Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kogstadmjølk Da
Juridisk navn:  Kogstadmjølk Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46817860
Kokstad 25 Kokstad 25 Fax:
2022 Gjerdrum 2022 Gjerdrum
Fylke: Kommune:
Viken Gjerdrum
Org.nr: 891246862
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/7/2007 1
Foretakstype: DA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ormstad Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.92%
Resultat  
  
-128.13%
Egenkapital  
  
13.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.860.000 8.536.000 9.243.000 8.035.000 6.687.000
Resultat: -267.000 949.000 144.000 1.312.000 555.000
Egenkapital: 6.989.000 6.132.000 4.384.000 5.699.000 5.761.000
Regnskap for  Kogstadmjølk Da
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.860.000 8.536.000 9.243.000 8.035.000 6.687.000
Driftskostnader -8.107.000 -7.561.000 -9.089.000 -6.722.000 -6.124.000
Driftsresultat -247.000 975.000 153.000 1.313.000 564.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 10.000 9.000
Finanskostnader -20.000 -26.000 -14.000 -10.000 -17.000
Finans -19.000 -25.000 -10.000 0 -8.000
Resultat før skatt -267.000 949.000 144.000 1.312.000 555.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -267.000 949.000 144.000 1.312.000 555.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.602.000 4.903.000 4.510.000 4.057.000 4.271.000
Sum omløpsmidler 3.707.000 3.706.000 2.862.000 3.465.000 3.307.000
Sum eiendeler 8.309.000 8.609.000 7.372.000 7.522.000 7.578.000
Sum opptjent egenkapital 6.127.000 6.359.000 5.452.000 5.299.000 4.266.000
Sum egenkapital 6.989.000 6.132.000 4.384.000 5.699.000 5.761.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.320.000 2.476.000 2.988.000 1.823.000 1.816.000
Sum gjeld og egenkapital 8.309.000 8.608.000 7.372.000 7.522.000 7.577.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.726.000 6.402.000 7.302.000 6.799.000 5.483.000
Andre inntekter 1.135.000 2.133.000 1.942.000 1.237.000 1.205.000
Driftsinntekter 7.860.000 8.536.000 9.243.000 8.035.000 6.687.000
Varekostnad -3.004.000 -2.382.000 -3.848.000 -2.583.000 -1.886.000
Lønninger -1.704.000 -1.595.000 -1.471.000 -1.166.000 -1.040.000
Avskrivning -507.000 -472.000 -386.000 -347.000 -282.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.094.000 -3.112.000 -3.384.000 -2.568.000 -2.904.000
Driftskostnader -8.107.000 -7.561.000 -9.089.000 -6.722.000 -6.124.000
Driftsresultat -247.000 975.000 153.000 1.313.000 564.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 10.000 9.000
Finanskostnader -20.000 -26.000 -14.000 -10.000 -17.000
Finans -19.000 -25.000 -10.000 0 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -267.000 949.000 144.000 1.312.000 555.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 4.574.000 4.870.000 4.474.000 4.017.000 4.226.000
Driftsløsøre 16.000 20.000 25.000 29.000 33.000
Sum varige driftsmidler 4.590.000 4.891.000 4.498.000 4.045.000 4.259.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 4.602.000 4.903.000 4.510.000 4.057.000 4.271.000
Varebeholdning 3.179.000 3.137.000 2.311.000 2.565.000 2.590.000
Kundefordringer 501.000 406.000 529.000 865.000 392.000
Andre fordringer 140.000 0 0 285.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 27.000 22.000 22.000 35.000 35.000
Sum omløpsmidler 3.707.000 3.706.000 2.862.000 3.465.000 3.307.000
Sum eiendeler 8.309.000 8.609.000 7.372.000 7.522.000 7.578.000
Sum opptjent egenkapital 6.127.000 6.359.000 5.452.000 5.299.000 4.266.000
Sum egenkapital 6.989.000 6.132.000 4.384.000 5.699.000 5.761.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 460.000 1.392.000 939.000 716.000 1.185.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 485.000 734.000 686.000 559.000 528.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 274.000 61.000 222.000 466.000 52.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 101.000 289.000 1.142.000 82.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 1.320.000 2.476.000 2.988.000 1.823.000 1.816.000
Sum gjeld og egenkapital 8.309.000 8.608.000 7.372.000 7.522.000 7.577.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.387.000 1.230.000 -126.000 1.642.000 1.491.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.5 1 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.2 0.5 0.4
Soliditet 84.1 71.2 59.5 75.8 7
Resultatgrad -3.1 11.4 1.7 16.3 8.4
Rentedekningsgrad -12.4 37.5 10.9 131.3 33.2
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.7 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -3.0 11.3 2.1 17.6 7.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex