Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Koala Consulting AS
Juridisk navn:  Koala Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64932622
Vollveien 1 Vollveien 1 Fax:
1443 Drøbak 1443 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 988483559
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/27/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
483.44%
Resultat  
  
2569.23%
Egenkapital  
  
115.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.818.000 483.000 1.600.000 0 0
Resultat: 2.429.000 91.000 1.332.000 -76.000 -116.000
Egenkapital: 3.533.000 1.638.000 1.567.000 528.000 598.000
Regnskap for  Koala Consulting AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.818.000 483.000 1.600.000 0 0
Driftskostnader -396.000 -403.000 -274.000 -77.000 -116.000
Driftsresultat 2.422.000 80.000 1.326.000 -77.000 -116.000
Finansinntekter 7.000 11.000 6.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 7.000 11.000 6.000 0 0
Resultat før skatt 2.429.000 91.000 1.332.000 -76.000 -116.000
Skattekostnad -534.000 -20.000 -293.000 7.000 18.000
Årsresultat 1.895.000 71.000 1.039.000 -70.000 -98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 669.000 669.000 669.000 905.000 898.000
Sum omløpsmidler 3.602.000 1.235.000 1.295.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 4.271.000 1.904.000 1.964.000 906.000 899.000
Sum opptjent egenkapital 3.431.000 1.537.000 1.466.000 427.000 497.000
Sum egenkapital 3.533.000 1.638.000 1.567.000 528.000 598.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 738.000 265.000 396.000 377.000 301.000
Sum gjeld og egenkapital 4.271.000 1.904.000 1.964.000 906.000 900.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.818.000 483.000 1.600.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.818.000 483.000 1.600.000 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -396.000 -403.000 -274.000 -77.000 -116.000
Driftskostnader -396.000 -403.000 -274.000 -77.000 -116.000
Driftsresultat 2.422.000 80.000 1.326.000 -77.000 -116.000
Finansinntekter 7.000 11.000 6.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 7.000 11.000 6.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.895.000 71.000 1.039.000 -70.000 -98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 237.000 230.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 669.000 669.000 669.000 669.000 669.000
Sum anleggsmidler 669.000 669.000 669.000 905.000 898.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 360.000 0 0 0
Andre fordringer 1.224.000 1.215.000 1.236.000 0 0
Sum investeringer 150.000 0 0 0
Kasse, bank 1.869.000 20.000 58.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 3.602.000 1.235.000 1.295.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 4.271.000 1.904.000 1.964.000 906.000 899.000
Sum opptjent egenkapital 3.431.000 1.537.000 1.466.000 427.000 497.000
Sum egenkapital 3.533.000 1.638.000 1.567.000 528.000 598.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 30.000 0 0
Betalbar skatt 534.000 20.000 57.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 204.000 245.000 310.000 377.000 301.000
Sum kortsiktig gjeld 738.000 265.000 396.000 377.000 301.000
Sum gjeld og egenkapital 4.271.000 1.904.000 1.964.000 906.000 900.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.864.000 970.000 899.000 -376.000 -300.000
Likviditetsgrad 1 4.9 4.7 3.3 0 0
Likviditetsgrad 2 4.9 4.7 3.3 0 0
Soliditet 82.7 86.1 79.8 58.3 66.5
Resultatgrad 85.9 16.6 82.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 56.9 4.8 67.9 -8.5 -12.9
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex