Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kolbotn Autosenter As
Juridisk navn:  Kolbotn Autosenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66823000
Skiveien 55 Skiveien 55 Fax: 66823010
1410 Kolbotn 1410 Kolbotn
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 997553888
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 11/2/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hetor Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.08%
Resultat  
  
-24.29%
Egenkapital  
  
-0.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.899.000 12.513.000 12.111.000 12.336.000 12.220.000
Resultat: 1.328.000 1.754.000 994.000 1.509.000 1.573.000
Egenkapital: 872.000 877.000 682.000 659.000 332.000
Regnskap for  Kolbotn Autosenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.899.000 12.513.000 12.111.000 12.336.000 12.220.000
Driftskostnader -12.569.000 -10.759.000 -11.105.000 -10.824.000 -10.611.000
Driftsresultat 1.329.000 1.755.000 1.005.000 1.511.000 1.609.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -11.000 -3.000 -37.000
Finans -2.000 -1.000 -11.000 -3.000 -37.000
Resultat før skatt 1.328.000 1.754.000 994.000 1.509.000 1.573.000
Skattekostnad -292.000 -387.000 -221.000 -351.000 -384.000
Årsresultat 1.036.000 1.366.000 773.000 1.158.000 1.189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 454.000 390.000 549.000 514.000 685.000
Sum omløpsmidler 3.610.000 3.357.000 2.532.000 2.743.000 3.161.000
Sum eiendeler 4.064.000 3.747.000 3.081.000 3.257.000 3.846.000
Sum opptjent egenkapital 772.000 777.000 582.000 559.000 232.000
Sum egenkapital 872.000 877.000 682.000 659.000 332.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 410.000
Sum kortsiktig gjeld 3.192.000 2.870.000 2.399.000 2.599.000 3.103.000
Sum gjeld og egenkapital 4.064.000 3.747.000 3.081.000 3.258.000 3.845.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.388.000 11.957.000 11.501.000 11.700.000 11.542.000
Andre inntekter 510.000 556.000 610.000 636.000 679.000
Driftsinntekter 13.899.000 12.513.000 12.111.000 12.336.000 12.220.000
Varekostnad -5.435.000 -4.789.000 -4.784.000 -4.776.000 -4.876.000
Lønninger -3.344.000 -2.800.000 -3.072.000 -2.707.000 -2.265.000
Avskrivning -279.000 -247.000 -254.000 -201.000 -217.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.511.000 -2.923.000 -2.995.000 -3.140.000 -3.253.000
Driftskostnader -12.569.000 -10.759.000 -11.105.000 -10.824.000 -10.611.000
Driftsresultat 1.329.000 1.755.000 1.005.000 1.511.000 1.609.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -11.000 -3.000 -37.000
Finans -2.000 -1.000 -11.000 -3.000 -37.000
Konsernbidrag -140.000 -172.000 0 -231.000 -570.000
Utbytte -900.000 -1.000.000 -750.000 -600.000 -600.000
Årsresultat 1.036.000 1.366.000 773.000 1.158.000 1.189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 70.000 140.000 210.000 280.000
Sum Immatrielle midler 93.000 160.000 228.000 297.000 382.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 361.000 230.000 321.000 217.000 304.000
Sum varige driftsmidler 361.000 230.000 321.000 217.000 304.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 454.000 390.000 549.000 514.000 685.000
Varebeholdning 886.000 752.000 608.000 657.000 581.000
Kundefordringer 0 0 15.000
Andre fordringer 443.000 741.000 548.000 416.000 546.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.282.000 1.864.000 1.376.000 1.670.000 2.019.000
Sum omløpsmidler 3.610.000 3.357.000 2.532.000 2.743.000 3.161.000
Sum eiendeler 4.064.000 3.747.000 3.081.000 3.257.000 3.846.000
Sum opptjent egenkapital 772.000 777.000 582.000 559.000 232.000
Sum egenkapital 872.000 877.000 682.000 659.000 332.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 410.000
Leverandørgjeld 722.000 523.000 543.000 658.000 707.000
Betalbar skatt 255.000 340.000 222.000 268.000 191.000
Skyldig offentlige avgifter 335.000 243.000 284.000 294.000 232.000
Utbytte -900.000 -1.000.000 -750.000 -600.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 979.000 763.000 601.000 779.000 1.374.000
Sum kortsiktig gjeld 3.192.000 2.870.000 2.399.000 2.599.000 3.103.000
Sum gjeld og egenkapital 4.064.000 3.747.000 3.081.000 3.258.000 3.845.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 418.000 487.000 133.000 144.000 58.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
Soliditet 21.5 23.4 22.1 20.2 8.6
Resultatgrad 9.6 14.0 8.3 12.2 13.2
Rentedekningsgrad 664.5 1.755.0 91.4 503.7 43.5
Gjeldsgrad 3.7 3.3 3.5 3.9 10.6
Total kapitalrentabilitet 32.7 46.8 32.6 46.4 41.8
Signatur
08.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex