Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Konsum Gruppen Norge AS
Juridisk navn:  Konsum Gruppen Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69312800
Karenslyst allé 12 Karenslyst allé 12 Fax: 69312801
0278 Oslo 278 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 882348202
Aksjekapital: 2.307.500 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 9/5/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Exakt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.83%
Resultat  
  
-14.93%
Egenkapital  
  
-15.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 243.334.000 279.156.000 232.519.000 220.495.000 200.772.000
Resultat: 35.237.000 41.423.000 50.725.000 48.722.000 41.430.000
Egenkapital: 43.512.000 51.361.000 48.484.000 59.905.000 53.837.000
Regnskap for  Konsum Gruppen Norge AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 243.334.000 279.156.000 232.519.000 220.495.000 200.772.000
Driftskostnader -208.239.000 -238.019.000 -182.091.000 -172.110.000 -159.656.000
Driftsresultat 35.095.000 41.135.000 50.428.000 48.385.000 41.116.000
Finansinntekter 143.000 291.000 302.000 377.000 322.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -5.000 -41.000 -8.000
Finans 142.000 288.000 297.000 336.000 314.000
Resultat før skatt 35.237.000 41.423.000 50.725.000 48.722.000 41.430.000
Skattekostnad -3.302.000 -9.190.000 -11.751.000 -11.755.000 -10.374.000
Årsresultat 31.935.000 32.233.000 38.974.000 36.967.000 31.056.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.552.000 16.340.000 16.620.000 17.884.000 17.321.000
Sum omløpsmidler 204.006.000 240.464.000 225.796.000 221.732.000 198.014.000
Sum eiendeler 217.558.000 256.804.000 242.416.000 239.616.000 215.335.000
Sum opptjent egenkapital 41.204.000 49.054.000 46.177.000 57.597.000 51.530.000
Sum egenkapital 43.512.000 51.361.000 48.484.000 59.905.000 53.837.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 20.000 0
Sum kortsiktig gjeld 174.046.000 205.442.000 193.932.000 179.692.000 161.497.000
Sum gjeld og egenkapital 217.558.000 256.804.000 242.417.000 239.617.000 215.335.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 243.217.000 278.673.000 232.182.000 219.340.000 200.090.000
Andre inntekter 117.000 483.000 337.000 1.155.000 682.000
Driftsinntekter 243.334.000 279.156.000 232.519.000 220.495.000 200.772.000
Varekostnad -182.411.000 -205.283.000 -150.613.000 -140.589.000 -128.270.000
Lønninger -17.532.000 -21.395.000 -21.312.000 -20.580.000 -21.615.000
Avskrivning -2.693.000 -2.738.000 -2.704.000 -2.449.000 -2.346.000
Nedskrivning -452.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.151.000 -8.603.000 -7.462.000 -8.492.000 -7.425.000
Driftskostnader -208.239.000 -238.019.000 -182.091.000 -172.110.000 -159.656.000
Driftsresultat 35.095.000 41.135.000 50.428.000 48.385.000 41.116.000
Finansinntekter 143.000 291.000 302.000 377.000 322.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -5.000 -41.000 -8.000
Finans 142.000 288.000 297.000 336.000 314.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -19.404.000 -29.356.000 -40.395.000 -30.900.000 -22.800.000
Årsresultat 31.935.000 32.233.000 38.974.000 36.967.000 31.056.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 659.000 302.000 186.000 0 48.000
Fast eiendom 8.000.000 9.014.000 9.421.000 9.818.000 10.184.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.472.000 6.603.000 6.602.000 7.665.000 6.661.000
Sum varige driftsmidler 12.472.000 15.616.000 16.023.000 17.483.000 16.845.000
Sum finansielle anleggsmidler 421.000 421.000 411.000 401.000 428.000
Sum anleggsmidler 13.552.000 16.340.000 16.620.000 17.884.000 17.321.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 77.084.000 95.502.000 74.545.000 72.128.000 70.630.000
Andre fordringer 117.000 3.445.000 161.000 537.000 150.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 126.804.000 141.517.000 151.090.000 149.067.000 127.234.000
Sum omløpsmidler 204.006.000 240.464.000 225.796.000 221.732.000 198.014.000
Sum eiendeler 217.558.000 256.804.000 242.416.000 239.616.000 215.335.000
Sum opptjent egenkapital 41.204.000 49.054.000 46.177.000 57.597.000 51.530.000
Sum egenkapital 43.512.000 51.361.000 48.484.000 59.905.000 53.837.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 20.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 20.000 0
Leverandørgjeld 535.000 1.129.000 234.000 324.000 473.000
Betalbar skatt 3.658.000 9.306.000 11.956.000 11.687.000 10.272.000
Skyldig offentlige avgifter 2.101.000 1.336.000 1.533.000 1.460.000 2.307.000
Utbytte -19.404.000 -29.356.000 -40.395.000 -30.900.000 -22.800.000
Annen kortsiktig gjeld 148.347.000 164.315.000 139.814.000 135.321.000 125.645.000
Sum kortsiktig gjeld 174.046.000 205.442.000 193.932.000 179.692.000 161.497.000
Sum gjeld og egenkapital 217.558.000 256.804.000 242.417.000 239.617.000 215.335.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.960.000 35.022.000 31.864.000 42.040.000 36.517.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Soliditet 20.0 2 2 2 2
Resultatgrad 14.4 14.7 21.7 21.9 20.5
Rentedekningsgrad 35.095.0 13711.7 10085.6 1180.1 5139.5
Gjeldsgrad 4.0 4 4 3 3
Total kapitalrentabilitet 16.2 16.1 20.9 20.3 19.2
Signatur
18.10.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.10.2021
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex