Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kommunicera AS
Juridisk navn:  Kommunicera AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47924400
Øvre Slottsgate 17 Øvre Slottsgate 17 Fax:
0157 Oslo 157 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992157461
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ski Revisjon As
Regnskapsfører: Alpha Forretningsførsel As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.3%
Resultat  
  
149.15%
Egenkapital  
  
37.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.501.000 4.611.000 4.686.000 4.470.000 4.182.000
Resultat: 203.000 -413.000 292.000 304.000 112.000
Egenkapital: 739.000 536.000 949.000 724.000 693.000
Regnskap for  Kommunicera AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.501.000 4.611.000 4.686.000 4.470.000 4.182.000
Driftskostnader -5.237.000 -4.997.000 -4.429.000 -4.142.000 -4.037.000
Driftsresultat 265.000 -385.000 257.000 328.000 144.000
Finansinntekter 2.000 4.000 35.000 0 0
Finanskostnader -63.000 -32.000 0 -23.000 -33.000
Finans -61.000 -28.000 35.000 -23.000 -33.000
Resultat før skatt 203.000 -413.000 292.000 304.000 112.000
Skattekostnad 0 -67.000 -73.000 -28.000
Årsresultat 203.000 -413.000 225.000 231.000 84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 140.000 140.000 140.000 139.000 139.000
Sum omløpsmidler 1.644.000 1.218.000 1.422.000 1.145.000 1.321.000
Sum eiendeler 1.784.000 1.358.000 1.562.000 1.284.000 1.460.000
Sum opptjent egenkapital 609.000 406.000 819.000 594.000 563.000
Sum egenkapital 739.000 536.000 949.000 724.000 693.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.045.000 822.000 612.000 560.000 768.000
Sum gjeld og egenkapital 1.784.000 1.358.000 1.561.000 1.284.000 1.461.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.501.000 4.611.000 4.686.000 4.470.000 4.182.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.501.000 4.611.000 4.686.000 4.470.000 4.182.000
Varekostnad -2.283.000 -1.889.000 -1.530.000 -2.165.000 -2.277.000
Lønninger -2.604.000 -2.468.000 -2.249.000 -1.459.000 -1.259.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -350.000 -640.000 -650.000 -518.000 -501.000
Driftskostnader -5.237.000 -4.997.000 -4.429.000 -4.142.000 -4.037.000
Driftsresultat 265.000 -385.000 257.000 328.000 144.000
Finansinntekter 2.000 4.000 35.000 0 0
Finanskostnader -63.000 -32.000 0 -23.000 -33.000
Finans -61.000 -28.000 35.000 -23.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 -300.000
Årsresultat 203.000 -413.000 225.000 231.000 84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 140.000 140.000 140.000 139.000 139.000
Sum anleggsmidler 140.000 140.000 140.000 139.000 139.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 825.000 819.000 952.000 659.000 611.000
Andre fordringer 18.000 44.000 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 540.000 109.000 470.000 486.000 709.000
Sum omløpsmidler 1.644.000 1.218.000 1.422.000 1.145.000 1.321.000
Sum eiendeler 1.784.000 1.358.000 1.562.000 1.284.000 1.460.000
Sum opptjent egenkapital 609.000 406.000 819.000 594.000 563.000
Sum egenkapital 739.000 536.000 949.000 724.000 693.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 213.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 362.000 457.000 151.000 45.000 200.000
Betalbar skatt 0 67.000 73.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 178.000 161.000 192.000 125.000 139.000
Utbytte 0 0 -200.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 293.000 204.000 202.000 117.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 1.045.000 822.000 612.000 560.000 768.000
Sum gjeld og egenkapital 1.784.000 1.358.000 1.561.000 1.284.000 1.461.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 599.000 396.000 810.000 585.000 553.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 2.3 2 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 2.3 2 1.7
Soliditet 41.4 39.5 60.8 56.4 47.4
Resultatgrad 4.8 -8.3 5.5 7.3 3.4
Rentedekningsgrad 4.2 14.3 4.4
Gjeldsgrad 1.4 1.5 0.6 0.8 1.1
Total kapitalrentabilitet 15.0 -28.1 18.7 25.5 9.9
Signatur
22.04.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
22.04.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex