Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Koppsåna Kulturminne
Juridisk navn:  Koppsåna Kulturminne
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37185264
c/o Leif Helge Skjelbred-Lahn Bås 97 c/o Leif Helge Skjelbred-Lahn Bås 97 Fax: 37083180
4869 Dølemo 4869 Dølemo
Fylke: Kommune:
Agder Åmli
Org.nr: 974254042
Aksjekapital: 50 NOK
Etableringsdato: 5/4/1993 1
Foretakstype: STI
Revisor: Aust-Agder Revisjon Iks
Regnskapsfører: Åmli Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
2.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000
Resultat: 2.000 4.000 1.000 5.000 5.000
Egenkapital: 71.000 69.000 65.000 64.000 59.000
Regnskap for  Koppsåna Kulturminne
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000
Driftskostnader -8.000 -6.000 -9.000 -5.000 -6.000
Driftsresultat 2.000 4.000 1.000 5.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 2.000 4.000 1.000 5.000 5.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 4.000 1.000 5.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 71.000 69.000 65.000 64.000 59.000
Sum eiendeler 71.000 69.000 65.000 64.000 59.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 19.000 15.000 14.000 0
Sum egenkapital 71.000 69.000 65.000 64.000 59.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 71.000 69.000 65.000 64.000 59.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000
Driftsinntekter 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000
Varekostnad 0 0 0 -6.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -6.000 -9.000 -5.000 0
Driftskostnader -8.000 -6.000 -9.000 -5.000 -6.000
Driftsresultat 2.000 4.000 1.000 5.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 4.000 1.000 5.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 3.000 10.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 71.000 69.000 61.000 54.000 59.000
Sum omløpsmidler 71.000 69.000 65.000 64.000 59.000
Sum eiendeler 71.000 69.000 65.000 64.000 59.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 19.000 15.000 14.000 0
Sum egenkapital 71.000 69.000 65.000 64.000 59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 71.000 69.000 65.000 64.000 59.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.000 69.000 65.000 64.000 59.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 100.0 1 1 1 1
Resultatgrad 20.0 4 1 5 45.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 2.8 5.8 1.5 7.8 8.5
Prokurister
09.03.2021
Prokura
Skjelbred-Lahn Leif Helge
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex