Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kolnes Holding AS
Juridisk navn:  Kolnes Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95211362
Trengereidlia 24 Trengereidlia 24 Fax:
5263 Trengereid 5263 Trengereid
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 941666167
Aksjekapital: 1.800.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/16/1986
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.27%
Resultat  
  
80.77%
Egenkapital  
  
18.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 495.000 484.000 423.000 118.000 123.000
Resultat: 235.000 130.000 301.000 60.000 -92.000
Egenkapital: 963.000 813.000 680.000 387.000 327.000
Regnskap for  Kolnes Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 495.000 484.000 423.000 118.000 123.000
Driftskostnader -261.000 -355.000 -121.000 -57.000 -215.000
Driftsresultat 235.000 130.000 301.000 61.000 -92.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 235.000 130.000 301.000 60.000 -92.000
Skattekostnad -85.000 2.000 0 0 0
Årsresultat 150.000 132.000 301.000 60.000 -92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 312.000 257.000 293.000 202.000 202.000
Sum omløpsmidler 399.000 332.000 255.000 185.000 171.000
Sum eiendeler 711.000 589.000 548.000 387.000 373.000
Sum opptjent egenkapital -837.000 -987.000 -1.120.000 -1.413.000 -1.473.000
Sum egenkapital 963.000 813.000 680.000 387.000 327.000
Sum langsiktig gjeld -17.000 -151.000 82.000 82.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld -235.000 -73.000 -213.000 -83.000 -36.000
Sum gjeld og egenkapital 711.000 589.000 549.000 386.000 373.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 488.000 484.000 387.000 43.000 42.000
Andre inntekter 8.000 0 35.000 75.000 81.000
Driftsinntekter 495.000 484.000 423.000 118.000 123.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -37.000 0 0 -8.000
Nedskrivning -18.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -243.000 -318.000 -121.000 -57.000 -207.000
Driftskostnader -261.000 -355.000 -121.000 -57.000 -215.000
Driftsresultat 235.000 130.000 301.000 61.000 -92.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 150.000 132.000 301.000 60.000 -92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 179.000 179.000 194.000 202.000 202.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 101.000 78.000 100.000 0 0
Sum varige driftsmidler 280.000 257.000 293.000 202.000 202.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 312.000 257.000 293.000 202.000 202.000
Varebeholdning 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
Kundefordringer 124.000 143.000 135.000 116.000 96.000
Andre fordringer -1.000 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 214.000 128.000 58.000 7.000 13.000
Sum omløpsmidler 399.000 332.000 255.000 185.000 171.000
Sum eiendeler 711.000 589.000 548.000 387.000 373.000
Sum opptjent egenkapital -837.000 -987.000 -1.120.000 -1.413.000 -1.473.000
Sum egenkapital 963.000 813.000 680.000 387.000 327.000
Sum avsetninger til forpliktelser -17.000 14.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 31.000 0 0 0 -247.000
Sum langsiktig gjeld -17.000 -151.000 82.000 82.000 82.000
Leverandørgjeld 6.000 -6.000 1.000 12.000 25.000
Betalbar skatt 67.000 -28.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -339.000 -39.000 -214.000 -95.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld -235.000 -73.000 -213.000 -83.000 -36.000
Sum gjeld og egenkapital 711.000 589.000 549.000 386.000 373.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 634.000 405.000 468.000 268.000 207.000
Likviditetsgrad 1 -1.7 -4.5 -1.2 -2.2
Likviditetsgrad 2 -1.4 -3.7 -0.9 -1.5
Soliditet 135.4 1 123.9 100.3 87.7
Resultatgrad 47.5 26.9 71.2 51.7 -74.8
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad -0.3 -0.3 -0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 33.1 22.1 54.8 15.8 -24.7
Signatur
30.12.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.12.2011
Solveig Kolnes
Jon-Martin Kolnes
Kolbein Kolnes
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex