Kontor Design AS
Juridisk navn:  Kontor Design AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77832400
Postboks 1253 Fax:
9326 Bardufoss 9325 Bardufoss
Fylke: Kommune:
Troms Målselv
Org.nr: 988332666
Aksjekapital: 35.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/6/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Midt-Troms Revisjon AS
Regnskapsfører: Bardufoss Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.29%
Resultat  
  
101.92%
Egenkapital  
  
2.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 29.638.000 25.056.000 30.453.000 39.113.000 17.987.000
Resultat: 40.000 -2.086.000 141.000 33.000 250.000
Egenkapital: 1.626.000 1.587.000 3.679.000 3.569.000 4.124.000
Regnskap for  Kontor Design AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 29.638.000 25.056.000 30.453.000 39.113.000 17.987.000
Driftskostnader -29.493.000 -27.089.000 -30.253.000 -39.028.000 -17.693.000
Driftsresultat 144.000 -2.032.000 201.000 84.000 293.000
Finansinntekter 31.000 4.000 2.000 3.000 34.000
Finanskostnader -135.000 -57.000 -62.000 -55.000 -77.000
Finans -104.000 -53.000 -60.000 -52.000 -43.000
Resultat før skatt 40.000 -2.086.000 141.000 33.000 250.000
Skattekostnad -7.000 -31.000 39.000 -65.000
Årsresultat 40.000 -2.092.000 110.000 72.000 185.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.000 102.000 151.000 239.000 2.590.000
Sum omløpsmidler 11.741.000 7.500.000 10.400.000 11.209.000 7.657.000
Sum eiendeler 11.802.000 7.602.000 10.551.000 11.448.000 10.247.000
Sum opptjent egenkapital 1.591.000 1.552.000 3.644.000 3.534.000 4.074.000
Sum egenkapital 1.626.000 1.587.000 3.679.000 3.569.000 4.124.000
Sum langsiktig gjeld 230.000 355.000 481.000 541.000 1.559.000
Sum kortsiktig gjeld 9.945.000 5.659.000 6.391.000 7.338.000 4.565.000
Sum gjeld og egenkapital 11.801.000 7.601.000 10.551.000 11.448.000 10.248.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.638.000 25.056.000 30.199.000 39.113.000 17.987.000
Andre inntekter 253.000 0 0
Driftsinntekter 29.638.000 25.056.000 30.453.000 39.113.000 17.987.000
Varekostnad -20.753.000 -18.082.000 -20.984.000 -28.376.000 -10.157.000
Lønninger -5.919.000 -5.635.000 -5.555.000 -6.747.000 -5.608.000
Avskrivning -41.000 -43.000 -57.000 -61.000 -139.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.780.000 -3.329.000 -3.657.000 -3.844.000 -1.789.000
Driftskostnader -29.493.000 -27.089.000 -30.253.000 -39.028.000 -17.693.000
Driftsresultat 144.000 -2.032.000 201.000 84.000 293.000
Finansinntekter 31.000 4.000 2.000 3.000 34.000
Finanskostnader -135.000 -57.000 -62.000 -55.000 -77.000
Finans -104.000 -53.000 -60.000 -52.000 -43.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 40.000 -2.092.000 110.000 72.000 185.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 38.000 120.000
Fast eiendom 0 1.898.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 51.000 92.000 135.000 191.000 62.000
Sum varige driftsmidler 51.000 92.000 135.000 191.000 1.960.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 510.000
Sum anleggsmidler 61.000 102.000 151.000 239.000 2.590.000
Varebeholdning 2.755.000 2.714.000 3.108.000 3.430.000 2.627.000
Kundefordringer 8.629.000 4.191.000 4.508.000 3.959.000 3.282.000
Andre fordringer 119.000 90.000 141.000 222.000 52.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 237.000 505.000 2.643.000 3.597.000 1.696.000
Sum omløpsmidler 11.741.000 7.500.000 10.400.000 11.209.000 7.657.000
Sum eiendeler 11.802.000 7.602.000 10.551.000 11.448.000 10.247.000
Sum opptjent egenkapital 1.591.000 1.552.000 3.644.000 3.534.000 4.074.000
Sum egenkapital 1.626.000 1.587.000 3.679.000 3.569.000 4.124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.000 34.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 230.000 355.000 481.000 541.000 1.559.000
Leverandørgjeld 7.679.000 2.589.000 2.907.000 4.531.000 2.326.000
Betalbar skatt 0 77.000
Skyldig offentlige avgifter 803.000 1.047.000 1.521.000 1.214.000 962.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.458.000 2.023.000 1.964.000 1.559.000 1.190.000
Sum kortsiktig gjeld 9.945.000 5.659.000 6.391.000 7.338.000 4.565.000
Sum gjeld og egenkapital 11.801.000 7.601.000 10.551.000 11.448.000 10.248.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.796.000 1.841.000 4.009.000 3.871.000 3.092.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.6 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1.1 1.1 1.1
Soliditet 13.8 20.9 34.9 31.2 40.2
Resultatgrad 0.5 -8.1 0.7 0.2 1.6
Rentedekningsgrad 1.1 -35.6 3.2 1.5 3.8
Gjeldsgrad 6.3 3.8 1.9 2.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 1.5 -26.7 1.9 0.8 3.2
Signatur
25.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.04.2017
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex