Korsgata Borettslag
Juridisk navn:  Korsgata Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865500
V/Obos Postboks 6666 St Olavs Plass V/Obos Hammersborg Torg 1 Fax:
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 947429655
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/4/1983 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.97%
Resultat  
  
-181.82%
Egenkapital  
  
-1.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 2.613.000 2.588.000 2.603.000 2.554.000 2.551.000
Resultat: -279.000 341.000 299.000 154.000 287.000
Egenkapital: 23.431.000 23.710.000 23.369.000 23.070.000 22.916.000
Regnskap for  Korsgata Borettslag
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.613.000 2.588.000 2.603.000 2.554.000 2.551.000
Driftskostnader -2.933.000 -2.275.000 -2.336.000 -2.418.000 -2.276.000
Driftsresultat -320.000 313.000 268.000 136.000 275.000
Finansinntekter 41.000 27.000 31.000 19.000 12.000
Finanskostnader 0 0
Finans 41.000 27.000 31.000 19.000 12.000
Resultat før skatt -279.000 341.000 299.000 154.000 287.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -279.000 341.000 299.000 154.000 287.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.810.000 33.819.000 33.766.000 33.708.000 33.708.000
Sum omløpsmidler 2.187.000 2.486.000 2.297.000 1.893.000 1.796.000
Sum eiendeler 35.997.000 36.305.000 36.063.000 35.601.000 35.504.000
Sum opptjent egenkapital 23.425.000 23.705.000 23.364.000 23.065.000 22.911.000
Sum egenkapital 23.431.000 23.710.000 23.369.000 23.070.000 22.916.000
Sum langsiktig gjeld 12.503.000 12.445.000 12.445.000 12.445.000 12.445.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000 151.000 249.000 86.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 35.997.000 36.306.000 36.063.000 35.601.000 35.505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 2.613.000 2.588.000 2.603.000 2.554.000 2.551.000
Driftsinntekter 2.613.000 2.588.000 2.603.000 2.554.000 2.551.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -168.000 -170.000 -230.000 -278.000 -176.000
Avskrivning -37.000 -32.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.728.000 -2.073.000 -2.106.000 -2.140.000 -2.100.000
Driftskostnader -2.933.000 -2.275.000 -2.336.000 -2.418.000 -2.276.000
Driftsresultat -320.000 313.000 268.000 136.000 275.000
Finansinntekter 41.000 27.000 31.000 19.000 12.000
Finanskostnader 0 0
Finans 41.000 27.000 31.000 19.000 12.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -279.000 341.000 299.000 154.000 287.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 33.649.000 33.679.000 33.766.000 33.708.000 33.708.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 103.000 140.000 0 0
Sum varige driftsmidler 33.752.000 33.819.000 33.766.000 33.708.000 33.708.000
Sum finansielle anleggsmidler 58.000 0 0
Sum anleggsmidler 33.810.000 33.819.000 33.766.000 33.708.000 33.708.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 70.000 89.000 239.000 55.000 49.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.117.000 2.397.000 2.058.000 1.837.000 1.747.000
Sum omløpsmidler 2.187.000 2.486.000 2.297.000 1.893.000 1.796.000
Sum eiendeler 35.997.000 36.305.000 36.063.000 35.601.000 35.504.000
Sum opptjent egenkapital 23.425.000 23.705.000 23.364.000 23.065.000 22.911.000
Sum egenkapital 23.431.000 23.710.000 23.369.000 23.070.000 22.916.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.503.000 12.445.000 12.445.000 12.445.000 12.445.000
Leverandørgjeld 59.000 143.000 221.000 61.000 135.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 4.000 2.000 10.000 6.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 25.000 15.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000 151.000 249.000 86.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 35.997.000 36.306.000 36.063.000 35.601.000 35.505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.123.000 2.335.000 2.048.000 1.807.000 1.652.000
Likviditetsgrad 1 34.2 16.5 9.2 2 12.5
Likviditetsgrad 2 34.2 16.5 9.2 2 12.5
Soliditet 65.1 65.3 64.8 64.8 64.5
Resultatgrad -12.2 12.1 10.3 5.3 10.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -0.8 0.9 0.8 0.4 0.8
Signatur
24.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex