Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Konekta As
Juridisk navn:  Konekta As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95744576
Strandveien 35 Strandveien 35 Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 984868162
Aksjekapital: 1.650.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/7/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.38%
Resultat  
  
220.35%
Egenkapital  
  
94.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.819.000 10.439.000 11.911.000 10.651.000 8.778.000
Resultat: 3.085.000 963.000 140.000 1.867.000 246.000
Egenkapital: 5.254.000 2.702.000 1.951.000 1.848.000 3.016.000
Regnskap for  Konekta As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.819.000 10.439.000 11.911.000 10.651.000 8.778.000
Driftskostnader -10.775.000 -9.544.000 -11.785.000 -8.794.000 -8.589.000
Driftsresultat 3.043.000 895.000 126.000 1.857.000 188.000
Finansinntekter 46.000 74.000 15.000 13.000 59.000
Finanskostnader -4.000 -5.000 -1.000 -3.000 -1.000
Finans 42.000 69.000 14.000 10.000 58.000
Resultat før skatt 3.085.000 963.000 140.000 1.867.000 246.000
Skattekostnad -683.000 -213.000 -37.000 -296.000 -66.000
Årsresultat 2.402.000 750.000 103.000 1.571.000 180.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 184.000 279.000 502.000 561.000 119.000
Sum omløpsmidler 55.905.000 41.143.000 62.614.000 45.235.000 40.154.000
Sum eiendeler 56.089.000 41.422.000 63.116.000 45.796.000 40.273.000
Sum opptjent egenkapital 3.604.000 1.202.000 451.000 348.000 1.366.000
Sum egenkapital 5.254.000 2.702.000 1.951.000 1.848.000 3.016.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50.835.000 38.721.000 61.164.000 43.949.000 37.257.000
Sum gjeld og egenkapital 56.089.000 41.423.000 63.115.000 45.797.000 40.273.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.819.000 10.439.000 11.910.000 10.651.000 8.776.000
Andre inntekter 0 0 1.000
Driftsinntekter 13.819.000 10.439.000 11.911.000 10.651.000 8.778.000
Varekostnad -3.189.000 -1.568.000 -4.045.000 -2.554.000 -2.509.000
Lønninger -4.625.000 -4.811.000 -4.185.000 -3.783.000 -3.797.000
Avskrivning -193.000 -267.000 -211.000 -97.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.768.000 -2.898.000 -3.344.000 -2.360.000 -2.272.000
Driftskostnader -10.775.000 -9.544.000 -11.785.000 -8.794.000 -8.589.000
Driftsresultat 3.043.000 895.000 126.000 1.857.000 188.000
Finansinntekter 46.000 74.000 15.000 13.000 59.000
Finanskostnader -4.000 -5.000 -1.000 -3.000 -1.000
Finans 42.000 69.000 14.000 10.000 58.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.402.000 750.000 103.000 1.571.000 180.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 52.000 220.000 466.000 510.000 97.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 132.000 60.000 35.000 51.000 23.000
Sum varige driftsmidler 132.000 60.000 35.000 51.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 184.000 279.000 502.000 561.000 119.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 46.180.000 34.579.000 46.282.000 31.719.000 25.773.000
Andre fordringer 7.378.000 1.235.000 3.652.000 2.825.000 2.538.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.346.000 5.329.000 12.680.000 10.692.000 11.842.000
Sum omløpsmidler 55.905.000 41.143.000 62.614.000 45.235.000 40.154.000
Sum eiendeler 56.089.000 41.422.000 63.116.000 45.796.000 40.273.000
Sum opptjent egenkapital 3.604.000 1.202.000 451.000 348.000 1.366.000
Sum egenkapital 5.254.000 2.702.000 1.951.000 1.848.000 3.016.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 47.904.000 35.999.000 58.650.000 42.750.000 36.400.000
Betalbar skatt 680.000 212.000 4.000 326.000 64.000
Skyldig offentlige avgifter 463.000 473.000 328.000 328.000 316.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.787.000 2.036.000 2.181.000 545.000 477.000
Sum kortsiktig gjeld 50.835.000 38.721.000 61.164.000 43.949.000 37.257.000
Sum gjeld og egenkapital 56.089.000 41.423.000 63.115.000 45.797.000 40.273.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.070.000 2.422.000 1.450.000 1.286.000 2.897.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1 1 1.1
Soliditet 9.4 6.5 3.1 4 7.5
Resultatgrad 22.0 8.6 1.1 17.4 2.1
Rentedekningsgrad 760.8 179.0 1 6 1
Gjeldsgrad 9.7 14.3 31.4 23.8 12.4
Total kapitalrentabilitet 5.5 2.3 0.2 4.1 0.6
Signatur
28.02.2022
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex