Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Konsult And Invest As
Juridisk navn:  Konsult And Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91752452
Postboks 6 Martin Linges Vei 25 Fax:
3471 Slemmestad 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 987348291
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/11/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-113.59%
Egenkapital  
  
-26.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 570.000 0 715.000 516.000 873.000
Resultat: -221.000 1.626.000 247.000 -385.000 537.000
Egenkapital: 625.000 846.000 110.000 1.863.000 2.248.000
Regnskap for  Konsult And Invest As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 570.000 0 715.000 516.000 873.000
Driftskostnader -799.000 -1.085.000 -981.000 -63.000 -566.000
Driftsresultat -230.000 -1.085.000 -266.000 453.000 306.000
Finansinntekter 60.000 2.712.000 547.000 0 411.000
Finanskostnader -51.000 -1.000 -33.000 -838.000 -180.000
Finans 9.000 2.711.000 514.000 -838.000 231.000
Resultat før skatt -221.000 1.626.000 247.000 -385.000 537.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -221.000 1.626.000 247.000 -385.000 537.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 361.000 382.000 950.000 1.527.000 2.161.000
Sum omløpsmidler 476.000 661.000 1.354.000 456.000 371.000
Sum eiendeler 837.000 1.043.000 2.304.000 1.983.000 2.532.000
Sum opptjent egenkapital 522.000 742.000 7.000 1.760.000 2.145.000
Sum egenkapital 625.000 846.000 110.000 1.863.000 2.248.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 213.000 197.000 2.193.000 121.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 838.000 1.042.000 2.303.000 1.984.000 2.531.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 400.000 0 715.000 516.000 873.000
Andre inntekter 170.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 570.000 0 715.000 516.000 873.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -85.000 -153.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -714.000 -932.000 -981.000 -63.000 -566.000
Driftskostnader -799.000 -1.085.000 -981.000 -63.000 -566.000
Driftsresultat -230.000 -1.085.000 -266.000 453.000 306.000
Finansinntekter 60.000 2.712.000 547.000 0 411.000
Finanskostnader -51.000 -1.000 -33.000 -838.000 -180.000
Finans 9.000 2.711.000 514.000 -838.000 231.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -891.000 -2.000.000 0 0
Årsresultat -221.000 1.626.000 247.000 -385.000 537.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 361.000 382.000 950.000 1.527.000 2.161.000
Sum anleggsmidler 361.000 382.000 950.000 1.527.000 2.161.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 414.000 21.000 0 227.000 253.000
Andre fordringer 62.000 280.000 894.000 184.000 118.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 359.000 460.000 45.000 1.000
Sum omløpsmidler 476.000 661.000 1.354.000 456.000 371.000
Sum eiendeler 837.000 1.043.000 2.304.000 1.983.000 2.532.000
Sum opptjent egenkapital 522.000 742.000 7.000 1.760.000 2.145.000
Sum egenkapital 625.000 846.000 110.000 1.863.000 2.248.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 30.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 60.000 163.000 121.000 210.000
Utbytte -891.000 -2.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 205.000 137.000 2.000.000 0 72.000
Sum kortsiktig gjeld 213.000 197.000 2.193.000 121.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 838.000 1.042.000 2.303.000 1.984.000 2.531.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 263.000 464.000 -839.000 335.000 88.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3.4 0.6 3.8 1.3
Likviditetsgrad 2 2.2 3.4 0.6 3.8 1.3
Soliditet 74.6 81.1 4.8 93.9 88.8
Resultatgrad -40.4 -37.2 87.8 35.1
Rentedekningsgrad -4.5 -8.1 0.5 1.7
Gjeldsgrad 0.3 0.2 19.9 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -20.3 1 12.2 22.8 28.3
Signatur
10.09.2012
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
10.09.2012
Styrets leder alene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex