Knut Erik Holmsen
Juridisk navn:  Knut Erik Holmsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69223385
Osveien 2 Osveien 2 Fax: 69222758
1894 Rakkestad 1894 Rakkestad
Fylke: Kommune:
Viken Rakkestad
Org.nr: 869054712
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: ENK
Revisor: Revisorteam DA
Regnskapsfører: Rakkestad Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
5.37%
Resultat  
  
61.53%
Egenkapital  
  
-20.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.670.000 16.770.000 17.431.000 16.469.000 17.260.000
Resultat: 2.221.000 1.375.000 1.141.000 96.000 1.332.000
Egenkapital: 6.975.000 8.737.000 7.860.000 7.111.000 8.566.000
Regnskap for  Knut Erik Holmsen
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.670.000 16.770.000 17.431.000 16.469.000 17.260.000
Driftskostnader -15.025.000 -14.875.000 -15.770.000 -15.867.000 -15.296.000
Driftsresultat 2.645.000 1.896.000 1.661.000 602.000 1.965.000
Finansinntekter 5.000 14.000 2.000 15.000 24.000
Finanskostnader -429.000 -535.000 -522.000 -522.000 -658.000
Finans -424.000 -521.000 -520.000 -507.000 -634.000
Resultat før skatt 2.221.000 1.375.000 1.141.000 96.000 1.332.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 2.221.000 1.375.000 1.141.000 96.000 1.332.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.194.000 18.284.000 18.068.000 21.080.000 22.593.000
Sum omløpsmidler 7.474.000 6.235.000 6.728.000 6.197.000 6.314.000
Sum eiendeler 32.668.000 24.519.000 24.796.000 27.277.000 28.907.000
Sum opptjent egenkapital 6.975.000 8.737.000 7.860.000 7.111.000 8.566.000
Sum egenkapital 6.975.000 8.737.000 7.860.000 7.111.000 8.566.000
Sum langsiktig gjeld 14.291.000 13.848.000 14.729.000 13.842.000 15.992.000
Sum kortsiktig gjeld 11.402.000 1.934.000 2.208.000 6.325.000 4.348.000
Sum gjeld og egenkapital 32.668.000 24.519.000 24.797.000 27.278.000 28.906.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.789.000 15.739.000 14.356.000 15.071.000 15.831.000
Andre inntekter 1.881.000 1.030.000 3.076.000 1.398.000 1.430.000
Driftsinntekter 17.670.000 16.770.000 17.431.000 16.469.000 17.260.000
Varekostnad -6.771.000 -5.251.000 -6.085.000 -5.943.000 -6.350.000
Lønninger -1.945.000 -2.266.000 -2.086.000 -2.246.000 -2.287.000
Avskrivning -962.000 -967.000 -921.000 -1.073.000 -1.109.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.310.000 -5.953.000 -5.898.000 -6.428.000 -4.951.000
Driftskostnader -15.025.000 -14.875.000 -15.770.000 -15.867.000 -15.296.000
Driftsresultat 2.645.000 1.896.000 1.661.000 602.000 1.965.000
Finansinntekter 5.000 14.000 2.000 15.000 24.000
Finanskostnader -429.000 -535.000 -522.000 -522.000 -658.000
Finans -424.000 -521.000 -520.000 -507.000 -634.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.221.000 1.375.000 1.141.000 96.000 1.332.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 19.475.000 11.602.000 11.735.000 14.646.000 15.181.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.720.000 6.682.000 6.333.000 6.435.000 7.412.000
Sum varige driftsmidler 25.194.000 18.284.000 18.068.000 21.080.000 22.593.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.194.000 18.284.000 18.068.000 21.080.000 22.593.000
Varebeholdning 1.454.000 1.246.000 1.619.000 2.531.000 3.129.000
Kundefordringer 654.000 984.000 786.000 756.000 1.329.000
Andre fordringer 4.796.000 3.277.000 2.924.000 2.797.000 1.730.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 570.000 728.000 1.397.000 112.000 126.000
Sum omløpsmidler 7.474.000 6.235.000 6.728.000 6.197.000 6.314.000
Sum eiendeler 32.668.000 24.519.000 24.796.000 27.277.000 28.907.000
Sum opptjent egenkapital 6.975.000 8.737.000 7.860.000 7.111.000 8.566.000
Sum egenkapital 6.975.000 8.737.000 7.860.000 7.111.000 8.566.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.928.000 261.000 664.000 2.366.000 1.841.000
Sum langsiktig gjeld 14.291.000 13.848.000 14.729.000 13.842.000 15.992.000
Leverandørgjeld 9.031.000 760.000 1.120.000 3.027.000 1.488.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 329.000 747.000 287.000 661.000 841.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 115.000 166.000 137.000 272.000 179.000
Sum kortsiktig gjeld 11.402.000 1.934.000 2.208.000 6.325.000 4.348.000
Sum gjeld og egenkapital 32.668.000 24.519.000 24.797.000 27.278.000 28.906.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.928.000 4.301.000 4.520.000 -128.000 1.966.000
Likviditetsgrad 1 0.7 3.2 3 1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.5 2.6 2.3 0.6 0.7
Soliditet 21.4 35.6 31.7 26.1 29.6
Resultatgrad 15.0 11.3 9.5 3.7 11.4
Rentedekningsgrad 6.2 3.5 3.2 1.2 3
Gjeldsgrad 3.7 1.8 2.2 2.8 2.4
Total kapitalrentabilitet 8.1 7.8 6.7 2.3 6.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex