Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kompass Norge AS
Juridisk navn:  Kompass Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 950 40 723
c/o Compnode Danmark A/S Laplandsgade 4, st. 2300 København S C/O Abc Revisjon As Nydalsveien 28 Fax:
9999 Utlandet 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919395672
Aksjekapital: 800.000 NOK
Etableringsdato: 8/27/1969
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abc Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
412%
Resultat  
  
-335%
Egenkapital  
  
-6.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 128.000 25.000 27.000 65.000 26.000
Resultat: -47.000 20.000 -29.000 6.000 -48.000
Egenkapital: 675.000 722.000 702.000 731.000 725.000
Regnskap for  Kompass Norge AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 128.000 25.000 27.000 65.000 26.000
Driftskostnader -196.000 -125.000 -92.000 -162.000 -181.000
Driftsresultat -68.000 -100.000 -65.000 -97.000 -155.000
Finansinntekter 38.000 123.000 40.000 108.000 106.000
Finanskostnader -17.000 -3.000 -3.000 -4.000 0
Finans 21.000 120.000 37.000 104.000 106.000
Resultat før skatt -47.000 20.000 -29.000 6.000 -48.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -47.000 20.000 -29.000 6.000 -48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 758.000 758.000 758.000 758.000 758.000
Sum omløpsmidler 70.000 45.000 201.000 252.000 51.000
Sum eiendeler 828.000 803.000 959.000 1.010.000 809.000
Sum opptjent egenkapital -125.000 -78.000 -98.000 -69.000 -75.000
Sum egenkapital 675.000 722.000 702.000 731.000 725.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 153.000 81.000 257.000 278.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 828.000 803.000 959.000 1.009.000 808.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 128.000 25.000 27.000 65.000 26.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 128.000 25.000 27.000 65.000 26.000
Varekostnad -116.000 -81.000 -178.000 -178.000 -107.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -80.000 -44.000 86.000 16.000 -74.000
Driftskostnader -196.000 -125.000 -92.000 -162.000 -181.000
Driftsresultat -68.000 -100.000 -65.000 -97.000 -155.000
Finansinntekter 38.000 123.000 40.000 108.000 106.000
Finanskostnader -17.000 -3.000 -3.000 -4.000 0
Finans 21.000 120.000 37.000 104.000 106.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -47.000 20.000 -29.000 6.000 -48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 758.000 758.000 758.000 758.000 758.000
Sum anleggsmidler 758.000 758.000 758.000 758.000 758.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 25.000 27.000 234.000 42.000
Andre fordringer 14.000 18.000 1.000 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 48.000 2.000 22.000 17.000 4.000
Sum omløpsmidler 70.000 45.000 201.000 252.000 51.000
Sum eiendeler 828.000 803.000 959.000 1.010.000 809.000
Sum opptjent egenkapital -125.000 -78.000 -98.000 -69.000 -75.000
Sum egenkapital 675.000 722.000 702.000 731.000 725.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 27.000 60.000 213.000 192.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 12.000 10.000 1.000 47.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 22.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 119.000 10.000 34.000 63.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 81.000 257.000 278.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 828.000 803.000 959.000 1.009.000 808.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -83.000 -36.000 -56.000 -26.000 -32.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.8 0.9 0.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.8 0.9 0.6
Soliditet 81.5 89.9 73.2 72.4 89.7
Resultatgrad -53.1 -240.7 -149.2 -596.2
Rentedekningsgrad -4.0 -33.3 -21.7 -24.3
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.4 0.4 0.1
Total kapitalrentabilitet -3.6 2.9 -2.6 1.1 -6.1
Signatur
21.08.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
21.08.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex