Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kondatex Service AS
Juridisk navn:  Kondatex Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22720112
Haslevollen 3 E Haslevollen 3 E Fax: 22720526
0579 Oslo 579 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993217387
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/15/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Hs Regnskap & Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
180.24%
Resultat  
  
209.6%
Egenkapital  
  
25.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 24.047.000 8.581.000 7.476.000 6.879.000 6.655.000
Resultat: 2.678.000 865.000 2.202.000 1.927.000 1.775.000
Egenkapital: 10.345.000 8.258.000 7.584.000 5.891.000 5.925.000
Regnskap for  Kondatex Service AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 24.047.000 8.581.000 7.476.000 6.879.000 6.655.000
Driftskostnader -21.296.000 -7.719.000 -5.290.000 -4.978.000 -4.904.000
Driftsresultat 2.750.000 862.000 2.186.000 1.901.000 1.752.000
Finansinntekter 97.000 37.000 31.000 38.000 24.000
Finanskostnader -169.000 -34.000 -14.000 -12.000 -1.000
Finans -72.000 3.000 17.000 26.000 23.000
Resultat før skatt 2.678.000 865.000 2.202.000 1.927.000 1.775.000
Skattekostnad -590.000 -191.000 -509.000 -461.000 -437.000
Årsresultat 2.088.000 674.000 1.694.000 1.466.000 1.338.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 387.000 377.000 136.000 170.000 15.000
Sum omløpsmidler 14.445.000 8.950.000 8.966.000 6.731.000 6.790.000
Sum eiendeler 14.832.000 9.327.000 9.102.000 6.901.000 6.805.000
Sum opptjent egenkapital 10.194.000 8.107.000 7.433.000 5.740.000 5.774.000
Sum egenkapital 10.345.000 8.258.000 7.584.000 5.891.000 5.925.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 16.000 8.000 8.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 4.469.000 1.054.000 1.510.000 1.003.000 877.000
Sum gjeld og egenkapital 14.831.000 9.328.000 9.102.000 6.902.000 6.806.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.047.000 8.581.000 7.476.000 6.879.000 6.574.000
Andre inntekter 0 0 0 82.000
Driftsinntekter 24.047.000 8.581.000 7.476.000 6.879.000 6.655.000
Varekostnad -18.823.000 -5.069.000 -3.239.000 -2.890.000 -3.023.000
Lønninger -1.832.000 -1.992.000 -1.414.000 -1.503.000 -1.294.000
Avskrivning -78.000 -32.000 -34.000 -14.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -563.000 -626.000 -603.000 -571.000 -579.000
Driftskostnader -21.296.000 -7.719.000 -5.290.000 -4.978.000 -4.904.000
Driftsresultat 2.750.000 862.000 2.186.000 1.901.000 1.752.000
Finansinntekter 97.000 37.000 31.000 38.000 24.000
Finanskostnader -169.000 -34.000 -14.000 -12.000 -1.000
Finans -72.000 3.000 17.000 26.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.500.000 0
Årsresultat 2.088.000 674.000 1.694.000 1.466.000 1.338.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 79.000 24.000 10.000 12.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 309.000 354.000 127.000 158.000 15.000
Sum varige driftsmidler 387.000 377.000 136.000 170.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 387.000 377.000 136.000 170.000 15.000
Varebeholdning 1.003.000 690.000 750.000 758.000 1.320.000
Kundefordringer 4.126.000 397.000 166.000 213.000 111.000
Andre fordringer 20.000 15.000 24.000 19.000 84.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.296.000 7.848.000 8.026.000 5.741.000 5.275.000
Sum omløpsmidler 14.445.000 8.950.000 8.966.000 6.731.000 6.790.000
Sum eiendeler 14.832.000 9.327.000 9.102.000 6.901.000 6.805.000
Sum opptjent egenkapital 10.194.000 8.107.000 7.433.000 5.740.000 5.774.000
Sum egenkapital 10.345.000 8.258.000 7.584.000 5.891.000 5.925.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 16.000 8.000 8.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.000 16.000 8.000 8.000 4.000
Leverandørgjeld 235.000 6.000 51.000 26.000 98.000
Betalbar skatt 589.000 183.000 508.000 457.000 434.000
Skyldig offentlige avgifter 1.220.000 455.000 786.000 239.000 214.000
Utbytte 0 0 -1.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.426.000 410.000 165.000 282.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 4.469.000 1.054.000 1.510.000 1.003.000 877.000
Sum gjeld og egenkapital 14.831.000 9.328.000 9.102.000 6.902.000 6.806.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.976.000 7.896.000 7.456.000 5.728.000 5.913.000
Likviditetsgrad 1 3.2 8.5 5.9 6 7.7
Likviditetsgrad 2 3.0 7.8 5.4 6 6.2
Soliditet 69.8 88.5 83.3 85.4 87.1
Resultatgrad 11.4 1 29.2 27.6 26.3
Rentedekningsgrad 16.3 25.4 156.1 158.4 1
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 19.2 9.6 24.4 28.1 26.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex