Kongsvinger Bilco Eiendom AS
Juridisk navn:  Kongsvinger Bilco Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62817608
Postboks 755 Lerkevegen 58 Fax:
2209 Kongsvinger 2209 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 913520874
Aksjekapital: 730.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/26/1958
Foretakstype: AS
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon As
Regnskapsfører: Zynkron As
Utvikling:
Omsetning  
  
-54.99%
Resultat  
  
620.26%
Egenkapital  
  
4.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.056.000 9.012.000 6.103.000 10.538.000 21.202.000
Resultat: 2.440.000 -469.000 15.513.000 3.981.000 3.832.000
Egenkapital: 43.608.000 41.565.000 43.715.000 30.558.000 28.366.000
Regnskap for  Kongsvinger Bilco Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.056.000 9.012.000 6.103.000 10.538.000 21.202.000
Driftskostnader -5.071.000 -8.305.000 -8.444.000 -9.542.000 -20.295.000
Driftsresultat -1.016.000 707.000 -2.341.000 996.000 907.000
Finansinntekter 3.732.000 1.769.000 18.938.000 4.036.000 3.774.000
Finanskostnader -275.000 -2.945.000 -1.083.000 -1.052.000 -849.000
Finans 3.457.000 -1.176.000 17.855.000 2.984.000 2.925.000
Resultat før skatt 2.440.000 -469.000 15.513.000 3.981.000 3.832.000
Skattekostnad 103.000 -180.000 643.000 -288.000 -232.000
Årsresultat 2.542.000 -650.000 16.156.000 3.693.000 3.600.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.272.000 8.970.000 6.677.000 10.046.000 10.939.000
Sum omløpsmidler 36.595.000 46.514.000 45.768.000 33.787.000 24.777.000
Sum eiendeler 58.867.000 55.484.000 52.445.000 43.833.000 35.716.000
Sum opptjent egenkapital 42.808.000 40.766.000 42.915.000 29.759.000 27.566.000
Sum egenkapital 43.608.000 41.565.000 43.715.000 30.558.000 28.366.000
Sum langsiktig gjeld 8.496.000 8.746.000 3.871.000 3.871.000 3.871.000
Sum kortsiktig gjeld 6.763.000 5.174.000 4.859.000 9.403.000 3.479.000
Sum gjeld og egenkapital 58.867.000 55.486.000 52.445.000 43.833.000 35.716.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.056.000 8.918.000 6.103.000 10.471.000 21.202.000
Andre inntekter 94.000 0 67.000 0
Driftsinntekter 4.056.000 9.012.000 6.103.000 10.538.000 21.202.000
Varekostnad -1.421.000 -5.148.000 -3.010.000 -6.116.000 -16.713.000
Lønninger -1.506.000 -1.494.000 -1.466.000 -1.270.000 -787.000
Avskrivning -265.000 -205.000 -179.000 -180.000 -190.000
Nedskrivning -561.000 0 0
Andre driftskostnader -1.879.000 -1.458.000 -3.228.000 -1.976.000 -2.605.000
Driftskostnader -5.071.000 -8.305.000 -8.444.000 -9.542.000 -20.295.000
Driftsresultat -1.016.000 707.000 -2.341.000 996.000 907.000
Finansinntekter 3.732.000 1.769.000 18.938.000 4.036.000 3.774.000
Finanskostnader -275.000 -2.945.000 -1.083.000 -1.052.000 -849.000
Finans 3.457.000 -1.176.000 17.855.000 2.984.000 2.925.000
Konsernbidrag 0 -1.500.000 0
Utbytte -500.000 -1.500.000 -3.000.000 0 -1.000.000
Årsresultat 2.542.000 -650.000 16.156.000 3.693.000 3.600.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.120.000 2.018.000 2.198.000 1.555.000 1.607.000
Fast eiendom 4.542.000 4.441.000 2.333.000 3.316.000 3.415.000
Maskiner anlegg 566.000 636.000 164.000 245.000 988.000
Driftsløsøre 15.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.893.000 5.777.000 3.197.000 4.772.000 5.614.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.259.000 1.176.000 1.282.000 3.718.000 3.718.000
Sum anleggsmidler 22.272.000 8.970.000 6.677.000 10.046.000 10.939.000
Varebeholdning 1.776.000 1.506.000 4.856.000 1.417.000 945.000
Kundefordringer 372.000 296.000 458.000 592.000 186.000
Andre fordringer 522.000 3.141.000 562.000 253.000 2.222.000
Sum investeringer 15.705.000 34.401.000 33.768.000 30.016.000 20.280.000
Kasse, bank 18.219.000 7.170.000 6.124.000 1.509.000 1.144.000
Sum omløpsmidler 36.595.000 46.514.000 45.768.000 33.787.000 24.777.000
Sum eiendeler 58.867.000 55.484.000 52.445.000 43.833.000 35.716.000
Sum opptjent egenkapital 42.808.000 40.766.000 42.915.000 29.759.000 27.566.000
Sum egenkapital 43.608.000 41.565.000 43.715.000 30.558.000 28.366.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.871.000 3.871.000 3.871.000 3.871.000 3.871.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.804.000 1.131.000 6.112.000 354.000
Sum langsiktig gjeld 8.496.000 8.746.000 3.871.000 3.871.000 3.871.000
Leverandørgjeld 27.000 3.216.000 318.000 1.062.000 645.000
Betalbar skatt 0 237.000 109.000
Skyldig offentlige avgifter 151.000 146.000 144.000 134.000 83.000
Utbytte -500.000 -1.500.000 -3.000.000 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 780.000 1.812.000 3.265.000 1.859.000 2.287.000
Sum kortsiktig gjeld 6.763.000 5.174.000 4.859.000 9.403.000 3.479.000
Sum gjeld og egenkapital 58.867.000 55.486.000 52.445.000 43.833.000 35.716.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.832.000 41.340.000 40.909.000 24.384.000 21.298.000
Likviditetsgrad 1 5.4 9.0 9.4 3.6 7.1
Likviditetsgrad 2 5.1 8.7 8.4 3.4 6.9
Soliditet 74.1 74.9 83.4 69.7 79.4
Resultatgrad -25.0 7.8 -38.4 9.5 4.3
Rentedekningsgrad -3.7 0.2 -2.2 0.9 1.1
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 4.6 4.5 31.6 11.5 13.1
Signatur
02.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.03.2021
Prokura
Lindkjølen Tor
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex