Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kongsberg Taxi As
Juridisk navn:  Kongsberg Taxi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90030058
C/O Shahram Sulimani Vibeveien 14 C/O Shahram Sulimani Vibeveien 14 Fax:
3611 Kongsberg 3611 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 991639934
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 8/21/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bokholdern As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.82%
Resultat  
  
49.37%
Egenkapital  
  
-81.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.161.000 2.662.000 2.998.000 2.642.000 3.079.000
Resultat: -40.000 -79.000 -82.000 -45.000 54.000
Egenkapital: 9.000 49.000 128.000 209.000 254.000
Regnskap for  Kongsberg Taxi As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.161.000 2.662.000 2.998.000 2.642.000 3.079.000
Driftskostnader -2.174.000 -2.731.000 -3.065.000 -2.656.000 -2.987.000
Driftsresultat -12.000 -69.000 -68.000 -15.000 93.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -10.000 -14.000 -31.000 -40.000
Finans -27.000 -10.000 -14.000 -31.000 -40.000
Resultat før skatt -40.000 -79.000 -82.000 -45.000 54.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -40.000 -79.000 -82.000 -45.000 54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 837.000 606.000 540.000 768.000 1.112.000
Sum omløpsmidler 280.000 293.000 342.000 322.000 561.000
Sum eiendeler 1.117.000 899.000 882.000 1.090.000 1.673.000
Sum opptjent egenkapital -241.000 -151.000 128.000 209.000 254.000
Sum egenkapital 9.000 49.000 128.000 209.000 254.000
Sum langsiktig gjeld 915.000 605.000 232.000 439.000 922.000
Sum kortsiktig gjeld 192.000 245.000 522.000 441.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 1.116.000 899.000 882.000 1.089.000 1.673.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.054.000 2.662.000 2.998.000 2.616.000 3.063.000
Andre inntekter 108.000 0 0 26.000 17.000
Driftsinntekter 2.161.000 2.662.000 2.998.000 2.642.000 3.079.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.229.000 -1.606.000 -1.824.000 -1.586.000 -1.842.000
Avskrivning -210.000 -191.000 -228.000 -228.000 -240.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -735.000 -934.000 -1.013.000 -842.000 -905.000
Driftskostnader -2.174.000 -2.731.000 -3.065.000 -2.656.000 -2.987.000
Driftsresultat -12.000 -69.000 -68.000 -15.000 93.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -10.000 -14.000 -31.000 -40.000
Finans -27.000 -10.000 -14.000 -31.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -40.000 -79.000 -82.000 -45.000 54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 665.000 606.000 520.000 748.000 1.092.000
Sum varige driftsmidler 665.000 606.000 520.000 748.000 1.092.000
Sum finansielle anleggsmidler 172.000 0 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 837.000 606.000 540.000 768.000 1.112.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 213.000 142.000 277.000 239.000 278.000
Andre fordringer 13.000 7.000 12.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 66.000 137.000 59.000 71.000 233.000
Sum omløpsmidler 280.000 293.000 342.000 322.000 561.000
Sum eiendeler 1.117.000 899.000 882.000 1.090.000 1.673.000
Sum opptjent egenkapital -241.000 -151.000 128.000 209.000 254.000
Sum egenkapital 9.000 49.000 128.000 209.000 254.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 915.000 605.000 232.000 439.000 922.000
Leverandørgjeld 23.000 8.000 35.000 7.000 64.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 102.000 124.000 106.000 92.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 100.000 134.000 363.000 328.000 340.000
Sum kortsiktig gjeld 192.000 245.000 522.000 441.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 1.116.000 899.000 882.000 1.089.000 1.673.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 88.000 48.000 -180.000 -119.000 64.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.2 0.7 0.7 1.1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 0.7 0.7 1.1
Soliditet 0.8 5.5 14.5 19.2 15.2
Resultatgrad -0.6 -2.6 -2.3 -0.6 3
Rentedekningsgrad -0.4 -6.9 -4.9 -0.5 2.3
Gjeldsgrad 123.0 17.3 5.9 4.2 5.6
Total kapitalrentabilitet -1.1 -7.7 -7.7 -1.4 5.6
Signatur
24.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex