finans -114.000 -97.000 -104.000 -86.000 -61.000
Resultat før skatt -3.069.000 -954.000 1.660.000 1.805.000 1.361.000
Skattekostnad 675.000 210.000 -369.000 -416.000 -327.000
Årsresultat -2.393.000 -744.000 1.291.000 1.389.000 1.033.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.207.000 1.334.000 1.297.000 1.378.000 1.235.000
Sum omløpsmidler 1.549.000 2.978.000 4.108.000 3.499.000 3.182.000
Sum eiendeler 2.756.000 4.312.000 5.405.000 4.877.000 4.417.000
Sum opptjent egenkapital -2.221.000 172.000 917.000 725.000 436.000
Sum egenkapital -2.021.000 372.000 1.117.000 925.000 636.000
Sum langsiktig gjeld 2.193.000 930.000 1.015.000 883.000
Sum kortsiktig gjeld 4.777.000 1.747.000 3.359.000 2.938.000 2.897.000
Sum gjeld og egenkapital 2.756.000 4.312.000 5.406.000 4.878.000 4.416.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.458.000 13.528.000 22.169.000 21.211.000 20.922.000
Andre inntekter 1.132.000 548.000 1.310.000 1.569.000 1.669.000
Driftsinntekter 7.590.000 14.076.000 23.479.000 22.781.000 22.592.000
Varekostnad -2.069.000 -4.269.000 -6.536.000 -6.515.000 -6.472.000
Lønninger -4.963.000 -5.949.000 -7.473.000 -6.965.000 -6.679.000
Avskrivning -406.000 -503.000 -458.000 -429.000 -434.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.107.000 -4.210.000 -7.248.000 -6.981.000 -7.585.000
Driftskostnader -10.545.000 -14.931.000 -21.715.000 -20.890.000 -21.170.000
Driftsresultat -2.955.000 -857.000 1.764.000 1.890.000 1.421.000
Finansinntekter 5.000 14.000 7.000 6.000
Finanskostnader -114.000 -102.000 -118.000 -93.000 -67.000
Finans -114.000 -97.000 -104.000 -86.000 -61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.100.000 -1.100.000 -900.000
Årsresultat -2.393.000 -744.000 1.291.000 1.389.000 1.033.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 279.000 0 0 0 18.000
Fast eiendom 60.000 167.000 325.000 406.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 927.000 1.272.000 1.129.000 1.051.000 809.000
Sum varige driftsmidler 927.000 1.332.000 1.296.000 1.377.000 1.215.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 1.207.000 1.334.000 1.297.000 1.378.000 1.235.000
Varebeholdning 374.000 410.000 426.000 325.000 318.000
Kundefordringer 214.000 169.000 77.000 149.000 169.000
Andre fordringer 784.000 632.000 163.000 109.000 680.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 177.000 1.768.000 3.442.000 2.917.000 2.015.000
Sum omløpsmidler 1.549.000 2.978.000 4.108.000 3.499.000 3.182.000
Sum eiendeler 2.756.000 4.312.000 5.405.000 4.877.000 4.417.000
Sum opptjent egenkapital -2.221.000 172.000 917.000 725.000 436.000
Sum egenkapital -2.021.000 372.000 1.117.000 925.000 636.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 10.000 21.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.689.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.193.000 930.000 1.015.000 883.000
Leverandørgjeld 165.000 128.000 232.000 196.000 309.000
Betalbar skatt 199.000 447.000 365.000 322.000
Skyldig offentlige avgifter 309.000 468.000 464.000 429.000 410.000
Utbytte 0 -1.100.000 -1.100.000 -900.000
Annen kortsiktig gjeld 614.000 952.000 1.115.000 849.000 956.000
Sum kortsiktig gjeld 4.777.000 1.747.000 3.359.000 2.938.000 2.897.000
Sum gjeld og egenkapital 2.756.000 4.312.000 5.406.000 4.878.000 4.416.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.228.000 1.231.000 749.000 561.000 285.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.7 1.2 1.2 1
Likviditetsgrad 2 0.2 1.5 1.1 1.1 1
Soliditet -73.3 8.6 20.7 1 14.4
Resultatgrad -38.9 -6.1 7.5 8.3 6.3
Rentedekningsgrad -25.9 -8.4 14.9 20.3 21.2
Gjeldsgrad -2.4 10.6 3.8 4.3 5.9
Total kapitalrentabilitet -107.2 -19.8 32.9 38.9 32.3
Signatur
10.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex