Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Konferansehoteller.No As
Juridisk navn:  Konferansehoteller.No As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22115531
Postboks 84 Fuglehauggata 15A Fax: 22797210
0309 Oslo 260 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 871126402
Aksjekapital: 420.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/23/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Statsaut. Revisor John Asle Johnsen As
Regnskapsfører: Regnskaps-Centeret As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.73%
Resultat  
  
-600%
Egenkapital  
  
-22.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.618.000 1.516.000 1.566.000 1.509.000 1.579.000
Resultat: -180.000 36.000 33.000 64.000 -106.000
Egenkapital: 636.000 816.000 807.000 774.000 695.000
Regnskap for  Konferansehoteller.No As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.618.000 1.516.000 1.566.000 1.509.000 1.579.000
Driftskostnader -1.832.000 -1.483.000 -1.537.000 -1.448.000 -1.693.000
Driftsresultat -213.000 33.000 29.000 61.000 -115.000
Finansinntekter 35.000 3.000 4.000 4.000 9.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 34.000 3.000 4.000 4.000 9.000
Resultat før skatt -180.000 36.000 33.000 64.000 -106.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -180.000 36.000 33.000 64.000 -106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Sum omløpsmidler 932.000 1.078.000 1.113.000 1.026.000 934.000
Sum eiendeler 960.000 1.106.000 1.141.000 1.054.000 962.000
Sum opptjent egenkapital 379.000 559.000 523.000 490.000 426.000
Sum egenkapital 636.000 816.000 807.000 774.000 695.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 324.000 290.000 333.000 279.000 267.000
Sum gjeld og egenkapital 959.000 1.105.000 1.140.000 1.053.000 962.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.618.000 1.516.000 1.550.000 1.485.000 1.555.000
Andre inntekter 0 0 16.000 24.000 24.000
Driftsinntekter 1.618.000 1.516.000 1.566.000 1.509.000 1.579.000
Varekostnad -28.000 -1.000 0 0 0
Lønninger -944.000 -899.000 -880.000 -827.000 -853.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -860.000 -583.000 -657.000 -621.000 -840.000
Driftskostnader -1.832.000 -1.483.000 -1.537.000 -1.448.000 -1.693.000
Driftsresultat -213.000 33.000 29.000 61.000 -115.000
Finansinntekter 35.000 3.000 4.000 4.000 9.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 34.000 3.000 4.000 4.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -180.000 36.000 33.000 64.000 -106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Sum anleggsmidler 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 123.000 1.000 13.000 37.000 29.000
Andre fordringer 16.000 63.000 86.000 88.000 79.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 793.000 1.014.000 1.014.000 900.000 826.000
Sum omløpsmidler 932.000 1.078.000 1.113.000 1.026.000 934.000
Sum eiendeler 960.000 1.106.000 1.141.000 1.054.000 962.000
Sum opptjent egenkapital 379.000 559.000 523.000 490.000 426.000
Sum egenkapital 636.000 816.000 807.000 774.000 695.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 39.000 5.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000 57.000 67.000 67.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 259.000 233.000 227.000 207.000 210.000
Sum kortsiktig gjeld 324.000 290.000 333.000 279.000 267.000
Sum gjeld og egenkapital 959.000 1.105.000 1.140.000 1.053.000 962.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 608.000 788.000 780.000 747.000 667.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.7 3.3 3.7 3.5
Likviditetsgrad 2 2.9 3.7 3.3 3.7 3.5
Soliditet 66.3 73.8 70.8 73.5 72.2
Resultatgrad -13.2 2.2 1.9 4 -7.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -18.5 3.3 2.9 6.2 -11.0
Signatur
15.01.2020
STYREFORMANN OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex