Kontroll Elektro AS
Juridisk navn:  Kontroll Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22999000
Fornebuveien 37 Fornebuveien 37 Fax: 22999001
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 985664323
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 4/30/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ihs Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.01%
Resultat  
  
197.36%
Egenkapital  
  
10.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 21.759.000 20.526.000 25.141.000 29.326.000 30.786.000
Resultat: 517.000 -531.000 1.060.000 216.000 202.000
Egenkapital: 4.486.000 4.073.000 4.517.000 3.800.000 3.751.000
Regnskap for  Kontroll Elektro AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 21.759.000 20.526.000 25.141.000 29.326.000 30.786.000
Driftskostnader -21.215.000 -21.026.000 -24.054.000 -29.070.000 -30.564.000
Driftsresultat 545.000 -500.000 1.086.000 256.000 223.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -28.000 -32.000 -27.000 -41.000 -24.000
Finans -28.000 -31.000 -26.000 -40.000 -21.000
Resultat før skatt 517.000 -531.000 1.060.000 216.000 202.000
Skattekostnad -103.000 87.000 -305.000 -38.000 -111.000
Årsresultat 414.000 -444.000 755.000 177.000 90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 895.000 1.306.000 2.492.000 2.758.000 1.250.000
Sum omløpsmidler 7.170.000 6.403.000 6.037.000 5.299.000 7.920.000
Sum eiendeler 8.065.000 7.709.000 8.529.000 8.057.000 9.170.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -1.129.000
Sum egenkapital 4.486.000 4.073.000 4.517.000 3.800.000 3.751.000
Sum langsiktig gjeld 577.000 683.000 784.000 933.000 89.000
Sum kortsiktig gjeld 3.001.000 2.953.000 3.228.000 3.324.000 5.330.000
Sum gjeld og egenkapital 8.064.000 7.709.000 8.529.000 8.057.000 9.170.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.736.000 20.486.000 25.141.000 29.326.000 30.786.000
Andre inntekter 24.000 40.000 0 0 0
Driftsinntekter 21.759.000 20.526.000 25.141.000 29.326.000 30.786.000
Varekostnad -13.335.000 -13.509.000 -14.407.000 -20.195.000 -22.044.000
Lønninger -4.901.000 -3.357.000 -4.649.000 -4.388.000 -3.610.000
Avskrivning -356.000 -558.000 -1.026.000 -735.000 -308.000
Nedskrivning -54.000 0 0 -296.000
Andre driftskostnader -2.569.000 -3.602.000 -3.972.000 -3.752.000 -4.306.000
Driftskostnader -21.215.000 -21.026.000 -24.054.000 -29.070.000 -30.564.000
Driftsresultat 545.000 -500.000 1.086.000 256.000 223.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -28.000 -32.000 -27.000 -41.000 -24.000
Finans -28.000 -31.000 -26.000 -40.000 -21.000
Konsernbidrag -38.000 -129.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 414.000 -444.000 755.000 177.000 90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 83.000 167.000 0
Sum Immatrielle midler 83.000 167.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 251.000 305.000 351.000 447.000 296.000
Driftsløsøre 344.000 552.000 760.000 979.000 125.000
Sum varige driftsmidler 895.000 1.306.000 2.409.000 2.592.000 1.250.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 895.000 1.306.000 2.492.000 2.758.000 1.250.000
Varebeholdning 2.842.000 2.536.000 1.958.000 2.136.000 2.911.000
Kundefordringer 1.657.000 1.520.000 2.025.000 2.338.000 4.431.000
Andre fordringer 332.000 121.000 32.000 39.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.338.000 2.226.000 2.022.000 787.000 556.000
Sum omløpsmidler 7.170.000 6.403.000 6.037.000 5.299.000 7.920.000
Sum eiendeler 8.065.000 7.709.000 8.529.000 8.057.000 9.170.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -1.129.000
Sum egenkapital 4.486.000 4.073.000 4.517.000 3.800.000 3.751.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 577.000 683.000 784.000 933.000 89.000
Leverandørgjeld 1.144.000 1.458.000 1.193.000 1.714.000 3.717.000
Betalbar skatt 103.000 294.000 0 111.000
Skyldig offentlige avgifter 667.000 593.000 837.000 532.000 714.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.087.000 903.000 904.000 1.079.000 788.000
Sum kortsiktig gjeld 3.001.000 2.953.000 3.228.000 3.324.000 5.330.000
Sum gjeld og egenkapital 8.064.000 7.709.000 8.529.000 8.057.000 9.170.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.169.000 3.450.000 2.809.000 1.975.000 2.590.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2 1.9 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.3 1 0.9
Soliditet 55.6 52.8 5 47.2 40.9
Resultatgrad 2.5 -2.4 4.3 0.9 0.7
Rentedekningsgrad 19.5 -15.6 40.2 6.2 9.3
Gjeldsgrad 0.8 0.9 0.9 1.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 6.8 -6.5 12.7 3.2 2.5
Signatur
28.10.2010
SIGNATUR HVER FOR SEG:
ØIVIND KROG NILSEN
ISABEL BEZERRA NILSEN
Prokurister
28.10.2010
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex