Kongsvinger Apotek As
Juridisk navn:  Kongsvinger Apotek As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62829100
Industrivegen 5 Industrivegen 5 Fax:
2212 Kongsvinger 2212 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 918152652
Aksjekapital: 2.901.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 11/15/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Hilde Mathisen Sletteberg
Regnskapsfører: Wepe Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.68%
Resultat  
  
9.54%
Egenkapital  
  
77.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.220.000 8.808.000 6.800.000 5.460.000 3.936.000
Resultat: 264.000 241.000 -642.000 -652.000 -1.188.000
Egenkapital: -75.000 -339.000 -580.000 -438.000 -287.000
Regnskap for  Kongsvinger Apotek As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.220.000 8.808.000 6.800.000 5.460.000 3.936.000
Driftskostnader -8.921.000 -8.517.000 -7.371.000 -6.030.000 -5.052.000
Driftsresultat 299.000 292.000 -572.000 -570.000 -1.117.000
Finansinntekter 6.000 5.000 3.000 5.000 16.000
Finanskostnader -41.000 -55.000 -73.000 -87.000 -87.000
Finans -35.000 -50.000 -70.000 -82.000 -71.000
Resultat før skatt 264.000 241.000 -642.000 -652.000 -1.188.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 264.000 241.000 -642.000 -652.000 -1.188.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 322.000 428.000 573.000 779.000 981.000
Sum omløpsmidler 1.835.000 1.588.000 1.130.000 1.329.000 1.693.000
Sum eiendeler 2.157.000 2.016.000 1.703.000 2.108.000 2.674.000
Sum opptjent egenkapital -1.976.000 -2.240.000 -2.481.000 -1.840.000 -1.188.000
Sum egenkapital -75.000 -339.000 -580.000 -438.000 -287.000
Sum langsiktig gjeld 713.000 1.010.000 1.294.000 1.563.000 1.818.000
Sum kortsiktig gjeld 1.519.000 1.344.000 989.000 984.000 1.143.000
Sum gjeld og egenkapital 2.157.000 2.015.000 1.703.000 2.108.000 2.674.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.220.000 8.808.000 6.800.000 5.460.000 3.936.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.220.000 8.808.000 6.800.000 5.460.000 3.936.000
Varekostnad -6.396.000 -6.119.000 -4.893.000 -3.733.000 -2.778.000
Lønninger -1.668.000 -1.638.000 -1.554.000 -1.523.000 -1.491.000
Avskrivning -126.000 -146.000 -206.000 -206.000 -153.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -731.000 -614.000 -718.000 -568.000 -630.000
Driftskostnader -8.921.000 -8.517.000 -7.371.000 -6.030.000 -5.052.000
Driftsresultat 299.000 292.000 -572.000 -570.000 -1.117.000
Finansinntekter 6.000 5.000 3.000 5.000 16.000
Finanskostnader -41.000 -55.000 -73.000 -87.000 -87.000
Finans -35.000 -50.000 -70.000 -82.000 -71.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 264.000 241.000 -642.000 -652.000 -1.188.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 322.000 428.000 573.000 779.000 977.000
Sum varige driftsmidler 322.000 428.000 573.000 779.000 977.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 5.000
Sum anleggsmidler 322.000 428.000 573.000 779.000 981.000
Varebeholdning 771.000 834.000 759.000 692.000 574.000
Kundefordringer 356.000 127.000 107.000 187.000 111.000
Andre fordringer 34.000 15.000 2.000 2.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 674.000 612.000 262.000 448.000 1.005.000
Sum omløpsmidler 1.835.000 1.588.000 1.130.000 1.329.000 1.693.000
Sum eiendeler 2.157.000 2.016.000 1.703.000 2.108.000 2.674.000
Sum opptjent egenkapital -1.976.000 -2.240.000 -2.481.000 -1.840.000 -1.188.000
Sum egenkapital -75.000 -339.000 -580.000 -438.000 -287.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 713.000 1.010.000 1.294.000 1.563.000 1.818.000
Leverandørgjeld 1.149.000 1.012.000 634.000 738.000 856.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 173.000 187.000 162.000 133.000 104.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 196.000 145.000 194.000 113.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 1.519.000 1.344.000 989.000 984.000 1.143.000
Sum gjeld og egenkapital 2.157.000 2.015.000 1.703.000 2.108.000 2.674.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 316.000 244.000 141.000 345.000 550.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.4 1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.4 0.6 1
Soliditet -3.5 -16.8 -34.1 -20.8 -10.7
Resultatgrad 3.2 3.3 -8.4 -10.4 -28.4
Rentedekningsgrad 7.3 5.3 -7.8 -6.6 -12.8
Gjeldsgrad -29.8 -6.9 -3.9 -5.8 -10.3
Total kapitalrentabilitet 14.1 14.7 -33.4 -26.8 -41.2
Signatur
02.11.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.11.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex