Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Korsnes Eiendom As
Juridisk navn:  Korsnes Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91726106
Postboks 304 J E Abrahamsens Veg 36 Fax:
9991 Båtsfjord 9990 Båtsfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Båtsfjord
Org.nr: 979561652
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 1/19/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
10%
Resultat  
  
-5.82%
Egenkapital  
  
12.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 693.000 630.000 614.000 551.000 442.000
Resultat: 340.000 361.000 342.000 164.000 128.000
Egenkapital: 2.407.000 2.142.000 1.860.000 1.593.000 1.467.000
Regnskap for  Korsnes Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 693.000 630.000 614.000 551.000 442.000
Driftskostnader -273.000 -240.000 -237.000 -344.000 -275.000
Driftsresultat 420.000 389.000 377.000 207.000 168.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -80.000 -29.000 -35.000 -43.000 -40.000
Finans -80.000 -29.000 -35.000 -43.000 -40.000
Resultat før skatt 340.000 361.000 342.000 164.000 128.000
Skattekostnad -75.000 -79.000 -75.000 -37.000 -32.000
Årsresultat 265.000 281.000 267.000 127.000 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.115.000 2.227.000 2.338.000 2.449.000 2.560.000
Sum omløpsmidler 1.157.000 892.000 637.000 475.000 304.000
Sum eiendeler 3.272.000 3.119.000 2.975.000 2.924.000 2.864.000
Sum opptjent egenkapital 2.257.000 1.992.000 1.710.000 1.443.000 1.317.000
Sum egenkapital 2.407.000 2.142.000 1.860.000 1.593.000 1.467.000
Sum langsiktig gjeld 731.000 891.000 1.065.000 1.220.000 1.367.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000 85.000 50.000 110.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 3.272.000 3.118.000 2.975.000 2.923.000 2.864.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 693.000 630.000 614.000 551.000 442.000
Driftsinntekter 693.000 630.000 614.000 551.000 442.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -111.000 -111.000 -111.000 -111.000 -109.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -162.000 -129.000 -126.000 -233.000 -166.000
Driftskostnader -273.000 -240.000 -237.000 -344.000 -275.000
Driftsresultat 420.000 389.000 377.000 207.000 168.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -80.000 -29.000 -35.000 -43.000 -40.000
Finans -80.000 -29.000 -35.000 -43.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 265.000 281.000 267.000 127.000 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.115.000 2.227.000 2.338.000 2.449.000 2.560.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.115.000 2.227.000 2.338.000 2.449.000 2.560.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.115.000 2.227.000 2.338.000 2.449.000 2.560.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 63.000 77.000 15.000 13.000 13.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.094.000 815.000 623.000 462.000 291.000
Sum omløpsmidler 1.157.000 892.000 637.000 475.000 304.000
Sum eiendeler 3.272.000 3.119.000 2.975.000 2.924.000 2.864.000
Sum opptjent egenkapital 2.257.000 1.992.000 1.710.000 1.443.000 1.317.000
Sum egenkapital 2.407.000 2.142.000 1.860.000 1.593.000 1.467.000
Sum avsetninger til forpliktelser 82.000 81.000 82.000 47.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 731.000 891.000 1.065.000 1.220.000 1.367.000
Leverandørgjeld 59.000 5.000 3.000 110.000 30.000
Betalbar skatt 75.000 80.000 40.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 7.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 134.000 85.000 50.000 110.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 3.272.000 3.118.000 2.975.000 2.923.000 2.864.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.023.000 807.000 587.000 365.000 274.000
Likviditetsgrad 1 8.6 10.5 12.7 4.3 10.1
Likviditetsgrad 2 8.6 10.5 12.7 4.3 10.1
Soliditet 73.6 68.7 62.5 54.5 51.2
Resultatgrad 60.6 61.7 61.4 37.6 3
Rentedekningsgrad 5.3 13.4 10.8 4.8 4.2
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.6 0.8 1
Total kapitalrentabilitet 12.8 12.5 12.7 7.1 5.9
Signatur
18.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex