Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Korshamn Eiendom AS
Juridisk navn:  Korshamn Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Kjell Erik Martinsen Vikerveien 97C Korshamn Fax:
1622 Gressvik 4586 Korshamn
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 994880233
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Etableringsdato: 10/28/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Øst-Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.54%
Resultat  
  
140.74%
Egenkapital  
  
7.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 465.000 399.000 576.000 420.000 420.000
Resultat: 33.000 -81.000 60.000 46.000 14.000
Egenkapital: 451.000 418.000 499.000 438.000 392.000
Regnskap for  Korshamn Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 465.000 399.000 576.000 420.000 420.000
Driftskostnader -281.000 -315.000 -316.000 -193.000 -225.000
Driftsresultat 184.000 84.000 259.000 227.000 195.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -151.000 -165.000 -199.000 -181.000 -181.000
Finans -151.000 -165.000 -199.000 -181.000 -181.000
Resultat før skatt 33.000 -81.000 60.000 46.000 14.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 33.000 -81.000 60.000 46.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.629.000 5.543.000 5.699.000 5.428.000 5.411.000
Sum omløpsmidler 28.000 27.000 99.000 14.000 2.000
Sum eiendeler 5.657.000 5.570.000 5.798.000 5.442.000 5.413.000
Sum opptjent egenkapital -649.000 -682.000 -601.000 -662.000 -708.000
Sum egenkapital 451.000 418.000 499.000 438.000 392.000
Sum langsiktig gjeld 4.740.000 4.856.000 4.903.000 4.332.000 4.491.000
Sum kortsiktig gjeld 465.000 296.000 397.000 672.000 531.000
Sum gjeld og egenkapital 5.656.000 5.570.000 5.799.000 5.442.000 5.414.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.000 0 0 0
Andre inntekter 420.000 399.000 576.000 420.000 420.000
Driftsinntekter 465.000 399.000 576.000 420.000 420.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -175.000 -171.000 -160.000 -130.000 -137.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -106.000 -144.000 -156.000 -63.000 -88.000
Driftskostnader -281.000 -315.000 -316.000 -193.000 -225.000
Driftsresultat 184.000 84.000 259.000 227.000 195.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -151.000 -165.000 -199.000 -181.000 -181.000
Finans -151.000 -165.000 -199.000 -181.000 -181.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 33.000 -81.000 60.000 46.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.583.000 5.491.000 5.641.000 5.428.000 5.411.000
Maskiner anlegg 46.000 52.000 58.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.629.000 5.543.000 5.699.000 5.428.000 5.411.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.629.000 5.543.000 5.699.000 5.428.000 5.411.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 3.000 8.000 79.000 0 0
Andre fordringer 7.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 25.000 12.000 20.000 14.000 2.000
Sum omløpsmidler 28.000 27.000 99.000 14.000 2.000
Sum eiendeler 5.657.000 5.570.000 5.798.000 5.442.000 5.413.000
Sum opptjent egenkapital -649.000 -682.000 -601.000 -662.000 -708.000
Sum egenkapital 451.000 418.000 499.000 438.000 392.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.740.000 4.856.000 4.903.000 4.332.000 4.491.000
Leverandørgjeld 17.000 0 140.000 129.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 430.000 296.000 397.000 532.000 402.000
Sum kortsiktig gjeld 465.000 296.000 397.000 672.000 531.000
Sum gjeld og egenkapital 5.656.000 5.570.000 5.799.000 5.442.000 5.414.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -437.000 -269.000 -298.000 -658.000 -529.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.2 0 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0 0
Soliditet 8.0 7.5 8.6 8 7.2
Resultatgrad 39.6 21.1 4 5 46.4
Rentedekningsgrad 1.2 0.5 1.3 1.3 1.1
Gjeldsgrad 11.5 12.3 10.6 11.4 12.8
Total kapitalrentabilitet 3.3 1.5 4.5 4.2 3.6
Signatur
30.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex