Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Konsulentgruppen AS
Juridisk navn:  Konsulentgruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37169564
Rådmann Knudsens gate 25 Rådmann Knudsens gate 25 Fax: 37169581
3188 Horten 3188 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 879485312
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/11/1997
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.54%
Resultat  
  
10.88%
Egenkapital  
  
20.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.288.000 1.244.000 1.323.000 88.000 3.000
Resultat: 265.000 239.000 298.000 29.000 -4.000
Egenkapital: 1.210.000 1.003.000 917.000 685.000 662.000
Regnskap for  Konsulentgruppen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.288.000 1.244.000 1.323.000 88.000 3.000
Driftskostnader -1.024.000 -1.013.000 -1.034.000 -64.000 -15.000
Driftsresultat 264.000 231.000 289.000 23.000 -11.000
Finansinntekter 2.000 8.000 10.000 6.000 8.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000
Finans 2.000 8.000 9.000 5.000 7.000
Resultat før skatt 265.000 239.000 298.000 29.000 -4.000
Skattekostnad -58.000 -53.000 -65.000 -7.000 1.000
Årsresultat 207.000 186.000 232.000 22.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 26.000
Sum omløpsmidler 1.515.000 1.305.000 1.235.000 712.000 740.000
Sum eiendeler 1.540.000 1.330.000 1.260.000 737.000 766.000
Sum opptjent egenkapital 1.180.000 973.000 887.000 655.000 632.000
Sum egenkapital 1.210.000 1.003.000 917.000 685.000 662.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 330.000 327.000 343.000 53.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 1.540.000 1.330.000 1.260.000 738.000 765.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.288.000 1.244.000 1.323.000 88.000 3.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.288.000 1.244.000 1.323.000 88.000 3.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -976.000 -978.000 -970.000 -52.000 -2.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -35.000 -64.000 -12.000 -13.000
Driftskostnader -1.024.000 -1.013.000 -1.034.000 -64.000 -15.000
Driftsresultat 264.000 231.000 289.000 23.000 -11.000
Finansinntekter 2.000 8.000 10.000 6.000 8.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000
Finans 2.000 8.000 9.000 5.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 -100.000
Årsresultat 207.000 186.000 232.000 22.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000 25.000 25.000 25.000 26.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 26.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 120.000 100.000 317.000 110.000 2.000
Andre fordringer 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.395.000 1.204.000 917.000 602.000 738.000
Sum omløpsmidler 1.515.000 1.305.000 1.235.000 712.000 740.000
Sum eiendeler 1.540.000 1.330.000 1.260.000 737.000 766.000
Sum opptjent egenkapital 1.180.000 973.000 887.000 655.000 632.000
Sum egenkapital 1.210.000 1.003.000 917.000 685.000 662.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 7.000 18.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 58.000 53.000 65.000 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 163.000 162.000 160.000 38.000 0
Utbytte -100.000 0 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 103.000 104.000 100.000 6.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 330.000 327.000 343.000 53.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 1.540.000 1.330.000 1.260.000 738.000 765.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.185.000 978.000 892.000 659.000 637.000
Likviditetsgrad 1 4.6 4.0 3.6 13.4 7.2
Likviditetsgrad 2 4.6 4.0 3.6 13.4 7.2
Soliditet 78.6 75.4 72.8 92.8 86.5
Resultatgrad 20.5 18.6 21.8 26.1 -366.7
Rentedekningsgrad 2 2
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 17.3 18.0 23.7 3.9 -0.4
Signatur
26.02.2013
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex