Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kobbvåg As
Juridisk navn:  Kobbvåg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78497465
Postboks 27 Værveien 155 Fax: 78497846
9770 Mehamn 9770 Mehamn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Gamvik
Org.nr: 985728070
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/8/2003 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Liv-Elin F. Brun
Utvikling:
Omsetning  
  
11.4%
Resultat  
  
156.33%
Egenkapital  
  
16.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.413.000 2.166.000 2.249.000 2.480.000 2.454.000
Resultat: 405.000 158.000 275.000 373.000 529.000
Egenkapital: 2.118.000 1.812.000 1.689.000 1.476.000 1.164.000
Regnskap for  Kobbvåg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.413.000 2.166.000 2.249.000 2.480.000 2.454.000
Driftskostnader -1.952.000 -1.953.000 -1.933.000 -2.061.000 -1.870.000
Driftsresultat 461.000 213.000 317.000 418.000 583.000
Finansinntekter 4.000 8.000 1.000 6.000 5.000
Finanskostnader -59.000 -63.000 -43.000 -51.000 -59.000
Finans -55.000 -55.000 -42.000 -45.000 -54.000
Resultat før skatt 405.000 158.000 275.000 373.000 529.000
Skattekostnad -100.000 -42.000 -62.000 -61.000 -125.000
Årsresultat 305.000 116.000 213.000 312.000 404.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.661.000 2.758.000 1.869.000 2.166.000 1.691.000
Sum omløpsmidler 747.000 827.000 699.000 536.000 982.000
Sum eiendeler 3.408.000 3.585.000 2.568.000 2.702.000 2.673.000
Sum opptjent egenkapital 1.868.000 1.562.000 1.438.000 1.226.000 914.000
Sum egenkapital 2.118.000 1.812.000 1.689.000 1.476.000 1.164.000
Sum langsiktig gjeld 1.098.000 1.421.000 600.000 865.000 1.025.000
Sum kortsiktig gjeld 192.000 352.000 280.000 363.000 484.000
Sum gjeld og egenkapital 3.408.000 3.585.000 2.568.000 2.704.000 2.673.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.274.000 2.030.000 2.241.000 2.460.000 2.510.000
Andre inntekter 139.000 136.000 8.000 21.000 -56.000
Driftsinntekter 2.413.000 2.166.000 2.249.000 2.480.000 2.454.000
Varekostnad -71.000 -69.000 -26.000 0 -1.000
Lønninger -1.236.000 -1.039.000 -1.225.000 -1.378.000 -1.265.000
Avskrivning -143.000 -128.000 -105.000 -97.000 -108.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -502.000 -717.000 -577.000 -586.000 -496.000
Driftskostnader -1.952.000 -1.953.000 -1.933.000 -2.061.000 -1.870.000
Driftsresultat 461.000 213.000 317.000 418.000 583.000
Finansinntekter 4.000 8.000 1.000 6.000 5.000
Finanskostnader -59.000 -63.000 -43.000 -51.000 -59.000
Finans -55.000 -55.000 -42.000 -45.000 -54.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 305.000 116.000 213.000 312.000 404.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 129.000 0 0
Driftsløsøre 21.000 33.000 71.000 57.000 0
Sum varige driftsmidler 1.561.000 1.658.000 769.000 816.000 591.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 250.000 0
Sum anleggsmidler 2.661.000 2.758.000 1.869.000 2.166.000 1.691.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 26.000 0 0 -42.000
Andre fordringer 170.000 170.000 0 0 350.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 577.000 630.000 699.000 536.000 673.000
Sum omløpsmidler 747.000 827.000 699.000 536.000 982.000
Sum eiendeler 3.408.000 3.585.000 2.568.000 2.702.000 2.673.000
Sum opptjent egenkapital 1.868.000 1.562.000 1.438.000 1.226.000 914.000
Sum egenkapital 2.118.000 1.812.000 1.689.000 1.476.000 1.164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 61.000 44.000 87.000 25.000 45.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.098.000 1.421.000 600.000 865.000 1.025.000
Leverandørgjeld 4.000 17.000 12.000 -12.000 -22.000
Betalbar skatt 84.000 35.000 0 82.000 139.000
Skyldig offentlige avgifter 250.000 222.000 187.000 111.000 181.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -145.000 77.000 81.000 182.000 185.000
Sum kortsiktig gjeld 192.000 352.000 280.000 363.000 484.000
Sum gjeld og egenkapital 3.408.000 3.585.000 2.568.000 2.704.000 2.673.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 555.000 475.000 419.000 173.000 498.000
Likviditetsgrad 1 3.9 2.3 2.5 1.5 2
Likviditetsgrad 2 3.9 2.3 2.5 1.5 2
Soliditet 62.1 50.5 65.7 54.6 43.5
Resultatgrad 19.1 9.8 14.1 16.9 23.8
Rentedekningsgrad 7.8 3.4 7.4 8.2 9.9
Gjeldsgrad 0.6 1.0 0.5 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 13.6 6.2 12.4 15.7 2
Signatur
23.12.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex