Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kolberg Caspary Lautom AS
Juridisk navn:  Kolberg Caspary Lautom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66753000
Tverrmyra 7B Tverrmyra 7B Fax: 22657078
3185 Skoppum 3185 Skoppum
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 913492307
Aksjekapital: 30.912.029 NOK
Antall ansatte: 51
Etableringsdato: 12/30/1936
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.66%
Resultat  
  
2664.65%
Egenkapital  
  
8.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 208.626.000 218.833.000 236.433.000 242.994.000 237.220.000
Resultat: 7.617.000 -297.000 -3.255.000 3.742.000 -4.619.000
Egenkapital: 72.132.000 66.194.000 66.437.000 68.898.000 66.105.000
Regnskap for  Kolberg Caspary Lautom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 208.626.000 218.833.000 236.433.000 242.994.000 237.220.000
Driftskostnader -208.223.000 -220.187.000 -241.386.000 -241.990.000 -245.034.000
Driftsresultat 402.000 -1.355.000 -4.953.000 1.004.000 -7.815.000
Finansinntekter 10.283.000 4.377.000 3.185.000 4.254.000 4.616.000
Finanskostnader -3.069.000 -3.318.000 -1.487.000 -1.515.000 -1.421.000
Finans 7.214.000 1.059.000 1.698.000 2.739.000 3.195.000
Resultat før skatt 7.617.000 -297.000 -3.255.000 3.742.000 -4.619.000
Skattekostnad -1.679.000 54.000 793.000 -949.000 991.000
Årsresultat 5.938.000 -243.000 -2.461.000 2.793.000 -3.628.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.027.000 44.374.000 42.505.000 38.166.000 32.301.000
Sum omløpsmidler 100.566.000 91.089.000 92.092.000 89.689.000 95.661.000
Sum eiendeler 147.593.000 135.463.000 134.597.000 127.855.000 127.962.000
Sum opptjent egenkapital 39.283.000 33.345.000 33.588.000 36.049.000 33.256.000
Sum egenkapital 72.132.000 66.194.000 66.437.000 68.898.000 66.105.000
Sum langsiktig gjeld 22.696.000 1.033.000 9.000.000 0 6.826.000
Sum kortsiktig gjeld 52.766.000 68.236.000 59.160.000 58.957.000 55.031.000
Sum gjeld og egenkapital 147.594.000 135.463.000 134.597.000 127.855.000 127.962.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 208.626.000 218.833.000 236.361.000 242.554.000 236.277.000
Andre inntekter 72.000 441.000 943.000
Driftsinntekter 208.626.000 218.833.000 236.433.000 242.994.000 237.220.000
Varekostnad -125.468.000 -136.474.000 -146.839.000 -153.086.000 -148.662.000
Lønninger -40.463.000 -40.317.000 -49.573.000 -46.189.000 -45.056.000
Avskrivning -340.000 -371.000 -370.000 -549.000 -1.028.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -41.952.000 -43.025.000 -44.604.000 -42.166.000 -50.288.000
Driftskostnader -208.223.000 -220.187.000 -241.386.000 -241.990.000 -245.034.000
Driftsresultat 402.000 -1.355.000 -4.953.000 1.004.000 -7.815.000
Finansinntekter 10.283.000 4.377.000 3.185.000 4.254.000 4.616.000
Finanskostnader -3.069.000 -3.318.000 -1.487.000 -1.515.000 -1.421.000
Finans 7.214.000 1.059.000 1.698.000 2.739.000 3.195.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 5.938.000 -243.000 -2.461.000 2.793.000 -3.628.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.460.000 17.497.000 11.304.000 6.924.000 3.806.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 1.517.000 1.724.000 2.031.000 1.280.000 1.209.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.517.000 1.724.000 2.031.000 1.280.000 1.209.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.050.000 25.152.000 29.170.000 29.963.000 27.286.000
Sum anleggsmidler 47.027.000 44.374.000 42.505.000 38.166.000 32.301.000
Varebeholdning 62.043.000 48.739.000 52.200.000 53.077.000 51.178.000
Kundefordringer 28.559.000 32.853.000 32.358.000 32.315.000 40.525.000
Andre fordringer 25.000 301.000 108.000 706.000 1.103.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.536.000 3.612.000 1.850.000 1.765.000 2.508.000
Sum omløpsmidler 100.566.000 91.089.000 92.092.000 89.689.000 95.661.000
Sum eiendeler 147.593.000 135.463.000 134.597.000 127.855.000 127.962.000
Sum opptjent egenkapital 39.283.000 33.345.000 33.588.000 36.049.000 33.256.000
Sum egenkapital 72.132.000 66.194.000 66.437.000 68.898.000 66.105.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 22.032.000 41.787.000 27.884.000 26.998.000 17.508.000
Sum langsiktig gjeld 22.696.000 1.033.000 9.000.000 0 6.826.000
Leverandørgjeld 16.701.000 12.487.000 14.691.000 18.558.000 17.531.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.526.000 8.720.000 9.616.000 8.352.000 9.981.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.506.000 5.241.000 6.969.000 5.049.000 10.011.000
Sum kortsiktig gjeld 52.766.000 68.236.000 59.160.000 58.957.000 55.031.000
Sum gjeld og egenkapital 147.594.000 135.463.000 134.597.000 127.855.000 127.962.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.800.000 22.853.000 32.932.000 30.732.000 40.630.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.3 1.6 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.7 0.6 0.8
Soliditet 48.9 48.9 49.4 53.9 51.7
Resultatgrad 0.2 -0.6 -2.1 0.4 -3.3
Rentedekningsgrad 0.1 -0.4 -3.3 0.7 -5.5
Gjeldsgrad 1.0 1.0 1 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 7.2 2.2 -1.3 4.1 -2.5
Signatur
23.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.02.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex