Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kommuneforlaget AS
Juridisk navn:  Kommuneforlaget AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24132850
Postboks 1263 Vika Haakon Viis Gate 9 Fax: 22836222
0111 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 910976222
Aksjekapital: 3.500.000 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 1/30/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.86%
Resultat  
  
-73.68%
Egenkapital  
  
11.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 81.221.000 85.372.000 86.798.000 80.548.000 82.061.000
Resultat: 3.248.000 12.339.000 11.465.000 12.607.000 11.862.000
Egenkapital: 25.738.000 23.169.000 28.233.000 23.465.000 25.749.000
Regnskap for  Kommuneforlaget AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 81.221.000 85.372.000 86.798.000 80.548.000 82.061.000
Driftskostnader -78.614.000 -73.737.000 -75.948.000 -68.672.000 -71.508.000
Driftsresultat 2.607.000 11.636.000 10.851.000 11.876.000 10.554.000
Finansinntekter 683.000 740.000 407.000 784.000 1.352.000
Finanskostnader -42.000 -37.000 -36.000 -48.000 -45.000
Finans 641.000 703.000 371.000 736.000 1.307.000
Resultat før skatt 3.248.000 12.339.000 11.465.000 12.607.000 11.862.000
Skattekostnad -679.000 -2.583.000 -2.997.000 -2.940.000 -3.067.000
Årsresultat 2.569.000 9.756.000 8.467.000 9.667.000 8.795.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.189.000 23.386.000 17.636.000 13.146.000 8.502.000
Sum omløpsmidler 17.291.000 34.536.000 44.477.000 46.782.000 45.681.000
Sum eiendeler 43.480.000 57.922.000 62.113.000 59.928.000 54.183.000
Sum opptjent egenkapital 22.238.000 19.669.000 24.733.000 19.965.000 22.249.000
Sum egenkapital 25.738.000 23.169.000 28.233.000 23.465.000 25.749.000
Sum langsiktig gjeld 3.305.000 3.519.000 3.856.000 3.937.000 3.112.000
Sum kortsiktig gjeld 14.437.000 31.234.000 30.023.000 32.526.000 25.323.000
Sum gjeld og egenkapital 43.480.000 57.922.000 62.112.000 59.928.000 54.184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 80.206.000 84.694.000 91.871.000 159.613.000 81.510.000
Andre inntekter 1.015.000 677.000 2.688.000 673.000 551.000
Driftsinntekter 81.221.000 85.372.000 86.798.000 80.548.000 82.061.000
Varekostnad -1.419.000 -934.000 -1.791.000 -1.826.000 -2.632.000
Lønninger -35.677.000 -34.316.000 -34.183.000 -29.529.000 -30.260.000
Avskrivning -5.433.000 -3.219.000 -2.454.000 -2.433.000 -4.892.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.085.000 -35.268.000 -37.520.000 -34.884.000 -33.724.000
Driftskostnader -78.614.000 -73.737.000 -75.948.000 -68.672.000 -71.508.000
Driftsresultat 2.607.000 11.636.000 10.851.000 11.876.000 10.554.000
Finansinntekter 683.000 740.000 407.000 784.000 1.352.000
Finanskostnader -42.000 -37.000 -36.000 -48.000 -45.000
Finans 641.000 703.000 371.000 736.000 1.307.000
Konsernbidrag 0 -7.398.000 -9.452.000 -10.557.000
Utbytte -14.820.000 0 -2.500.000 0
Årsresultat 2.569.000 9.756.000 8.467.000 9.667.000 8.795.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.558.000 20.237.000 15.096.000 10.625.000 6.128.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 735.000 455.000 352.000 452.000 625.000
Sum varige driftsmidler 735.000 455.000 352.000 452.000 625.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.896.000 2.694.000 2.188.000 2.069.000 1.749.000
Sum anleggsmidler 26.189.000 23.386.000 17.636.000 13.146.000 8.502.000
Varebeholdning 948.000 1.126.000 834.000 1.014.000 1.566.000
Kundefordringer 5.166.000 6.213.000 0 5.963.000 5.356.000
Andre fordringer 2.105.000 2.742.000 9.052.000 5.033.000 1.323.000
Sum investeringer 1.771.000 17.499.000 21.902.000 26.830.000 34.133.000
Kasse, bank 7.301.000 6.956.000 7.554.000 6.961.000 3.304.000
Sum omløpsmidler 17.291.000 34.536.000 44.477.000 46.782.000 45.681.000
Sum eiendeler 43.480.000 57.922.000 62.113.000 59.928.000 54.183.000
Sum opptjent egenkapital 22.238.000 19.669.000 24.733.000 19.965.000 22.249.000
Sum egenkapital 25.738.000 23.169.000 28.233.000 23.465.000 25.749.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.305.000 3.519.000 3.856.000 3.937.000 3.112.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 9.607.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.305.000 3.519.000 3.856.000 3.937.000 3.112.000
Leverandørgjeld 1.775.000 3.725.000 5.564.000 4.757.000 3.435.000
Betalbar skatt 670.000 1.621.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.867.000 2.558.000 5.096.000 5.625.000 1.590.000
Utbytte -14.820.000 0 -2.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 8.125.000 8.510.000 9.756.000 7.208.000 20.298.000
Sum kortsiktig gjeld 14.437.000 31.234.000 30.023.000 32.526.000 25.323.000
Sum gjeld og egenkapital 43.480.000 57.922.000 62.112.000 59.928.000 54.184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.854.000 3.302.000 14.454.000 14.256.000 20.358.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.5 1.4 1.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.5 1.4 1.7
Soliditet 59.2 4 45.5 39.2 47.5
Resultatgrad 3.2 13.6 12.5 14.7 12.9
Rentedekningsgrad 62.1 314.5 301.4 247.4 234.5
Gjeldsgrad 0.7 1.5 1.2 1.6 1.1
Total kapitalrentabilitet 7.6 21.4 18.1 21.1 2
Signatur
02.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER
OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex