Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Komponistenes Vederlagsfond
Juridisk navn:  Komponistenes Vederlagsfond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23310610
Universitetsgata 18 Universitetsgata 18 Fax: 23310620
0164 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971278617
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/23/1980
Foretakstype: STI
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.07%
Resultat  
  
-1.63%
Egenkapital  
  
17.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.421.000 11.413.000 10.743.000 9.997.000 9.078.000
Resultat: 10.278.000 10.448.000 9.700.000 9.141.000 7.978.000
Egenkapital: 11.279.000 9.559.000 8.817.000 7.881.000 6.013.000
Regnskap for  Komponistenes Vederlagsfond
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.421.000 11.413.000 10.743.000 9.997.000 9.078.000
Driftskostnader -1.228.000 -1.178.000 -1.158.000 -1.059.000 -1.189.000
Driftsresultat 10.193.000 10.234.000 9.585.000 8.939.000 7.890.000
Finansinntekter 85.000 184.000 144.000 202.000 88.000
Finanskostnader 29.000 -30.000 0 0
Finans 85.000 213.000 114.000 202.000 88.000
Resultat før skatt 10.278.000 10.448.000 9.700.000 9.141.000 7.978.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.720.000 742.000 935.000 1.868.000 630.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 14.127.000 13.568.000 11.984.000 10.427.000 9.211.000
Sum eiendeler 14.127.000 13.568.000 11.984.000 10.427.000 9.211.000
Sum opptjent egenkapital 11.279.000 9.559.000 8.817.000 7.881.000 6.013.000
Sum egenkapital 11.279.000 9.559.000 8.817.000 7.881.000 6.013.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.849.000 4.009.000 3.167.000 2.545.000 3.198.000
Sum gjeld og egenkapital 14.128.000 13.568.000 11.984.000 10.426.000 9.211.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 11.421.000 11.413.000 10.743.000 9.997.000 9.078.000
Driftsinntekter 11.421.000 11.413.000 10.743.000 9.997.000 9.078.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -915.000 -897.000 -886.000 -798.000 -846.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -313.000 -281.000 -272.000 -261.000 -343.000
Driftskostnader -1.228.000 -1.178.000 -1.158.000 -1.059.000 -1.189.000
Driftsresultat 10.193.000 10.234.000 9.585.000 8.939.000 7.890.000
Finansinntekter 85.000 184.000 144.000 202.000 88.000
Finanskostnader 29.000 -30.000 0 0
Finans 85.000 213.000 114.000 202.000 88.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.720.000 742.000 935.000 1.868.000 630.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 11.000 28.000 25.000 76.000 53.000
Sum investeringer 0 3.195.000 3.879.000 3.716.000
Kasse, bank 14.116.000 13.540.000 8.764.000 6.471.000 5.442.000
Sum omløpsmidler 14.127.000 13.568.000 11.984.000 10.427.000 9.211.000
Sum eiendeler 14.127.000 13.568.000 11.984.000 10.427.000 9.211.000
Sum opptjent egenkapital 11.279.000 9.559.000 8.817.000 7.881.000 6.013.000
Sum egenkapital 11.279.000 9.559.000 8.817.000 7.881.000 6.013.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 13.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 73.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.844.000 3.996.000 3.094.000 2.545.000 3.198.000
Sum kortsiktig gjeld 2.849.000 4.009.000 3.167.000 2.545.000 3.198.000
Sum gjeld og egenkapital 14.128.000 13.568.000 11.984.000 10.426.000 9.211.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.278.000 9.559.000 8.817.000 7.882.000 6.013.000
Likviditetsgrad 1 5.0 3.4 3.8 4.1 2.9
Likviditetsgrad 2 5.0 3.4 3.8 4.1 2.9
Soliditet 79.8 70.5 73.6 75.6 65.3
Resultatgrad 89.2 89.7 89.2 89.4 86.9
Rentedekningsgrad -352.9 319.5
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 72.7 76.8 81.2 87.7 86.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex