Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Knive Gris As
Juridisk navn:  Knive Gris As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32800657
Svelvikveien 260 Svelvikveien 260 Fax: 32801189
3037 Drammen 3037 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 991415564
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 6/25/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Eiker Regnskapsdata As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.2%
Resultat  
  
156.69%
Egenkapital  
  
82.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 20.930.000 17.859.000 16.453.000 17.013.000 18.568.000
Resultat: 3.568.000 1.390.000 -104.000 -667.000 2.538.000
Egenkapital: 3.088.000 1.694.000 1.038.000 1.120.000 1.604.000
Regnskap for  Knive Gris As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 20.930.000 17.859.000 16.453.000 17.013.000 18.568.000
Driftskostnader -17.915.000 -16.515.000 -17.402.000 -17.685.000 -17.057.000
Driftsresultat 3.015.000 1.343.000 -949.000 -673.000 1.512.000
Finansinntekter 569.000 78.000 900.000 50.000 1.052.000
Finanskostnader -16.000 -32.000 -56.000 -45.000 -26.000
Finans 553.000 46.000 844.000 5.000 1.026.000
Resultat før skatt 3.568.000 1.390.000 -104.000 -667.000 2.538.000
Skattekostnad -675.000 -307.000 22.000 159.000 -357.000
Årsresultat 2.893.000 1.082.000 -82.000 -509.000 2.180.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.197.000 1.277.000 576.000 440.000 598.000
Sum omløpsmidler 8.287.000 5.158.000 5.752.000 7.053.000 10.065.000
Sum eiendeler 9.484.000 6.435.000 6.328.000 7.493.000 10.663.000
Sum opptjent egenkapital 2.088.000 694.000 38.000 120.000 604.000
Sum egenkapital 3.088.000 1.694.000 1.038.000 1.120.000 1.604.000
Sum langsiktig gjeld 352.000 1.021.000 2.534.000 3.050.000 288.000
Sum kortsiktig gjeld 6.044.000 3.720.000 2.758.000 3.324.000 8.771.000
Sum gjeld og egenkapital 9.484.000 6.435.000 6.330.000 7.494.000 10.663.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.915.000 17.859.000 16.352.000 17.013.000 18.142.000
Andre inntekter 15.000 102.000 0 426.000
Driftsinntekter 20.930.000 17.859.000 16.453.000 17.013.000 18.568.000
Varekostnad -8.841.000 -7.938.000 -8.700.000 -9.903.000 -8.479.000
Lønninger -5.325.000 -5.402.000 -4.849.000 -5.063.000 -4.814.000
Avskrivning -80.000 -140.000 -177.000 -175.000 -179.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.669.000 -3.035.000 -3.676.000 -2.544.000 -3.585.000
Driftskostnader -17.915.000 -16.515.000 -17.402.000 -17.685.000 -17.057.000
Driftsresultat 3.015.000 1.343.000 -949.000 -673.000 1.512.000
Finansinntekter 569.000 78.000 900.000 50.000 1.052.000
Finanskostnader -16.000 -32.000 -56.000 -45.000 -26.000
Finans 553.000 46.000 844.000 5.000 1.026.000
Konsernbidrag -1.499.000 -426.000 0 24.000 -948.000
Utbytte 0 0 -1.000.000
Årsresultat 2.893.000 1.082.000 -82.000 -509.000 2.180.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 8.000 25.000 97.000 178.000 271.000
Driftsløsøre 246.000 309.000 377.000 160.000 225.000
Sum varige driftsmidler 254.000 334.000 474.000 338.000 496.000
Sum finansielle anleggsmidler 943.000 943.000 102.000 102.000 102.000
Sum anleggsmidler 1.197.000 1.277.000 576.000 440.000 598.000
Varebeholdning 3.656.000 3.060.000 2.741.000 2.615.000 2.808.000
Kundefordringer 1.739.000 1.256.000 1.287.000 1.107.000 1.035.000
Andre fordringer 341.000 276.000 349.000 255.000 200.000
Sum investeringer 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Kasse, bank 2.049.000 564.000 533.000 3.044.000 4.015.000
Sum omløpsmidler 8.287.000 5.158.000 5.752.000 7.053.000 10.065.000
Sum eiendeler 9.484.000 6.435.000 6.328.000 7.493.000 10.663.000
Sum opptjent egenkapital 2.088.000 694.000 38.000 120.000 604.000
Sum egenkapital 3.088.000 1.694.000 1.038.000 1.120.000 1.604.000
Sum avsetninger til forpliktelser 352.000 302.000 115.000 136.000 288.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.922.000 546.000 0 0 5.162.000
Sum langsiktig gjeld 352.000 1.021.000 2.534.000 3.050.000 288.000
Leverandørgjeld 1.084.000 642.000 1.006.000 1.218.000 1.118.000
Betalbar skatt 202.000 0 0 33.000
Skyldig offentlige avgifter 2.191.000 1.917.000 1.198.000 1.472.000 1.824.000
Utbytte 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 645.000 616.000 553.000 635.000 634.000
Sum kortsiktig gjeld 6.044.000 3.720.000 2.758.000 3.324.000 8.771.000
Sum gjeld og egenkapital 9.484.000 6.435.000 6.330.000 7.494.000 10.663.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.243.000 1.438.000 2.994.000 3.729.000 1.294.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 2.1 2.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 1.1 1.3 0.8
Soliditet 32.6 26.3 16.4 14.9 1
Resultatgrad 14.4 7.5 -5.8 8.1
Rentedekningsgrad 188.4 42.0 -16.9 58.2
Gjeldsgrad 2.1 2.8 5.1 5.7 5.6
Total kapitalrentabilitet 37.8 22.1 -0.8 -8.3 2
Signatur
10.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex