Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Knut Jørgen Nesset AS
Juridisk navn:  Knut Jørgen Nesset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33328515
Reservatveien 6 Reservatveien 6 Fax:
3118 Tønsberg 3118 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 941642071
Aksjekapital: 160.000 NOK
Etableringsdato: 10/28/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Enter Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.33%
Resultat  
  
725%
Egenkapital  
  
-44.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.209.000 1.170.000 2.499.000 1.902.000 2.151.000
Resultat: 125.000 -20.000 1.273.000 506.000 482.000
Egenkapital: 1.186.000 2.139.000 2.454.000 2.463.000 2.674.000
Regnskap for  Knut Jørgen Nesset AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.209.000 1.170.000 2.499.000 1.902.000 2.151.000
Driftskostnader -1.078.000 -1.198.000 -1.241.000 -1.405.000 -1.674.000
Driftsresultat 130.000 -29.000 1.258.000 497.000 476.000
Finansinntekter 50.000 51.000 54.000 56.000 60.000
Finanskostnader -56.000 -42.000 -40.000 -47.000 -54.000
Finans -6.000 9.000 14.000 9.000 6.000
Resultat før skatt 125.000 -20.000 1.273.000 506.000 482.000
Skattekostnad -27.000 4.000 -281.000 -117.000 -115.000
Årsresultat 97.000 -16.000 992.000 389.000 367.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.944.000 2.151.000 2.384.000 3.431.000 3.971.000
Sum omløpsmidler 1.543.000 1.697.000 1.978.000 693.000 933.000
Sum eiendeler 3.487.000 3.848.000 4.362.000 4.124.000 4.904.000
Sum opptjent egenkapital 1.026.000 1.979.000 2.294.000 2.303.000 2.514.000
Sum egenkapital 1.186.000 2.139.000 2.454.000 2.463.000 2.674.000
Sum langsiktig gjeld 1.844.000 1.581.000 1.403.000 1.349.000 1.391.000
Sum kortsiktig gjeld 457.000 128.000 505.000 312.000 840.000
Sum gjeld og egenkapital 3.487.000 3.848.000 4.362.000 4.124.000 4.905.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.209.000 1.170.000 1.431.000 1.902.000 2.151.000
Andre inntekter 0 1.068.000 0 0
Driftsinntekter 1.209.000 1.170.000 2.499.000 1.902.000 2.151.000
Varekostnad -71.000 -69.000 -98.000 -79.000 -34.000
Lønninger 4.000 -40.000 -37.000 -249.000
Avskrivning -108.000 -132.000 -163.000 -440.000 -439.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -899.000 -1.001.000 -940.000 -849.000 -952.000
Driftskostnader -1.078.000 -1.198.000 -1.241.000 -1.405.000 -1.674.000
Driftsresultat 130.000 -29.000 1.258.000 497.000 476.000
Finansinntekter 50.000 51.000 54.000 56.000 60.000
Finanskostnader -56.000 -42.000 -40.000 -47.000 -54.000
Finans -6.000 9.000 14.000 9.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 97.000 -16.000 992.000 389.000 367.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 442.000 536.000 629.000 1.529.000 1.922.000
Driftsløsøre 36.000 51.000 90.000 137.000 184.000
Sum varige driftsmidler 479.000 586.000 719.000 1.666.000 2.106.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.465.000 1.565.000 1.665.000 1.765.000 1.865.000
Sum anleggsmidler 1.944.000 2.151.000 2.384.000 3.431.000 3.971.000
Varebeholdning 0 0 0 6.000
Kundefordringer 228.000 45.000 113.000 197.000 268.000
Andre fordringer 138.000 165.000 85.000 57.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.177.000 1.487.000 1.780.000 394.000 611.000
Sum omløpsmidler 1.543.000 1.697.000 1.978.000 693.000 933.000
Sum eiendeler 3.487.000 3.848.000 4.362.000 4.124.000 4.904.000
Sum opptjent egenkapital 1.026.000 1.979.000 2.294.000 2.303.000 2.514.000
Sum egenkapital 1.186.000 2.139.000 2.454.000 2.463.000 2.674.000
Sum avsetninger til forpliktelser 165.000 209.000 258.000 111.000 137.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.844.000 1.581.000 1.403.000 1.349.000 1.391.000
Leverandørgjeld 35.000 32.000 26.000 29.000 66.000
Betalbar skatt 72.000 45.000 134.000 142.000 137.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 15.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 350.000 51.000 344.000 140.000 621.000
Sum kortsiktig gjeld 457.000 128.000 505.000 312.000 840.000
Sum gjeld og egenkapital 3.487.000 3.848.000 4.362.000 4.124.000 4.905.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.086.000 1.569.000 1.473.000 381.000 93.000
Likviditetsgrad 1 3.4 13.3 3.9 2.2 1.1
Likviditetsgrad 2 3.4 13.3 3.9 2.2 1.1
Soliditet 34.0 55.6 56.3 59.7 54.5
Resultatgrad 10.8 -2.5 50.3 26.1 22.1
Rentedekningsgrad 2.3 -0.7 31.4 10.6 8.8
Gjeldsgrad 1.9 0.8 0.8 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 5.2 0.6 30.1 13.4 10.9
Signatur
22.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex