Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Korsbø Eiendom Og Maskin As
Juridisk navn:  Korsbø Eiendom Og Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51402210
Sætra Sætra Fax:
4460 Moi 4460 Moi
Fylke: Kommune:
Rogaland Lund
Org.nr: 989205854
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.91%
Resultat  
  
-1275%
Egenkapital  
  
-3.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 78.000 132.000 101.000 933.000 23.000
Resultat: -47.000 4.000 -40.000 248.000 20.000
Egenkapital: 1.390.000 1.438.000 1.434.000 1.474.000 1.226.000
Regnskap for  Korsbø Eiendom Og Maskin As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 78.000 132.000 101.000 933.000 23.000
Driftskostnader -125.000 -128.000 -141.000 -724.000 -100.000
Driftsresultat -47.000 4.000 -40.000 209.000 -77.000
Finansinntekter 0 0 39.000 97.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 39.000 97.000
Resultat før skatt -47.000 4.000 -40.000 248.000 20.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -47.000 4.000 -40.000 248.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 507.000 531.000 555.000 348.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.271.000 1.301.000 1.285.000 1.235.000 1.249.000
Sum eiendeler 1.778.000 1.832.000 1.840.000 1.583.000 1.279.000
Sum opptjent egenkapital 1.286.000 1.334.000 1.330.000 1.370.000 1.122.000
Sum egenkapital 1.390.000 1.438.000 1.434.000 1.474.000 1.226.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 300.000 300.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 87.000 94.000 106.000 109.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 1.777.000 1.832.000 1.840.000 1.583.000 1.279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 78.000 132.000 101.000 933.000 23.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 78.000 132.000 101.000 933.000 23.000
Varekostnad -3.000 -7.000 -607.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -24.000 -24.000 -28.000 -32.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -101.000 -101.000 -106.000 -85.000 -73.000
Driftskostnader -125.000 -128.000 -141.000 -724.000 -100.000
Driftsresultat -47.000 4.000 -40.000 209.000 -77.000
Finansinntekter 0 0 39.000 97.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 39.000 97.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -47.000 4.000 -40.000 248.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 229.000 229.000 229.000 229.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 66.000 91.000 119.000 30.000
Sum varige driftsmidler 272.000 296.000 320.000 348.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 235.000 235.000 235.000 0 0
Sum anleggsmidler 507.000 531.000 555.000 348.000 30.000
Varebeholdning 914.000 914.000 914.000 914.000 1.016.000
Kundefordringer 54.000 26.000 74.000 6.000
Andre fordringer 299.000 299.000 340.000 0 166.000
Sum investeringer 0 0 235.000 38.000
Kasse, bank 59.000 35.000 6.000 13.000 22.000
Sum omløpsmidler 1.271.000 1.301.000 1.285.000 1.235.000 1.249.000
Sum eiendeler 1.778.000 1.832.000 1.840.000 1.583.000 1.279.000
Sum opptjent egenkapital 1.286.000 1.334.000 1.330.000 1.370.000 1.122.000
Sum egenkapital 1.390.000 1.438.000 1.434.000 1.474.000 1.226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 300.000 300.000 300.000 0 0
Leverandørgjeld 16.000 20.000 51.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 19.000 17.000 5.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 70.000 60.000 69.000 53.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 87.000 94.000 106.000 109.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 1.777.000 1.832.000 1.840.000 1.583.000 1.279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.184.000 1.207.000 1.179.000 1.126.000 1.196.000
Likviditetsgrad 1 14.6 13. 12. 11. 23.
Likviditetsgrad 2 4.1 4.1 3.5 2.9 4.4
Soliditet 78.2 78.5 77.9 93.1 95.9
Resultatgrad -60.3 3 -39.6 22.4 -334.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.1 0
Total kapitalrentabilitet -2.6 0.2 -2.2 15.7 1.6
Signatur
21.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex