Kongsvinger Centrallaboratorium AS
Juridisk navn:  Kongsvinger Centrallaboratorium AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62815113
Postboks 115 Fjellgata 2 Fax: 62815130
2201 Kongsvinger 2212 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 830846492
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/28/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Narvesen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.05%
Resultat  
  
65.31%
Egenkapital  
  
40.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.137.000 2.775.000 2.551.000 2.787.000 2.772.000
Resultat: 448.000 271.000 226.000 376.000 465.000
Egenkapital: 360.000 257.000 248.000 276.000 244.000
Regnskap for  Kongsvinger Centrallaboratorium AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.137.000 2.775.000 2.551.000 2.787.000 2.772.000
Driftskostnader -2.690.000 -2.505.000 -2.325.000 -2.400.000 -2.307.000
Driftsresultat 447.000 271.000 227.000 387.000 465.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -11.000 0
Finans 1.000 1.000 -1.000 -11.000 0
Resultat før skatt 448.000 271.000 226.000 376.000 465.000
Skattekostnad -95.000 -62.000 -54.000 -94.000 -126.000
Årsresultat 353.000 209.000 172.000 282.000 340.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.000 107.000 155.000 204.000 38.000
Sum omløpsmidler 924.000 694.000 605.000 793.000 823.000
Sum eiendeler 988.000 801.000 760.000 997.000 861.000
Sum opptjent egenkapital 260.000 157.000 148.000 176.000 144.000
Sum egenkapital 360.000 257.000 248.000 276.000 244.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 5.000 146.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 628.000 539.000 508.000 574.000 614.000
Sum gjeld og egenkapital 988.000 800.000 761.000 996.000 862.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.137.000 2.775.000 2.551.000 2.787.000 2.772.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.137.000 2.775.000 2.551.000 2.787.000 2.772.000
Varekostnad -469.000 -445.000 -373.000 -379.000 -440.000
Lønninger -1.519.000 -1.522.000 -1.414.000 -1.442.000 -1.366.000
Avskrivning -48.000 -49.000 -49.000 -49.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -654.000 -489.000 -489.000 -530.000 -495.000
Driftskostnader -2.690.000 -2.505.000 -2.325.000 -2.400.000 -2.307.000
Driftsresultat 447.000 271.000 227.000 387.000 465.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -11.000 0
Finans 1.000 1.000 -1.000 -11.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -200.000 -200.000 -250.000 -250.000
Årsresultat 353.000 209.000 172.000 282.000 340.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 58.000 107.000 155.000 204.000 38.000
Sum varige driftsmidler 58.000 107.000 155.000 204.000 38.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 64.000 107.000 155.000 204.000 38.000
Varebeholdning 18.000 17.000 14.000 15.000 23.000
Kundefordringer 243.000 275.000 143.000 198.000 154.000
Andre fordringer 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 659.000 400.000 447.000 579.000 645.000
Sum omløpsmidler 924.000 694.000 605.000 793.000 823.000
Sum eiendeler 988.000 801.000 760.000 997.000 861.000
Sum opptjent egenkapital 260.000 157.000 148.000 176.000 144.000
Sum egenkapital 360.000 257.000 248.000 276.000 244.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 5.000 8.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 5.000 146.000 4.000
Leverandørgjeld 51.000 53.000 51.000 30.000 45.000
Betalbar skatt 100.000 63.000 58.000 89.000 126.000
Skyldig offentlige avgifter 94.000 105.000 81.000 94.000 86.000
Utbytte -250.000 -200.000 -200.000 -250.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 383.000 317.000 317.000 361.000 358.000
Sum kortsiktig gjeld 628.000 539.000 508.000 574.000 614.000
Sum gjeld og egenkapital 988.000 800.000 761.000 996.000 862.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 296.000 155.000 97.000 219.000 209.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.2 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.2 1.4 1.4
Soliditet 36.4 32.1 32.6 27.7 28.3
Resultatgrad 14.2 9.8 8.9 13.9 16.8
Rentedekningsgrad 2 35.2
Gjeldsgrad 1.7 2.1 2.1 2.6 2.5
Total kapitalrentabilitet 45.3 3 29.8 38.9 53.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex