Kongsberg Containertransport AS
Juridisk navn:  Kongsberg Containertransport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46470000
Skrubbmoen 23 Skrubbmoen 23 Fax: 94219930
3619 Skollenborg 3619 Skollenborg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 982258197
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 8/1/2000 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: asbjørn lund transport as
Revisor: Oddbjørn Roso
Utvikling:
Omsetning  
  
68.97%
Resultat  
  
45.83%
Egenkapital  
  
-2.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 32.621.000 19.306.000 15.438.000 14.173.000 13.049.000
Resultat: 1.731.000 1.187.000 2.308.000 771.000 465.000
Egenkapital: 5.896.000 6.045.000 5.120.000 3.319.000 2.711.000
Regnskap for  Kongsberg Containertransport AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 32.621.000 19.306.000 15.438.000 14.173.000 13.049.000
Driftskostnader -30.777.000 -18.088.000 -13.123.000 -13.384.000 -12.561.000
Driftsresultat 1.845.000 1.217.000 2.315.000 788.000 489.000
Finansinntekter 9.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -123.000 -31.000 -8.000 -17.000 -26.000
Finans -114.000 -31.000 -6.000 -16.000 -24.000
Resultat før skatt 1.731.000 1.187.000 2.308.000 771.000 465.000
Skattekostnad -380.000 -262.000 -508.000 -163.000 -96.000
Årsresultat 1.351.000 925.000 1.801.000 609.000 369.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.649.000 4.116.000 1.101.000 675.000 1.033.000
Sum omløpsmidler 11.727.000 9.335.000 6.161.000 5.006.000 4.721.000
Sum eiendeler 14.376.000 13.451.000 7.262.000 5.681.000 5.754.000
Sum opptjent egenkapital 5.796.000 5.945.000 5.020.000 3.219.000 2.611.000
Sum egenkapital 5.896.000 6.045.000 5.120.000 3.319.000 2.711.000
Sum langsiktig gjeld 2.516.000 3.229.000 490.000 387.000 359.000
Sum kortsiktig gjeld 5.964.000 4.177.000 1.652.000 1.974.000 2.684.000
Sum gjeld og egenkapital 14.376.000 13.451.000 7.262.000 5.680.000 5.754.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.605.000 18.643.000 14.229.000 13.301.000 12.524.000
Andre inntekter 17.000 663.000 1.209.000 871.000 525.000
Driftsinntekter 32.621.000 19.306.000 15.438.000 14.173.000 13.049.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -9.226.000 -5.423.000 -4.475.000 -4.561.000 -4.060.000
Avskrivning -817.000 -425.000 -233.000 -193.000 -214.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -20.734.000 -12.240.000 -8.415.000 -8.630.000 -8.287.000
Driftskostnader -30.777.000 -18.088.000 -13.123.000 -13.384.000 -12.561.000
Driftsresultat 1.845.000 1.217.000 2.315.000 788.000 489.000
Finansinntekter 9.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -123.000 -31.000 -8.000 -17.000 -26.000
Finans -114.000 -31.000 -6.000 -16.000 -24.000
Konsernbidrag -1.500.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.351.000 925.000 1.801.000 609.000 369.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.609.000 3.944.000 789.000 223.000 366.000
Sum varige driftsmidler 2.609.000 3.944.000 789.000 223.000 366.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 172.000 312.000 452.000 667.000
Sum anleggsmidler 2.649.000 4.116.000 1.101.000 675.000 1.033.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 5.834.000 5.534.000 2.747.000 2.739.000 2.454.000
Andre fordringer 704.000 77.000 39.000 50.000 200.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.988.000 352.000 574.000 657.000 1.185.000
Sum omløpsmidler 11.727.000 9.335.000 6.161.000 5.006.000 4.721.000
Sum eiendeler 14.376.000 13.451.000 7.262.000 5.681.000 5.754.000
Sum opptjent egenkapital 5.796.000 5.945.000 5.020.000 3.219.000 2.611.000
Sum egenkapital 5.896.000 6.045.000 5.120.000 3.319.000 2.711.000
Sum avsetninger til forpliktelser 446.000 619.000 490.000 387.000 359.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.060.000 1.821.000 245.000 501.000 1.006.000
Sum langsiktig gjeld 2.516.000 3.229.000 490.000 387.000 359.000
Leverandørgjeld 1.434.000 917.000 161.000 348.000 215.000
Betalbar skatt 553.000 132.000 405.000 135.000 131.000
Skyldig offentlige avgifter 892.000 765.000 445.000 499.000 753.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.026.000 541.000 396.000 492.000 580.000
Sum kortsiktig gjeld 5.964.000 4.177.000 1.652.000 1.974.000 2.684.000
Sum gjeld og egenkapital 14.376.000 13.451.000 7.262.000 5.680.000 5.754.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.763.000 5.158.000 4.509.000 3.032.000 2.037.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.2 3.7 2.5 1.8
Likviditetsgrad 2 2.0 2.2 3.7 2.5 1.8
Soliditet 41.0 44.9 70.5 58.4 47.1
Resultatgrad 5.7 6.3 1 5.6 3.7
Rentedekningsgrad 15.0 39.3 289.4 46.4 18.8
Gjeldsgrad 1.4 1.2 0.4 0.7 1.1
Total kapitalrentabilitet 12.9 9.0 31.9 13.9 8.5
Signatur
30.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
30.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex