Konnerud Blikk AS
Juridisk navn:  Konnerud Blikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91894812
Jarlsbergveien 137 Jarlsbergveien 137 Fax: 32889131
3032 Drammen 3032 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 968102621
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/17/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ee-regnskapshuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.55%
Resultat  
  
50.18%
Egenkapital  
  
21.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.364.000 2.283.000 1.687.000 2.657.000 1.740.000
Resultat: 416.000 277.000 398.000 562.000 354.000
Egenkapital: 1.808.000 1.483.000 1.427.000 1.281.000 954.000
Regnskap for  Konnerud Blikk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.364.000 2.283.000 1.687.000 2.657.000 1.740.000
Driftskostnader -1.940.000 -1.996.000 -1.277.000 -2.086.000 -1.385.000
Driftsresultat 423.000 287.000 410.000 571.000 354.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -8.000 -11.000 -13.000 -10.000 -1.000
Finans -7.000 -10.000 -12.000 -10.000 -1.000
Resultat før skatt 416.000 277.000 398.000 562.000 354.000
Skattekostnad -92.000 -61.000 -91.000 -135.000 -88.000
Årsresultat 325.000 216.000 306.000 427.000 266.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.000 102.000 153.000 205.000 264.000
Sum omløpsmidler 2.393.000 2.117.000 1.888.000 1.874.000 1.306.000
Sum eiendeler 2.449.000 2.219.000 2.041.000 2.079.000 1.570.000
Sum opptjent egenkapital 1.708.000 1.383.000 1.327.000 1.181.000 854.000
Sum egenkapital 1.808.000 1.483.000 1.427.000 1.281.000 954.000
Sum langsiktig gjeld 125.000 159.000 199.000 236.000 271.000
Sum kortsiktig gjeld 516.000 577.000 414.000 562.000 345.000
Sum gjeld og egenkapital 2.449.000 2.219.000 2.040.000 2.079.000 1.570.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.364.000 2.283.000 1.687.000 2.657.000 1.740.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.364.000 2.283.000 1.687.000 2.657.000 1.740.000
Varekostnad -946.000 -791.000 -507.000 -1.025.000 -626.000
Lønninger -709.000 -875.000 -458.000 -760.000 -472.000
Avskrivning -52.000 -52.000 -52.000 -59.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -233.000 -278.000 -260.000 -242.000 -275.000
Driftskostnader -1.940.000 -1.996.000 -1.277.000 -2.086.000 -1.385.000
Driftsresultat 423.000 287.000 410.000 571.000 354.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -8.000 -11.000 -13.000 -10.000 -1.000
Finans -7.000 -10.000 -12.000 -10.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -160.000 -160.000 -100.000 -50.000
Årsresultat 325.000 216.000 306.000 427.000 266.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 2.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 48.000 100.000 153.000 205.000 264.000
Sum varige driftsmidler 48.000 100.000 153.000 205.000 264.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 56.000 102.000 153.000 205.000 264.000
Varebeholdning 50.000 65.000 49.000 58.000 41.000
Kundefordringer 19.000 34.000 29.000 158.000 210.000
Andre fordringer 9.000 9.000 69.000 21.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.315.000 2.009.000 1.741.000 1.637.000 1.041.000
Sum omløpsmidler 2.393.000 2.117.000 1.888.000 1.874.000 1.306.000
Sum eiendeler 2.449.000 2.219.000 2.041.000 2.079.000 1.570.000
Sum opptjent egenkapital 1.708.000 1.383.000 1.327.000 1.181.000 854.000
Sum egenkapital 1.808.000 1.483.000 1.427.000 1.281.000 954.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 4.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 125.000 159.000 199.000 236.000 271.000
Leverandørgjeld 34.000 69.000 64.000 63.000 49.000
Betalbar skatt 98.000 65.000 93.000 135.000 76.000
Skyldig offentlige avgifter 144.000 219.000 49.000 185.000 55.000
Utbytte -160.000 -160.000 -100.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 240.000 64.000 47.000 79.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 516.000 577.000 414.000 562.000 345.000
Sum gjeld og egenkapital 2.449.000 2.219.000 2.040.000 2.079.000 1.570.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.877.000 1.540.000 1.474.000 1.312.000 961.000
Likviditetsgrad 1 4.6 3.7 4.6 3.3 3.8
Likviditetsgrad 2 4.5 3.6 4.4 3.2 3.7
Soliditet 73.8 66.8 7 61.6 60.8
Resultatgrad 17.9 12.6 24.3 21.5 20.3
Rentedekningsgrad 52.9 26.1 31.5 57.1 3
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.4 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 17.3 1 20.1 27.5 22.5
Signatur
04.10.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex