Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Komplett Utemiljø As
Juridisk navn:  Komplett Utemiljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90108121
Frakkagjerdvegen 191 Frakkagjerdvegen 191 Fax: 55754454
5563 Førresfjorden 5563 Førresfjorden
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 986585621
Aksjekapital: 125.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 1/20/2004
Foretakstype: AS
Tidligere navn: krogstad planter as
Revisor: Alma Revisjon As
Regnskapsfører: 5-pluss As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.85%
Resultat  
  
229.23%
Egenkapital  
  
16.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 25.053.000 22.201.000 32.409.000 26.840.000 23.400.000
Resultat: 840.000 -650.000 1.684.000 1.794.000 156.000
Egenkapital: 4.439.000 3.795.000 4.504.000 3.698.000 2.326.000
Regnskap for  Komplett Utemiljø As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 25.053.000 22.201.000 32.409.000 26.840.000 23.400.000
Driftskostnader -24.092.000 -22.678.000 -30.606.000 -24.880.000 -23.067.000
Driftsresultat 961.000 -478.000 1.803.000 1.961.000 332.000
Finansinntekter 14.000 4.000 6.000 12.000 29.000
Finanskostnader -135.000 -176.000 -125.000 -178.000 -206.000
Finans -121.000 -172.000 -119.000 -166.000 -177.000
Resultat før skatt 840.000 -650.000 1.684.000 1.794.000 156.000
Skattekostnad -195.000 140.000 -378.000 -422.000 -49.000
Årsresultat 644.000 -510.000 1.306.000 1.372.000 107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.502.000 3.764.000 4.262.000 2.219.000 2.224.000
Sum omløpsmidler 6.939.000 6.714.000 7.843.000 8.896.000 6.657.000
Sum eiendeler 10.441.000 10.478.000 12.105.000 11.115.000 8.881.000
Sum opptjent egenkapital 3.589.000 2.945.000 3.654.000 2.848.000 1.476.000
Sum egenkapital 4.439.000 3.795.000 4.504.000 3.698.000 2.326.000
Sum langsiktig gjeld 1.598.000 1.777.000 1.905.000 0 959.000
Sum kortsiktig gjeld 4.404.000 4.907.000 5.696.000 7.417.000 5.596.000
Sum gjeld og egenkapital 10.441.000 10.479.000 12.105.000 11.115.000 8.881.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.599.000 21.616.000 32.404.000 26.840.000 22.863.000
Andre inntekter 455.000 585.000 5.000 0 536.000
Driftsinntekter 25.053.000 22.201.000 32.409.000 26.840.000 23.400.000
Varekostnad -10.258.000 -8.948.000 -13.427.000 -9.457.000 -8.833.000
Lønninger -8.377.000 -7.566.000 -10.306.000 -9.685.000 -9.116.000
Avskrivning -498.000 -499.000 -280.000 -232.000 -240.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.959.000 -5.665.000 -6.593.000 -5.506.000 -4.878.000
Driftskostnader -24.092.000 -22.678.000 -30.606.000 -24.880.000 -23.067.000
Driftsresultat 961.000 -478.000 1.803.000 1.961.000 332.000
Finansinntekter 14.000 4.000 6.000 12.000 29.000
Finanskostnader -135.000 -176.000 -125.000 -178.000 -206.000
Finans -121.000 -172.000 -119.000 -166.000 -177.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -500.000
Årsresultat 644.000 -510.000 1.306.000 1.372.000 107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 245.000 227.000 178.000 160.000 134.000
Fast eiendom 2.913.000 3.306.000 3.651.000 1.754.000 1.820.000
Maskiner anlegg 18.000 26.000 34.000 0 0
Driftsløsøre 325.000 203.000 199.000 104.000 70.000
Sum varige driftsmidler 3.256.000 3.536.000 3.883.000 1.858.000 1.889.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 201.000 201.000 201.000
Sum anleggsmidler 3.502.000 3.764.000 4.262.000 2.219.000 2.224.000
Varebeholdning 798.000 854.000 718.000 645.000 1.017.000
Kundefordringer 2.407.000 4.072.000 4.578.000 5.821.000 3.611.000
Andre fordringer 294.000 546.000 734.000 905.000 793.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.439.000 1.242.000 1.813.000 1.525.000 1.236.000
Sum omløpsmidler 6.939.000 6.714.000 7.843.000 8.896.000 6.657.000
Sum eiendeler 10.441.000 10.478.000 12.105.000 11.115.000 8.881.000
Sum opptjent egenkapital 3.589.000 2.945.000 3.654.000 2.848.000 1.476.000
Sum egenkapital 4.439.000 3.795.000 4.504.000 3.698.000 2.326.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.078.000 0 1.396.000 1.029.000
Sum langsiktig gjeld 1.598.000 1.777.000 1.905.000 0 959.000
Leverandørgjeld 1.018.000 881.000 1.467.000 1.242.000 801.000
Betalbar skatt 213.000 396.000 448.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.254.000 1.129.000 1.456.000 2.088.000 1.593.000
Utbytte 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.919.000 1.819.000 2.377.000 2.242.000 1.673.000
Sum kortsiktig gjeld 4.404.000 4.907.000 5.696.000 7.417.000 5.596.000
Sum gjeld og egenkapital 10.441.000 10.479.000 12.105.000 11.115.000 8.881.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.535.000 1.807.000 2.147.000 1.479.000 1.061.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.4 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.3 1.1 1
Soliditet 42.5 36.2 37.2 33.3 26.2
Resultatgrad 3.8 -2.2 5.6 7.3 1.4
Rentedekningsgrad 7.1 -2.7 14.4 1 1.6
Gjeldsgrad 1.4 1.8 1.7 2 2.8
Total kapitalrentabilitet 9.3 -4.5 14.9 17.8 4.1
Signatur
04.01.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex