Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kontorsentret Moderne Stålkontorer As
Juridisk navn:  Kontorsentret Moderne Stålkontorer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22281580
Stormåsan 6 Stormåsan 6 Fax: 22281579
1540 Vestby 1540 Vestby
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 914336805
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/1/1963 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Regnskapsfører: Brænds Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.18%
Resultat  
  
106.65%
Egenkapital  
  
0.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.527.000 10.511.000 11.243.000 11.825.000 11.497.000
Resultat: 1.523.000 737.000 2.405.000 2.013.000 2.219.000
Egenkapital: 11.937.000 11.829.000 11.734.000 10.884.000 10.355.000
Regnskap for  Kontorsentret Moderne Stålkontorer As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.527.000 10.511.000 11.243.000 11.825.000 11.497.000
Driftskostnader -10.964.000 -9.787.000 -8.851.000 -9.830.000 -9.242.000
Driftsresultat 1.563.000 723.000 2.392.000 1.995.000 2.255.000
Finansinntekter 34.000 15.000 14.000 21.000 23.000
Finanskostnader -75.000 -1.000 0 -2.000 -60.000
Finans -41.000 14.000 14.000 19.000 -37.000
Resultat før skatt 1.523.000 737.000 2.405.000 2.013.000 2.219.000
Skattekostnad -335.000 -162.000 -555.000 -484.000 -555.000
Årsresultat 1.189.000 575.000 1.850.000 1.529.000 1.663.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.221.000 6.622.000 7.039.000 7.142.000 6.914.000
Sum omløpsmidler 9.582.000 7.213.000 7.565.000 7.302.000 6.239.000
Sum eiendeler 15.803.000 13.835.000 14.604.000 14.444.000 13.153.000
Sum opptjent egenkapital 11.837.000 11.729.000 11.634.000 10.784.000 10.255.000
Sum egenkapital 11.937.000 11.829.000 11.734.000 10.884.000 10.355.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.866.000 2.006.000 2.870.000 3.560.000 2.797.000
Sum gjeld og egenkapital 15.803.000 13.835.000 14.604.000 14.444.000 13.152.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.527.000 10.511.000 11.199.000 11.825.000 11.497.000
Andre inntekter 0 44.000 0 0
Driftsinntekter 12.527.000 10.511.000 11.243.000 11.825.000 11.497.000
Varekostnad -8.084.000 -7.250.000 -6.378.000 -7.595.000 -6.962.000
Lønninger -1.648.000 -1.514.000 -1.480.000 -1.377.000 -1.504.000
Avskrivning -439.000 -439.000 -419.000 -359.000 -301.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -608.000 -584.000 -574.000 -499.000 -475.000
Driftskostnader -10.964.000 -9.787.000 -8.851.000 -9.830.000 -9.242.000
Driftsresultat 1.563.000 723.000 2.392.000 1.995.000 2.255.000
Finansinntekter 34.000 15.000 14.000 21.000 23.000
Finanskostnader -75.000 -1.000 0 -2.000 -60.000
Finans -41.000 14.000 14.000 19.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.080.000 -480.000 -1.000.000 -1.000.000 -500.000
Årsresultat 1.189.000 575.000 1.850.000 1.529.000 1.663.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 104.000 66.000 45.000 24.000 20.000
Fast eiendom 5.709.000 6.005.000 6.301.000 6.597.000 6.894.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 409.000 551.000 693.000 520.000 0
Sum varige driftsmidler 6.117.000 6.556.000 6.994.000 7.117.000 6.894.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.221.000 6.622.000 7.039.000 7.142.000 6.914.000
Varebeholdning 793.000 977.000 1.212.000 861.000 653.000
Kundefordringer 2.373.000 1.612.000 1.158.000 1.587.000 1.470.000
Andre fordringer 39.000 3.000 51.000 20.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.377.000 4.620.000 5.144.000 4.833.000 4.081.000
Sum omløpsmidler 9.582.000 7.213.000 7.565.000 7.302.000 6.239.000
Sum eiendeler 15.803.000 13.835.000 14.604.000 14.444.000 13.153.000
Sum opptjent egenkapital 11.837.000 11.729.000 11.634.000 10.784.000 10.255.000
Sum egenkapital 11.937.000 11.829.000 11.734.000 10.884.000 10.355.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.240.000 518.000 699.000 748.000 887.000
Betalbar skatt 372.000 183.000 576.000 489.000 532.000
Skyldig offentlige avgifter 961.000 632.000 440.000 697.000 566.000
Utbytte -1.080.000 -480.000 -1.000.000 -1.000.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 213.000 193.000 155.000 627.000 313.000
Sum kortsiktig gjeld 3.866.000 2.006.000 2.870.000 3.560.000 2.797.000
Sum gjeld og egenkapital 15.803.000 13.835.000 14.604.000 14.444.000 13.152.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.716.000 5.207.000 4.695.000 3.742.000 3.442.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3.6 2.6 2.1 2
Likviditetsgrad 2 2.3 3.1 2.2 1.8 2
Soliditet 75.5 85.5 80.3 75.4 78.7
Resultatgrad 12.5 6.9 21.3 16.9 19.6
Rentedekningsgrad 20.8 7 997.5 37.6
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 10.1 5.3 16.5 1 17.3
Signatur
25.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex