Kongekrabben Av Kongsfjord AS
Juridisk navn:  Kongekrabben Av Kongsfjord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92856124
Postboks 79 Berlevågveien 19 Fax:
9982 Kongsfjord 9982 Kongsfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Berlevåg
Org.nr: 991423478
Aksjekapital: 160.000 NOK
Etableringsdato: 5/13/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Berlevåg Råd Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-69.23%
Resultat  
  
-6650%
Egenkapital  
  
-375%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 72.000 234.000 181.000 128.000 82.000
Resultat: -135.000 -2.000 -74.000 -75.000 -55.000
Egenkapital: -171.000 -36.000 -33.000 41.000 177.000
Regnskap for  Kongekrabben Av Kongsfjord AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 72.000 234.000 181.000 128.000 82.000
Driftskostnader -207.000 -237.000 -255.000 -203.000 -138.000
Driftsresultat -135.000 -2.000 -74.000 -76.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -135.000 -2.000 -74.000 -75.000 -55.000
Skattekostnad 0 0 0 0 1.000
Årsresultat -135.000 -2.000 -74.000 -75.000 -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 114.000 148.000 186.000 224.000 40.000
Sum omløpsmidler 168.000 211.000 128.000 98.000 140.000
Sum eiendeler 282.000 359.000 314.000 322.000 180.000
Sum opptjent egenkapital -331.000 -196.000 -193.000 -119.000 -44.000
Sum egenkapital -171.000 -36.000 -33.000 41.000 177.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 453.000 395.000 347.000 281.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 282.000 359.000 314.000 322.000 180.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.000 234.000 172.000 128.000 82.000
Andre inntekter 21.000 0 9.000 0 0
Driftsinntekter 72.000 234.000 181.000 128.000 82.000
Varekostnad 3.000 -23.000 -18.000 -4.000 -3.000
Lønninger 0 -19.000 -17.000 -1.000 0
Avskrivning -34.000 -38.000 -38.000 -30.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -176.000 -157.000 -182.000 -168.000 -124.000
Driftskostnader -207.000 -237.000 -255.000 -203.000 -138.000
Driftsresultat -135.000 -2.000 -74.000 -76.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -135.000 -2.000 -74.000 -75.000 -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 104.000 138.000 176.000 214.000 40.000
Sum varige driftsmidler 104.000 138.000 176.000 214.000 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 114.000 148.000 186.000 224.000 40.000
Varebeholdning 36.000 28.000 43.000 47.000 52.000
Kundefordringer 80.000 76.000 4.000 22.000 17.000
Andre fordringer 24.000 0 0 0 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 108.000 81.000 29.000 57.000
Sum omløpsmidler 168.000 211.000 128.000 98.000 140.000
Sum eiendeler 282.000 359.000 314.000 322.000 180.000
Sum opptjent egenkapital -331.000 -196.000 -193.000 -119.000 -44.000
Sum egenkapital -171.000 -36.000 -33.000 41.000 177.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 0 22.000 7.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 30.000 0 -49.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 443.000 365.000 325.000 324.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 453.000 395.000 347.000 281.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 282.000 359.000 314.000 322.000 180.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -285.000 -184.000 -219.000 -183.000 137.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.4 0.3 46.7
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.2 0.2 29.4
Soliditet -60.6 -10.5 12.7 98.3
Resultatgrad -187.5 -0.9 -40.9 -59.4 -67.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.6 -10.5 6.9 0.0
Total kapitalrentabilitet -47.9 -0.6 -23.6 -23.6 -30.6
Signatur
14.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.05.2021
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex