Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Knut Vaage AS
Juridisk navn:  Knut Vaage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95195821
Georgernes Verft 12 Georgernes Verft 12 Fax:
5011 Bergen 5011 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991775927
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/23/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Simpson Data V/Truls Simpson
Utvikling:
Omsetning  
  
71.29%
Resultat  
  
581.36%
Egenkapital  
  
109.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 692.000 404.000 526.000 412.000 479.000
Resultat: 284.000 -59.000 12.000 17.000 21.000
Egenkapital: 440.000 210.000 257.000 247.000 236.000
Regnskap for  Knut Vaage AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 692.000 404.000 526.000 412.000 479.000
Driftskostnader -409.000 -465.000 -515.000 -395.000 -458.000
Driftsresultat 282.000 -61.000 11.000 16.000 21.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 284.000 -59.000 12.000 17.000 21.000
Skattekostnad -54.000 13.000 -3.000 -6.000 -6.000
Årsresultat 229.000 -46.000 9.000 11.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 559.000 443.000 490.000 352.000 397.000
Sum eiendeler 559.000 456.000 490.000 352.000 397.000
Sum opptjent egenkapital 340.000 110.000 157.000 147.000 136.000
Sum egenkapital 440.000 210.000 257.000 247.000 236.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 119.000 246.000 233.000 105.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 559.000 456.000 490.000 352.000 397.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 687.000 329.000 505.000 401.000 470.000
Andre inntekter 4.000 75.000 21.000 10.000 9.000
Driftsinntekter 692.000 404.000 526.000 412.000 479.000
Varekostnad -16.000 -96.000 -58.000 -5.000 -59.000
Lønninger -104.000 -124.000 -157.000 -136.000 -144.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -289.000 -245.000 -300.000 -254.000 -255.000
Driftskostnader -409.000 -465.000 -515.000 -395.000 -458.000
Driftsresultat 282.000 -61.000 11.000 16.000 21.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 229.000 -46.000 9.000 11.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 59.000 44.000 61.000 45.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 500.000 399.000 429.000 307.000 358.000
Sum omløpsmidler 559.000 443.000 490.000 352.000 397.000
Sum eiendeler 559.000 456.000 490.000 352.000 397.000
Sum opptjent egenkapital 340.000 110.000 157.000 147.000 136.000
Sum egenkapital 440.000 210.000 257.000 247.000 236.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 9.000 8.000
Betalbar skatt 50.000 0 3.000 6.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter -1.000 8.000 0 14.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 70.000 235.000 230.000 75.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000 246.000 233.000 105.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 559.000 456.000 490.000 352.000 397.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 440.000 197.000 257.000 247.000 236.000
Likviditetsgrad 1 4.7 1.8 2.1 3.4 2.5
Likviditetsgrad 2 4.7 1.8 2.1 3.4 2.5
Soliditet 78.7 46.1 52.4 70.2 59.4
Resultatgrad 40.8 -15.1 2.1 3.9 4.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 1.2 0.9 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 50.6 -12.9 2.4 4.8 5.3
Signatur
17.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex