Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Korshavn Havbruk AS
Juridisk navn:  Korshavn Havbruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90939011
Korshavn 15 Korshavn 15 Fax:
4586 Korshamn 4586 Korshamn
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 994224514
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/20/2009
Foretakstype: AS
Tidligere navn: korsvik havbruk as
Revisor: Revisjon Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.75%
Resultat  
  
-24.09%
Egenkapital  
  
11.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 35.864.000 59.527.000 56.391.000 39.938.000 58.069.000
Resultat: 19.842.000 26.138.000 34.403.000 12.552.000 46.846.000
Egenkapital: 99.044.000 88.727.000 75.139.000 57.305.000 50.837.000
Regnskap for  Korshavn Havbruk AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 35.864.000 59.527.000 56.391.000 39.938.000 58.069.000
Driftskostnader -16.130.000 -34.330.000 -22.620.000 -27.864.000 -11.465.000
Driftsresultat 19.734.000 25.196.000 33.771.000 12.074.000 46.604.000
Finansinntekter 108.000 943.000 683.000 478.000 247.000
Finanskostnader -1.000 -51.000 0 -5.000
Finans 108.000 942.000 632.000 478.000 242.000
Resultat før skatt 19.842.000 26.138.000 34.403.000 12.552.000 46.846.000
Skattekostnad -4.365.000 -5.750.000 -7.569.000 -2.884.000 -11.239.000
Årsresultat 15.477.000 20.388.000 26.834.000 9.668.000 35.606.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.937.000 36.283.000 6.896.000 6.191.000 5.143.000
Sum omløpsmidler 77.750.000 95.289.000 114.498.000 58.047.000 72.194.000
Sum eiendeler 116.687.000 131.572.000 121.394.000 64.238.000 77.337.000
Sum opptjent egenkapital 98.944.000 88.627.000 75.039.000 57.205.000 50.737.000
Sum egenkapital 99.044.000 88.727.000 75.139.000 57.305.000 50.837.000
Sum langsiktig gjeld 4.834.000 1.857.000 37.000 60.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 12.809.000 40.988.000 46.219.000 6.872.000 26.418.000
Sum gjeld og egenkapital 116.687.000 131.572.000 121.395.000 64.237.000 77.337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.788.000 59.446.000 56.319.000 39.900.000 57.984.000
Andre inntekter 77.000 82.000 72.000 38.000 85.000
Driftsinntekter 35.864.000 59.527.000 56.391.000 39.938.000 58.069.000
Varekostnad -3.296.000 -24.567.000 -14.876.000 -19.784.000 -4.709.000
Lønninger -4.294.000 -4.117.000 -4.040.000 -4.664.000 -4.619.000
Avskrivning -5.290.000 -2.532.000 -991.000 -758.000 -321.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.250.000 -3.114.000 -2.713.000 -2.658.000 -1.816.000
Driftskostnader -16.130.000 -34.330.000 -22.620.000 -27.864.000 -11.465.000
Driftsresultat 19.734.000 25.196.000 33.771.000 12.074.000 46.604.000
Finansinntekter 108.000 943.000 683.000 478.000 247.000
Finanskostnader -1.000 -51.000 0 -5.000
Finans 108.000 942.000 632.000 478.000 242.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -5.160.000 -6.800.000 -9.000.000 -3.200.000 -12.000.000
Årsresultat 15.477.000 20.388.000 26.834.000 9.668.000 35.606.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.168.000 3.168.000 0 0 0
Fast eiendom 11.122.000 3.415.000 3.505.000 3.594.000 3.684.000
Maskiner anlegg 1.294.000 2.210.000 3.344.000 2.532.000 1.376.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 35.769.000 33.115.000 6.896.000 6.191.000 5.143.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 38.937.000 36.283.000 6.896.000 6.191.000 5.143.000
Varebeholdning 20.996.000 6.586.000 0 0 0
Kundefordringer 7.319.000 92.000 22.080.000 132.000 7.882.000
Andre fordringer 15.614.000 10.504.000 14.131.000 14.055.000 24.344.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 33.821.000 78.107.000 78.286.000 43.859.000 39.968.000
Sum omløpsmidler 77.750.000 95.289.000 114.498.000 58.047.000 72.194.000
Sum eiendeler 116.687.000 131.572.000 121.394.000 64.238.000 77.337.000
Sum opptjent egenkapital 98.944.000 88.627.000 75.039.000 57.205.000 50.737.000
Sum egenkapital 99.044.000 88.727.000 75.139.000 57.305.000 50.837.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.834.000 1.857.000 37.000 60.000 82.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.834.000 1.857.000 37.000 60.000 82.000
Leverandørgjeld 1.005.000 73.000 15.923.000 13.000 54.000
Betalbar skatt 1.388.000 3.930.000 7.592.000 2.905.000 11.208.000
Skyldig offentlige avgifter 4.893.000 380.000 2.943.000 335.000 2.710.000
Utbytte -5.160.000 -6.800.000 -9.000.000 -3.200.000 -12.000.000
Annen kortsiktig gjeld 5.523.000 36.605.000 19.760.000 3.619.000 12.446.000
Sum kortsiktig gjeld 12.809.000 40.988.000 46.219.000 6.872.000 26.418.000
Sum gjeld og egenkapital 116.687.000 131.572.000 121.395.000 64.237.000 77.337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.941.000 54.301.000 68.279.000 51.175.000 45.776.000
Likviditetsgrad 1 6.1 2.3 2.5 8.4 2.7
Likviditetsgrad 2 4.4 2.2 2.5 8.4 2.7
Soliditet 84.9 67.4 61.9 89.2 65.7
Resultatgrad 55.0 42.3 59.9 30.2 80.3
Rentedekningsgrad 25.196.0 662.2 9320.8
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.6 0.1 0.5
Total kapitalrentabilitet 17.0 19.9 28.4 19.5 60.6
Signatur
19.04.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex