Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Konfektions AS Frøja
Juridisk navn:  Konfektions AS Frøja
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37162511
Postboks 106 Kollåsveien 15 Fax: 37161341
4902 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 928839222
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/30/1974
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Agder AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.38%
Resultat  
  
-61.76%
Egenkapital  
  
-13.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 105.000 96.000 174.000 345.000 599.000
Resultat: -55.000 -34.000 -3.000 -159.000 -399.000
Egenkapital: 363.000 418.000 451.000 455.000 588.000
Regnskap for  Konfektions AS Frøja
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 105.000 96.000 174.000 345.000 599.000
Driftskostnader -125.000 -137.000 -190.000 -562.000 -812.000
Driftsresultat -19.000 -41.000 -16.000 -216.000 -212.000
Finansinntekter 9.000 9.000 14.000 59.000 14.000
Finanskostnader -44.000 -1.000 0 -2.000 -201.000
Finans -35.000 8.000 14.000 57.000 -187.000
Resultat før skatt -55.000 -34.000 -3.000 -159.000 -399.000
Skattekostnad 0 0 0 25.000 56.000
Årsresultat -55.000 -34.000 -3.000 -134.000 -343.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 374.000 422.000 477.000 528.000 820.000
Sum eiendeler 374.000 422.000 477.000 528.000 820.000
Sum opptjent egenkapital 163.000 218.000 251.000 255.000 388.000
Sum egenkapital 363.000 418.000 451.000 455.000 588.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 25.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 4.000 25.000 73.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 375.000 422.000 476.000 528.000 819.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 105.000 96.000 174.000 345.000 599.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 105.000 96.000 174.000 345.000 599.000
Varekostnad -27.000 -35.000 -68.000 -102.000 -88.000
Lønninger -15.000 -28.000 -44.000 -364.000 -562.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -83.000 -74.000 -75.000 -88.000 -119.000
Driftskostnader -125.000 -137.000 -190.000 -562.000 -812.000
Driftsresultat -19.000 -41.000 -16.000 -216.000 -212.000
Finansinntekter 9.000 9.000 14.000 59.000 14.000
Finanskostnader -44.000 -1.000 0 -2.000 -201.000
Finans -35.000 8.000 14.000 57.000 -187.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -55.000 -34.000 -3.000 -134.000 -343.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 3.000 5.000 18.000 32.000
Kundefordringer 0 -2.000 10.000 0 3.000
Andre fordringer 2.000 0 2.000 8.000 8.000
Sum investeringer 216.000 260.000 294.000 279.000 237.000
Kasse, bank 157.000 160.000 166.000 223.000 540.000
Sum omløpsmidler 374.000 422.000 477.000 528.000 820.000
Sum eiendeler 374.000 422.000 477.000 528.000 820.000
Sum opptjent egenkapital 163.000 218.000 251.000 255.000 388.000
Sum egenkapital 363.000 418.000 451.000 455.000 588.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 25.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 25.000
Leverandørgjeld 9.000 1.000 9.000 19.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 12.000 10.000 87.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 4.000 45.000 109.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 4.000 25.000 73.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 375.000 422.000 476.000 528.000 819.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 362.000 418.000 452.000 455.000 614.000
Likviditetsgrad 1 31.2 105.5 19.1 7 4.0
Likviditetsgrad 2 31.2 104.8 18.9 7 3.9
Soliditet 96.8 99.1 94.7 86.2 71.8
Resultatgrad -18.1 -42.7 -9.2 -62.6 -35.4
Rentedekningsgrad -0.4 -1.0
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet -2.7 -7.6 -0.4 -29.7 -24.2
Signatur
20.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.05.2020
PROKURA
SEDERHOLM HENNING
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex